Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Confetti via Pixabay 3

Het niet verbeteren van de keuzebegeleiding zal leiden tot confettipensioen, meent Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie van financieel adviseurs. Wiertsema: “Het ziet er leuk uit, ook al heb je er niets aan, en het achteraf opruimen is een drama. Maar worden de randvoorwaarden wél goed in acht genomen, dan maken we van keuzebegeleiding één integraal keuzeproces waarin de deelnemer centraal staat. Daarin kiest de deelnemer één begeleider die verantwoordelijk is voor het proces vanuit het belang van de deelnemer. Dat kan zijn eigen adviseur zijn, de adviseur van zijn laatste of huidige werkgever of een andere begeleider die wordt gefaciliteerd door de pensioenuitvoerder waar hij actief is. Zo hoeft de deelnemer alle relevante pensioen- en vermogensinformatie met slechts één begeleider te delen. Dat houdt de kosten in toom. En die lagere kosten kunnen verdeeld worden over de fondsen en verzekeraars waar de deelnemer pensioen heeft opgebouwd. Zo kunnen deze de begeleiding betalen waar de deelnemer recht op heeft.”

Keuzebegeleiding, zoals nu beoogd, mist volgens Wiertsema een aantal belangrijke randvoorwaarden: “Ten eerste de inhoud. Goede keuzebegeleiding is onmogelijk zonder rekening te houden met zaken als andere pensioenregelingen, belastingen, toeslagen, derde pijler, een eigen woning en overig vermogen. Echter, bij de nu voorgestelde vorm van keuzebegeleiding hoeft met deze zaken geen rekening te worden gehouden. Dat zou wel moeten! Een tweede is het proces. Kiesomgevingen met nudges en defaults maken dat mensen bewust(er) kiezen, is het idee. Maar waaraan voorbij wordt gegaan, is dat deze keuzes niet per se weldoordachte keuzes zijn (als ze uberhaupt al inloggen op zo'n kiesomgeving). Dat zou wel moeten! Tot slot zal een uitvoerder altijd een afweging (moeten) maken tussen het individuele belang van de deelnemer en het collectieve belang. Dat is een ethische afweging; die belangen lopen namelijk per definitie niet gelijk en daarmee staat de deelnemer niet centraal. En ook dat zou wel moeten! 

“Zónder deze randvoorwaarden verwordt keuzebegeleiding tot een verzameling efficiënt vormgegeven kiesstraten rondom geïsoleerde stukjes van het pensioen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz organiseert in oktober op voor leden en niet-leden vijf verschillende locaties een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt...

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk financieel adviseurs...

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in...

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, machine learning; het zijn stuk voor stuk innovatieve technologieën...

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk...

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Recent bleek dat de sinds 1 juli verplichte keuzebegeleiding maar minimaal wordt ingevuld door pensioenfondsen. “Gegeven het feit dat pensioenfondsbestuurders...

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanet van Antwerpen (Lid Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)) is de nieuwe juryvoorzitter van de categorie Duurzame Ontwikkeling in het Adfiz Prestatie...

Belastingvrijstelling pensioenopbouw derde pijler verruimd

Belastingvrijstelling pensioenopbouw derde pijler verruimd

De belastingvrijstelling voor pensioenopbouw in de derde pijler is per 1 juli verruimd van dertien procent tot 30 procent, zodat bijvoorbeeld zelfstandigen meer...