Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Confetti via Pixabay 3

Het niet verbeteren van de keuzebegeleiding zal leiden tot confettipensioen, meent Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie van financieel adviseurs. Wiertsema: “Het ziet er leuk uit, ook al heb je er niets aan, en het achteraf opruimen is een drama. Maar worden de randvoorwaarden wél goed in acht genomen, dan maken we van keuzebegeleiding één integraal keuzeproces waarin de deelnemer centraal staat. Daarin kiest de deelnemer één begeleider die verantwoordelijk is voor het proces vanuit het belang van de deelnemer. Dat kan zijn eigen adviseur zijn, de adviseur van zijn laatste of huidige werkgever of een andere begeleider die wordt gefaciliteerd door de pensioenuitvoerder waar hij actief is. Zo hoeft de deelnemer alle relevante pensioen- en vermogensinformatie met slechts één begeleider te delen. Dat houdt de kosten in toom. En die lagere kosten kunnen verdeeld worden over de fondsen en verzekeraars waar de deelnemer pensioen heeft opgebouwd. Zo kunnen deze de begeleiding betalen waar de deelnemer recht op heeft.”

Keuzebegeleiding, zoals nu beoogd, mist volgens Wiertsema een aantal belangrijke randvoorwaarden: “Ten eerste de inhoud. Goede keuzebegeleiding is onmogelijk zonder rekening te houden met zaken als andere pensioenregelingen, belastingen, toeslagen, derde pijler, een eigen woning en overig vermogen. Echter, bij de nu voorgestelde vorm van keuzebegeleiding hoeft met deze zaken geen rekening te worden gehouden. Dat zou wel moeten! Een tweede is het proces. Kiesomgevingen met nudges en defaults maken dat mensen bewust(er) kiezen, is het idee. Maar waaraan voorbij wordt gegaan, is dat deze keuzes niet per se weldoordachte keuzes zijn (als ze uberhaupt al inloggen op zo'n kiesomgeving). Dat zou wel moeten! Tot slot zal een uitvoerder altijd een afweging (moeten) maken tussen het individuele belang van de deelnemer en het collectieve belang. Dat is een ethische afweging; die belangen lopen namelijk per definitie niet gelijk en daarmee staat de deelnemer niet centraal. En ook dat zou wel moeten! 

“Zónder deze randvoorwaarden verwordt keuzebegeleiding tot een verzameling efficiënt vormgegeven kiesstraten rondom geïsoleerde stukjes van het pensioen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

De roadshows van Adfiz over actieve provisietransparantie zijn drukbezocht. Ruim 600 adviseurs bezochten de informatiebijeenkomsten, en die hadden niet alleen veel...

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert op 13 juni in de Flint in Amersfoort haar 115-jarig bestaan. Adfiz heeft "een feestelijk programma samengesteld met als keynote spreker Berthold Gunster,...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij...

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz heeft het Wtp-beleid per verzekeraar in kaart gebracht en gepubliceerd in haar kennisportaal Pensioenstelsel. Adfiz: "De Wet toekomst pensioenen bepaalt de...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...