Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Onderzoek via Pixabay

Adfiz vindt het luiden van de noodklok over een daling van bijverbanden bij de hypotheek voorbarig. Adfiz: "Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht krijgt, maar dan moet je dat eerst goed onderzoeken en niet meteen de noodklok luiden en bij de toezichthouder neerleggen. Deze manier van werken vinden wij te snel, niet goed gefundeerd en niet goed doordacht."

Adfiz reageert op de analyse eerder deze week van Bureau DFO, Scildon en BNP Paribas Cardif, die over het thema spraken met stakeholders.

Adfiz: "De daling die DFO en de twee verzekeraars zeggen waar te nemen is ingezet in een periode met veel grote veranderingen zoals het provisieverbod, schandalen rond ORV’s/woonlastenbeschermers én forse aanscherping van de leennormen. Hoe voor de conclusie over de daling van het aantal consumenten met een ORV is gerekend met oversluiters en verhuizers is bovendien onduidelijk. Voor zover er al sprake zou zijn van een forse daling is het de vraag hoe schadelijk dit is. In de oproep wordt hier niet of zeer beperkt op ingegaan.

"Daarmee is het luiden van de noodklok op dit moment voorbarig. Wel is zinvol om goed in kaart brengen hoe groot een daling is, in hoeverre die daling onwenselijk is en wat de echte oorzaken zijn. Wij herkennen namelijk de trend dat de invoering van provisieverbod tot een druk op kosten, snelheid en eenvoud heeft geleid, terwijl leidraden van de AFM juist zware eisen stellen aan de bewijslast voor het gegeven advies voor een specifiek product. Dit zet druk op de toegang tot advies. Nader onderzoek is dus op zijn plaats. Adfiz stimuleert dit nader onderzoek."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 28 november 2019

Het lijkt woekerpolis all over again: het is allemaal de schuld van de adviseur. Lekker makkelijk. Die adviseurs zien in de praktijk dat klanten nog steeds een enorm wantrouwen hebben, zeker ook voor wat betreft de woonlastenverzekeringen, lastige materie zeker ook de wettelijke regelingen, en wat er dan wel of niet via werkgevers is geregeld. Men verwacht bijna standaard dat er "toch wel nooit uitgekeerd zal worden" , en dat het veel te veel kost. Dus dan ben je bezig met blije mensen die een huis kopen, en hun gedachten vooral hebben bij keukens badkamers, de maandlasten, en het eigen geld. Kom jij als adviseur ineens met verhalen over overlijden arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, dalend pensioeninkomen, inbreng eigen middelen bij verbouwing, ontbindende voorwaarden, notariskosten, hogere inschrijvingen en o ja, ook nog iets over energiebesparende maatregelen, NHG, renteaftrek, fiscale eisen voor doorstromers, draagplichtovereenkomsten, tegemoetkomende besluiten van de heer Snel op de wiebelwet van Wiebes, veranderende belastingschijven, onderhoudskosten van de aan te schaffen woning,en een aanvraagproces in diverse stappen. Wel graag in anderhalf uur alles behandelen, want we moeten overmorgen tekenen, en dan moet binnen vier weken de hypotheek finaal akkoord zijn. en vanavond is er Ajax dus veel tijd om alles door te nemen hebben we niet, en overal op internet staat dat het heel eenvoudig en simpel is, dus ik begrijp niet zo goed dat ik hier bijna tweeduizend euro voor moet betalen. Zoal mijn oude mentor altijd zei. als je met 1 vinger naar een ander wijst, wijzen er vier naar jezelf.

Meer over
Adfiz blijft lobbyen voor behoud collectiviteitskorting

Adfiz blijft lobbyen voor behoud collectiviteitskorting

Adfiz zet de lobby voor het behoud van collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen voort. De organisatie roept leden op de resultaten van de vorig jaar ingevulde...

Infographic Arbeidsmarktscan

Infographic Arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan is er om meer flexwerkers een verantwoorde en betaalbare hypotheek te bieden op basis van hun kansen op de arbeidsmarkt. Maar hoe werkt de scan...

Adfiz Ronde door het Land

Adfiz Ronde door het Land

Adfiz organiseert in maart en mei een Ronde door het Land. Op de middagen komen actuele ontwikkelingen aan bod. Daaronder transparantie van schadeprovisie (Adfiz:...

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

De afname van het aantal ORV’s (en arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen) is zorgelijk, meent De Hypotheekshop. De adviesketen juicht het dan ook...

Wet verbeterde premieregeling: verbetervoorstellen Adfiz

Wet verbeterde premieregeling: verbetervoorstellen Adfiz

Maak de variabele uitkering tot default of leg de default-keuze bij de werkgever. Dat is een van de zes verbetervoorstellen die Adfiz doet voor de Wet verbeterde...

Hypotheek: kabinet vraagt Nibud advies over wegingsfactor studielening

Hypotheek: kabinet vraagt Nibud advies over wegingsfactor studielening

In reactie op de motie Paternotte/Wiersma zal het kabinet het Nibud advies vragen over de wegingsfactor van studieleningen bij een hypotheekaanvraag. Hierbij zal...

Jolanda Bron vice-voorzitter Adfiz

Jolanda Bron vice-voorzitter Adfiz

Jolanda Bron is benoemd tot vice-voorzitter van Adfiz. Bron, managing director Aon Risk Solutions, was al sinds november 2016 bestuurslid van Adfiz. Ze gaat de...

Inkomensbepaling Loondienst grootste stijger in hypotheekvoorwaarden

Inkomensbepaling Loondienst grootste stijger in hypotheekvoorwaarden

De Inkomensbepaling Loondienst voor het vaststellen van het inkomen bij het aangaan van een hypotheek is de grootste stijger binnen de voorkeurshypotheekvoorwaarden....

Aegon Nederland stopt met individuele levensverzekeringen

Aegon Nederland stopt met individuele levensverzekeringen

Aegon Nederland stopt met de verkoop van individuele levensverzekeringen, waaronder de overlijdensrisicoverzekering. Daarvoor in de plaats gaat Aegon exclusief de...

Maatwerk in plaats van financieringsbeperkingen

Maatwerk in plaats van financieringsbeperkingen

De Hypotheekshop komt met ideeën om af te rekenen met financieringsbeperkingen bij voormalige sociale huurwoningen die door prijsstijgingen boven de NHG-grens...