Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Onderzoek via Pixabay

Adfiz vindt het luiden van de noodklok over een daling van bijverbanden bij de hypotheek voorbarig. Adfiz: "Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht krijgt, maar dan moet je dat eerst goed onderzoeken en niet meteen de noodklok luiden en bij de toezichthouder neerleggen. Deze manier van werken vinden wij te snel, niet goed gefundeerd en niet goed doordacht."

Adfiz reageert op de analyse eerder deze week van Bureau DFO, Scildon en BNP Paribas Cardif, die over het thema spraken met stakeholders.

Adfiz: "De daling die DFO en de twee verzekeraars zeggen waar te nemen is ingezet in een periode met veel grote veranderingen zoals het provisieverbod, schandalen rond ORV’s/woonlastenbeschermers én forse aanscherping van de leennormen. Hoe voor de conclusie over de daling van het aantal consumenten met een ORV is gerekend met oversluiters en verhuizers is bovendien onduidelijk. Voor zover er al sprake zou zijn van een forse daling is het de vraag hoe schadelijk dit is. In de oproep wordt hier niet of zeer beperkt op ingegaan.

"Daarmee is het luiden van de noodklok op dit moment voorbarig. Wel is zinvol om goed in kaart brengen hoe groot een daling is, in hoeverre die daling onwenselijk is en wat de echte oorzaken zijn. Wij herkennen namelijk de trend dat de invoering van provisieverbod tot een druk op kosten, snelheid en eenvoud heeft geleid, terwijl leidraden van de AFM juist zware eisen stellen aan de bewijslast voor het gegeven advies voor een specifiek product. Dit zet druk op de toegang tot advies. Nader onderzoek is dus op zijn plaats. Adfiz stimuleert dit nader onderzoek."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 28 november 2019

Het lijkt woekerpolis all over again: het is allemaal de schuld van de adviseur. Lekker makkelijk. Die adviseurs zien in de praktijk dat klanten nog steeds een enorm wantrouwen hebben, zeker ook voor wat betreft de woonlastenverzekeringen, lastige materie zeker ook de wettelijke regelingen, en wat er dan wel of niet via werkgevers is geregeld. Men verwacht bijna standaard dat er "toch wel nooit uitgekeerd zal worden" , en dat het veel te veel kost. Dus dan ben je bezig met blije mensen die een huis kopen, en hun gedachten vooral hebben bij keukens badkamers, de maandlasten, en het eigen geld. Kom jij als adviseur ineens met verhalen over overlijden arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, dalend pensioeninkomen, inbreng eigen middelen bij verbouwing, ontbindende voorwaarden, notariskosten, hogere inschrijvingen en o ja, ook nog iets over energiebesparende maatregelen, NHG, renteaftrek, fiscale eisen voor doorstromers, draagplichtovereenkomsten, tegemoetkomende besluiten van de heer Snel op de wiebelwet van Wiebes, veranderende belastingschijven, onderhoudskosten van de aan te schaffen woning,en een aanvraagproces in diverse stappen. Wel graag in anderhalf uur alles behandelen, want we moeten overmorgen tekenen, en dan moet binnen vier weken de hypotheek finaal akkoord zijn. en vanavond is er Ajax dus veel tijd om alles door te nemen hebben we niet, en overal op internet staat dat het heel eenvoudig en simpel is, dus ik begrijp niet zo goed dat ik hier bijna tweeduizend euro voor moet betalen. Zoal mijn oude mentor altijd zei. als je met 1 vinger naar een ander wijst, wijzen er vier naar jezelf.

Meer over
Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...

Adfiz: houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

Adfiz: houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

De anderhalvemetermaatschappij stelt bedrijven en overheden voor grote uitdagingen. Want als één ding zeker is, is het wel dat we – althans voorlopig...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier voor het WGA Eigenrisicodragerschap is weer vernieuwd, meldt Adfiz. De geactualiseerde versie kan men gebruiken voor werkgevers die...

Scildon verbetert Lifestyle ORV

Scildon verbetert Lifestyle ORV

Scildon heeft haar Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering op een aantal punten verbeterd. Het gaat om de volgende verbeteringen Voorlopige dekking verhoogd naar...

Meeste advieskantoren in 2019 opnieuw gegroeid

Meeste advieskantoren in 2019 opnieuw gegroeid

De meeste advieskantoren zijn in 2019 opnieuw gegroeid in klantenaantallen en in omzet. Dat is te lezen in de Adfiz-uitgave ‘Advies in Cijfers 2020’,...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2020 onveranderd vastgesteld op vijf procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met...

Hypotheek: aantal betaalpauzes stabiliseert

Hypotheek: aantal betaalpauzes stabiliseert

Tot nu toe hebben ruim 31.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste...

Adfiz: update handreiking 1,5 meter afstand

Adfiz: update handreiking 1,5 meter afstand

Adfiz heeft de handreiking voor financieel advies op 1,5 meter afstand geactualiseerd. Ook heeft de organisatie leaflets/infographics gemaakt om medewerkers en klanten...