Adfiz wil meer publieke aandacht voor echte waarde van advies

Wim  Heeres nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Een veel belangrijker issue dan provisie is dat "er meer publieke aandacht komt voor de echte waarde van advies, en dat we rechtstreekse productverkoop en leadgeneratie niet langer als advies zien". Aldus voorzitter Wim Heeres in zijn toespraak tijdens de maandag gehouden Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst.

Heeres, naar aanleiding van de (actieve) provisietransparantie waar Financiën op aan stuurt: "Eenzijdig de schijnwerper richten op de provisies: het lijkt een oplossing, maar er is geen probleem dat moet worden opgelost. Het werkt niet, het lost niets op, en tegelijk veroorzaakt het wél nieuwe problemen. En de hoogste rekening, die komt bij de kwetsbare groepen consumenten te liggen. Zij die nu weinig provisie betalen.

"Maar, begrijp mij niet verkeerd, dit wil niet zeggen dat ik tegen transparantie ben. Integendeel. Ik ben voor transparantie. Altijd geweest. Als de klant inzicht wil in de kosten van zijn adviseur, dan krijgt hij die. Dat is al jaren praktijk én wetgeving bovendien. En als het er nú dan om gaat, om dat inzicht makkelijker te maken, dan valt daar met ons over te praten. Ik herhaal: er is met ons te praten. Maar wel op voorwaarde dat zo’n nieuwe vorm van verplichte transparantie: én daadwerkelijk in het belang van de klant is én de marktverhoudingen niet verstoort.

"Jammer genoeg hebben onze gesprekken over provisietransparantie tot nu toe nog niet geleid tot een breed gedragen gezamenlijke oplossing. Uiteraard blijven wij hierover in gesprek met de verschillende stakeholders, waaronder het Verbond. Want zoals we allen weten: het verstand komt met de jaren. Dus er is nog hoop als je net je veertigste hebt gevierd..." (Het Verbond van Verzekeraars bestond in 2018 veertig jaar.)

Belangenbehartiger van de klant

Adfiz viert zelf het 110-jarig bestaan in 2019 (de verste voorloper gaat terug naar 1909). 

Heeres: "110 jaar geleden bezorgden we een polis en inden vervolgens de premie. Sindsdien is het vak stapsgewijs ontwikkeld tot waar we nu staan: de onafhankelijk adviseur als belangenbehartiger van de klant richting banken en verzekeraars."

Heeres vindt dat die ontwikkeling nog altijd wordt miskend. Heeres: "Te vaak hoor ik in de media of Haagse wandelgangen nog dat advies eerst en vooral zou gaan om het vinden van besparingen door lage premies te regelen. Geen wonder dat er mensen zijn gaan geloven dat ze dat ook zelf wel kunnen. Of dat zo’n simpel adviesje vooral niks zou mogen kosten.

"De adviseur is van essentieel belang om de klant te helpen bij het maken van de juiste keuzes. En toch wordt klanten steeds opnieuw verteld, zeker online, dat het vooral gaat om een beetje handig premies vergelijken."

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

Pyrrus-overwinning?

Pyrrus-overwinning?

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...