Administratieve verlenging rijbewijs per 1 december

Bestuurder oud via Pixabay

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs in bepaalde gevallen. Het advies is positief en de AMvB zal op 1 december in werking treden.

Administratieve verlenging is nodig omdat het CBR achter ligt bij de afhandeling van de aanvragen van 75-plussers.

Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-plussers tot maximaal één jaar na verlopen van het rijbewijs doorrijden. Deze automobilisten behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de RDW een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen. Deze bestuurders mogen dan niet in het buitenland rijden omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. In totaal komen er per 1 december direct ruim 86.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend in aanmerking voor de regeling. 

Er geldt een aantal voorwaarden. Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is.

In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet voor mensen waarvan het rijbewijs korter dan vijf jaar geldig is vanwege een medische achtergrond. Ook 75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst, vallen niet in de regeling. Door deze regeling ontstaat er bij het CBR tijdelijk ruimte om met prioriteit aan de slag te gaan met de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening tussentijds meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van examenkandidaten.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meer dan 100.000 volledig elektrische auto's

Meer dan 100.000 volledig elektrische auto's

Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland is voor het eerst de 100.000 gepasseerd. Op 1 januari 2020 stonden er 107.000 volledig elektrische auto’s...

Roy-data...

Roy-data...

(Kifid-uitspraak GC 2020-290) De schadevrije jaren bij aanvang van de verzekering waren voor verzekeraar niet te controleren in Roy-data. Als gevolg hiervan heeft...

Nader onderzoek naar opbouw dubbele schadevrije jaren

Nader onderzoek naar opbouw dubbele schadevrije jaren

Verzekeraars lopen volgens minister Hoekstra niet warm als het gaat om opbouw van dubbele schadevrije jaren. Dat schrijft in zijn antwoord op Kamervragen. Hoekstra:...

Minister gaat niet pleiten voor kunnen meenemen 'pure schadevrije jaren’ in EU

Minister gaat niet pleiten voor kunnen meenemen 'pure schadevrije jaren’ in EU

Minister Hoekstra gaat zich niet inzetten voor het kunnen meenemen van 'pure schadevrije jaren’ binnen de lidstaten. De minister: "Het is de vraag of het...

ASR zit geRAMd bij rechter...

ASR zit geRAMd bij rechter...

"Het is algemeen bekend dat een diefstal veel eenvoudiger is als de dief de beschikking heeft over de sleutel." Aldus de Rechtbank Midden-Nederland in een zaak tussen...

Verzekeraars dreigen achter net te vissen bij connected auto

Verzekeraars dreigen achter net te vissen bij connected auto

Een Ecorys-rapport raadt overheidsinterventies aan om te borgen dat de mogelijkheden van de zich steeds verder ontwikkelende voertuigdata optimaal ten goede komen...

Rijbewijs 75-plussers sneller verlengd voor familiebezoek in buitenland

Rijbewijs 75-plussers sneller verlengd voor familiebezoek in buitenland

Het CBR gaat aanvragen van 75-plussers voor verlenging van hun rijbewijs versneld behandelen als zij voor familiebezoek naar het buitenland moeten. Daarmee voert...

Voor het eerst meer dan een miljoen bedrijfsauto’s

Voor het eerst meer dan een miljoen bedrijfsauto’s

Nederland telde begin 2020 bijna 8,7 miljoen personenauto’s, 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Ruim 7,6 miljoen personenauto’s zijn eigendom van...

Halve smart…

Halve smart…

(Kifid-uitspraak 2020-174) Consument heeft een aanrijding met zijn auto met de auto van een ander (de tegenpartij). Zij vullen samen een aanrijdingsformulier in....

Frankrijk accepteert administratieve verlenging rijbewijs niet

Frankrijk accepteert administratieve verlenging rijbewijs niet

De minister heeft België, Frankrijk en Duitsland gevraagd of het mogelijk is dat hun handhavers de administratieve verlenging in Nederland van het rijbewijs...