Advies: waarschuw klanten voor risico’s illegaal vuurwerk

Ontploffing via Pixabay

Ontstaat schade en of letsel als gevolg ontploffing van illegaal vuurwerk, dan zal dit - aldus docent schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck - in veel gevallen niet leiden tot een uitkering uit een verzekering en zal de schade voor rekening blijven van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk. Derden kunnen dan de bezitter van het illegale vuurwerk, en - afhankelijk van diens leeftijd - diens ouders, aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het tot ontploffing komen van het illegale vuurwerk. Wordt deze claim in rechte toegewezen dan kan de dader/ouders in de meeste gevallen geen beroep doen op vergoeding door een verzekeraar en zullen dader/ouders deze schade zelf moeten vergoeden.

Bureau DFO in een mailing: "Wanneer we de media mogen geloven is er heel veel illegaal vuurwerk onder de mensen. Wij vroegen Anita Hol-Bubeck, wat de gevolgen zijn indien in een woning of pand het illegale vuurwerk tot ontploffing komt. Wellicht kunt u de antwoorden van Anita Hol-Bubeck gebruiken in de
communicatie met uw relaties."

Hol-Bubeck: "Veronderstel dat een voorraadje illegaal vuurwerk op de slaapkamer van een zestienjarige bij zijn ouders wonende zoon ontploft doordat deze jongeman aan het experimenteren was met het vuurwerk. De woonhuis- en inboedelverzekeraar van de ouders zal de schade waarschijnlijk niet vergoeden omdat er een beroep gedaan kan worden op de uitsluiting 'opzet/bewuste roekeloosheid' of 'merkelijke schuld van een
verzekerde'.

"De buren kunnen de zestienjarige  aanspreken voor de schade en misschien ook wel de ouders als die van het vuurwerk bezit op de hoogte waren, maar er zal geen dekking zijn op de AVP (van de ouders) omdat er sprake is van 'opzettelijk dan wel wederrechtelijk handelen' zoals in de opzetclausule omschreven staat. In zo’n geval zal de schade door het kind zelf en/of de ouders, als de ouders aansprakelijk zijn, vergoed moeten worden."

Bedrijfspand

Hol-Bubeck: "Veronderstel dat er illegaal vuurwerk opgeslagen ligt in een gehuurd bedrijfspand en
dat er schade aan het pand ontstaat als gevolg van ontploffing van het vuurwerk. De verzekeraar van het pand biedt géén dekking als hij niet op de hoogte is welke goederen er opgeslagen liggen en als hij weet dat er illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, dan biedt hij bij voorbaat al géén dekking.

"De eigenaar en verhuurder van het pand kan zich  -als hij niet wist wat er opgeslagen lag in het pand - proberen te beroepen op het feit dat hij niet op de hoogte was waarvoor de huurder het pand gebruikte. Dat beroep zal niet zomaar lukken, want hij heeft immers de plicht om te controleren waarvoor het pand gebruikt wordt. Dat is in gemeentelijke verordeningen vastgelegd. De verhuurder kan de schade proberen te verhalen. Op de AVB van de huurder zal géén dekking zijn op grond van de opzetuitsluiting en of de huurder het kan betalen, is maar de vraag."

Auto

Hol-Bubeck: "Veronderstel dat een WA- en (beperkt) casco verzekerde auto van een derde schade
oploopt door de ontploffing en brand in een auto met daarin opgeslagen illegaal vuurwerk, dan is er in principe wel dekking voor de schade aan deze auto van een derde op de eigen (beperkte) cascoautoverzekering. Als de auto alleen WA verzekerd is, kan worden getracht de schade op de veroorzaker te verhalen, maar of dat lukt is maar de vraag.

"De cascoverzekeraar zal wel proberen het uitbetaalde bedrag te verhalen op de veroorzaker, maar of dat lukt is ook maar weer de vraag. Op een aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker zal géén dekking zijn op grond van de opzetclausule en of hij het zelf kan betalen is maar de vraag. Als de casco verzekeraar het uitbetaalde bedrag niet kan verhalen, dan kan - afhankelijk van wat in de polisvoorwaarden staat - eventueel de no-claim verlaagd worden."

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Adviseur doet zaken met beperkt aantal aanbieders schadeverzekeringen

Adviseur doet zaken met beperkt aantal aanbieders schadeverzekeringen

Op de markten Particulier Schade en Zakelijk Schade wordt een zeer groot deel van de omzet door adviseurs ondergebracht bij een beperkt aantal aanbieders. Serviceproviders...

Onderzoek DFO: adviseurs gaan klanten bewuster maken van hun meerwaarde

Onderzoek DFO: adviseurs gaan klanten bewuster maken van hun meerwaarde

Adviseurs willen de komende tijd hun meerwaarde voor de klant beter over het voetlicht krijgen. Dat is de tussenstand van een onderzoek van Bureau DFO. In een nieuwsbrief...

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

(Rechtspraak) Een pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij bespreekt de pizzeria (op grond van artikel 7:658 BW subsidiair artikel...

Digitale basisstructuur werkt

Digitale basisstructuur werkt

(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Innovatie moet geen doel op zichzelf zijn. Primair is het van belang dat de digitale basisstructuur werkt. Ik...

Regie in een digitale wereld

Regie in een digitale wereld

(Jurjen Oosterbaan Martinius in VVP-special Digitale Innovatie 2023) Daar waar consumenten zich afhankelijk voelen, zullen zij zich vrij snel schikken naar de...

Centraal platform voor nieuwe generatie financieel adviseurs

Centraal platform voor nieuwe generatie financieel adviseurs

De Goudse, Nh1816 en Scildon verkennen in samenwerking met Bureau DFO de ontwikkeling van een centraal platform waar iedereen die overweegt om zich als zelfstandig...

Jurjen Oosterbaan in nieuwe VVP: advies weerbaar houden

Jurjen Oosterbaan in nieuwe VVP: advies weerbaar houden

“De vraag is”, aldus Jurjen Oosterbaan (Bureau DFO) in de nieuwe VVP 03-2023, “of in een markt waarin het aantal ICT-partijen snel consolideert...

Koeriersbedrijf kan niet volstaan met ongevallenverzekering

Koeriersbedrijf kan niet volstaan met ongevallenverzekering

(Rechtspraak) Een collectieve ongevallenverzekering en een Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI) als onderdeel van het leasecontract van de bedrijfsauto volstaan...

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

“Ik heb geen aanwijzingen dat het verzekeren van evenementen die worden georganiseerd door vrijwilligers in brede zin steeds vaker een probleem is.”...