Adviseur cruciaal in keuzeproces ZZP'er wel of geen AOV

Document via Pixabay

De financieel adviseur is cruciaal in het keuzeproces van de ZZP'er voor wel of geen AOV. Dat blijkt uit Kantar-onderzoek in opdracht van minister Koolmees, dat hij maandag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De onderzoekers: "Een financieel adviseur is een belangrijk persoon om een goede kosten-baten analyse te realiseren. Veronderstelde ingewikkeldheid van het product moet niet worden gebagatelliseerd, maar erkend worden en daarmee het belang van een onafhankelijk financieel adviseur."

Het belangrijkste obstakel bij ZZP'ers in het wel of niet oriënteren op en eventueel afsluiten van een AOV is gelegen in de prijsperceptie. De onderzoekers: "Het beeld dat een AOV ‘duur’ is of zelfs ‘onbetaalbaar’ hangt boven de markt en is niet zomaar weg te krijgen. Zeker bij degenen die zich niet of vluchtig oriënteren blijft dit beeld overeind. Men relateert dit vooral aan de premie die moet worden opgebracht. Maar de kosten voor een adviesgesprek blijken eveneens een drempel op te werpen.

"De beperkte kennis over een AOV draagt in negatieve zin bij aan het beeld dat een AOV kostbaar is. Het gebrek aan kennis betreft de aftrekbaarheid van de premie en de keuzes die van invloed zijn op de hoogte van de premie, welk bedrag afgedekt moet worden. Men wil bijvoorbeeld wel iets aan zekerheid, maar hoeft geen volledige zekerheid (alleen vaste lasten) en denkt alleen aan een volledige inkomensafdekking.

"Zonder een verdere verdieping in het product blijft het beeld overeind van een verzekering die duur is, waarvan men maar moet afwachten of het ooit nodig is en als het nodig is of het tot een uitkering komt (negatieve verhalen uit de omgeving). Dan lijkt het aanlokkelijker om zelf reserves aan te leggen voor arbeidsongeschiktheid. Een kosten-baten analyse valt al snel in het nadeel uit van een AOV."

Financieel adviseurs lijken in staat in samenspraak met de ZZP’ers te komen tot weloverwogen keuzes. "Wel geven ze aan vanuit hun zorgplicht vaak uit te moeten wijken naar ‘duurdere’ producten en ‘bewezen goede verzekeraars’ om teleurstelling bij klanten te voorkomen als bij arbeidsongeschiktheid toch niet wordt uitgekeerd en dit zich als een boemerang tegen hen kan keren.

"Na het afsluiten van een AOV wordt er vaak niet meer naar omgekeken, omdat men liever niet bezig is met het risico op arbeidsongeschiktheid. Een update van de AOV wordt niet snel overwogen."

Wat zijn de ervaren drempels en hoe zijn die weg te nemen?

Kantar: "De ervaren drempels zijn legio en vereisen behoorlijk wat inspanning om weggenomen te worden. Het risicobewustzijn moeten worden verhoogd bijvoorbeeld bij de eerdergenoemde life events en momenta. De prijsperceptie is het grootste obstakel. Kennis vergroten over aftrekbaarheid, mogelijke keuzes, een goede kosten-baten analyse is noodzakelijk. Een financieel adviseur is een belangrijk persoon om een goede kosten-baten analyse te realiseren. Veronderstelde ingewikkeldheid van het product moet niet worden gebagatelliseerd, maar erkend worden en daarmee het belang van een onafhankelijk financieel adviseur. Algeheel wantrouwen ten opzichte van verzekeraars en financieel adviseurs. Dit wantrouwen en slechte imago zijn niet zomaar weg te nemen. Goede ervaringen van mensen met een AOV helpen wel bij het nuanceren van het beeld. De keuzevrijheid in het aangaan van een AOV zorgt voor individuele afwegingen. Enkele ZZP’ers spreken zich uit voor het verplicht stellen van een AOV, maar dat wordt niet breed gedragen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 25 juni 2019

Vreemd toch dat alle bovengenoemde problemen niet voorkwamen in het provisietijdperk. Zo zie je maar waar overheidsbemoeienis allemaal toe leidt.

Meer over
Financials overtreden wet met volledig variabel belonen ZZP'er

Financials overtreden wet met volledig variabel belonen ZZP'er

De AFM merkt dat financiële ondernemingen soms gebruikmaken van freelancers of ZZP’ers die volledig variabel worden beloond. Hiermee overtreden zij de...

Adviseurs willen minder kleine lettertjes in AOV

Adviseurs willen minder kleine lettertjes in AOV

Het acceptatieproces bij AOV mag transparanter. Dat vinden financieel adviseurs in het Kantar-onderzoek 'ZZP'ers en hun gedrag ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen',...

Vijf procent van zelfstandigen krijgt geen AOV

Vijf procent van zelfstandigen krijgt geen AOV

Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt slechts ruim vijf procent van de zelfstandigen die daadwerkelijk een AOV aanvragen geweigerd. Met bijna 80 procent van...

Geen overheidsgeld naar broodfondsen en andere alternatieven AOV zelfstandigen

Geen overheidsgeld naar broodfondsen en andere alternatieven AOV zelfstandigen

Minister Koolmees trekt geen geld uit voor alternatieven voor de AOV voor zelfstandigen, zoals broodfondsen, laat hij de Tweede Kamer weten. Koolmees: "Private partijen...

Minimumtarief voor ZZP’ers van 16 euro

Minimumtarief voor ZZP’ers van 16 euro

Er komt een minimumtarief voor ZZP’ers van zestien euro. Dit is een alternatief voor de verplichte arbeidsovereenkomst voor ZZP’ers aan de onderkant...

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Samen met een aantal maatschappelijke organisaties en het ministerie van SZW gaat het Verbond van Verzekeraars de pensioenopbouw van ZZP’ers stimuleren. Met...

AOV voor ZZP'ers wordt verplicht

AOV voor ZZP'ers wordt verplicht

Het woensdag bekendgemaakte principe-pensioenakkoord introduceert ook een verzekeringsplicht voor ZZP’ers tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.Het Verbond...

Tulpenfonds bepleit ZZP-basisverzekering

Tulpenfonds bepleit ZZP-basisverzekering

“Laten we, met basisproducten, zien dat verzekeraars in Nederland prima in staat zijn de vraag van ZZP'ers in te vullen.” Dat zegt Maudie Derks, CEO...

Zelfstandigen Zonder Verzekering

Zelfstandigen Zonder Verzekering

Verzekeraars doen weinig tot geen moeite om oudere ZZP'ers of ZZp'ers met een fysiek zwaar beroep aan een AOV te helpen. Dat beeld schetste zondagavond laat het...

Petitie tegen verplichte AOV voor ZZP'ers

Petitie tegen verplichte AOV voor ZZP'ers

Een petitie op internet tegen een verplichte AOV voor ZZP'ers is inmiddels ruim 1.500 keer ondertekend. De petitie is een initiatief van de Werkvereniging. De vereniging:...