Adviseur cruciaal in keuzeproces ZZP'er wel of geen AOV

Document via Pixabay

De financieel adviseur is cruciaal in het keuzeproces van de ZZP'er voor wel of geen AOV. Dat blijkt uit Kantar-onderzoek in opdracht van minister Koolmees, dat hij maandag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De onderzoekers: "Een financieel adviseur is een belangrijk persoon om een goede kosten-baten analyse te realiseren. Veronderstelde ingewikkeldheid van het product moet niet worden gebagatelliseerd, maar erkend worden en daarmee het belang van een onafhankelijk financieel adviseur."

Het belangrijkste obstakel bij ZZP'ers in het wel of niet oriënteren op en eventueel afsluiten van een AOV is gelegen in de prijsperceptie. De onderzoekers: "Het beeld dat een AOV ‘duur’ is of zelfs ‘onbetaalbaar’ hangt boven de markt en is niet zomaar weg te krijgen. Zeker bij degenen die zich niet of vluchtig oriënteren blijft dit beeld overeind. Men relateert dit vooral aan de premie die moet worden opgebracht. Maar de kosten voor een adviesgesprek blijken eveneens een drempel op te werpen.

"De beperkte kennis over een AOV draagt in negatieve zin bij aan het beeld dat een AOV kostbaar is. Het gebrek aan kennis betreft de aftrekbaarheid van de premie en de keuzes die van invloed zijn op de hoogte van de premie, welk bedrag afgedekt moet worden. Men wil bijvoorbeeld wel iets aan zekerheid, maar hoeft geen volledige zekerheid (alleen vaste lasten) en denkt alleen aan een volledige inkomensafdekking.

"Zonder een verdere verdieping in het product blijft het beeld overeind van een verzekering die duur is, waarvan men maar moet afwachten of het ooit nodig is en als het nodig is of het tot een uitkering komt (negatieve verhalen uit de omgeving). Dan lijkt het aanlokkelijker om zelf reserves aan te leggen voor arbeidsongeschiktheid. Een kosten-baten analyse valt al snel in het nadeel uit van een AOV."

Financieel adviseurs lijken in staat in samenspraak met de ZZP’ers te komen tot weloverwogen keuzes. "Wel geven ze aan vanuit hun zorgplicht vaak uit te moeten wijken naar ‘duurdere’ producten en ‘bewezen goede verzekeraars’ om teleurstelling bij klanten te voorkomen als bij arbeidsongeschiktheid toch niet wordt uitgekeerd en dit zich als een boemerang tegen hen kan keren.

"Na het afsluiten van een AOV wordt er vaak niet meer naar omgekeken, omdat men liever niet bezig is met het risico op arbeidsongeschiktheid. Een update van de AOV wordt niet snel overwogen."

Wat zijn de ervaren drempels en hoe zijn die weg te nemen?

Kantar: "De ervaren drempels zijn legio en vereisen behoorlijk wat inspanning om weggenomen te worden. Het risicobewustzijn moeten worden verhoogd bijvoorbeeld bij de eerdergenoemde life events en momenta. De prijsperceptie is het grootste obstakel. Kennis vergroten over aftrekbaarheid, mogelijke keuzes, een goede kosten-baten analyse is noodzakelijk. Een financieel adviseur is een belangrijk persoon om een goede kosten-baten analyse te realiseren. Veronderstelde ingewikkeldheid van het product moet niet worden gebagatelliseerd, maar erkend worden en daarmee het belang van een onafhankelijk financieel adviseur. Algeheel wantrouwen ten opzichte van verzekeraars en financieel adviseurs. Dit wantrouwen en slechte imago zijn niet zomaar weg te nemen. Goede ervaringen van mensen met een AOV helpen wel bij het nuanceren van het beeld. De keuzevrijheid in het aangaan van een AOV zorgt voor individuele afwegingen. Enkele ZZP’ers spreken zich uit voor het verplicht stellen van een AOV, maar dat wordt niet breed gedragen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 25 juni 2019

Vreemd toch dat alle bovengenoemde problemen niet voorkwamen in het provisietijdperk. Zo zie je maar waar overheidsbemoeienis allemaal toe leidt.

Meer over
Aantal ondernemingen met 5 procent gegroeid

Aantal ondernemingen met 5 procent gegroeid

Het aantal ondernemingen in Nederland is in 2018 met 5 procent gegroeid tot ruim 1,9 miljoen. De groei komt vooral door het toenemend aantal zzp’ers. Aldus...

Startende zzp'er steeds jonger

Startende zzp'er steeds jonger

De groep die zelfstandig aan de slag gaat verjongt. Aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. In 2015 was het aandeel starters die jonger waren dan 35 jaar met...

Veel zzp'ers onbekend met fiscale jaarruimte

Veel zzp'ers onbekend met fiscale jaarruimte

Bijna twee derde van de zzp’ers weet niet wat fiscale jaarruimte is. Van de zzp’ers die wel weten wat jaarruimte is, laat 38 procent hem door accountant...

Woonfonds ontwikkelt adviseurzoeker voor zelfstandigen

Woonfonds ontwikkelt adviseurzoeker voor zelfstandigen

Woonfonds heeft de “adviseurzoeker voor zelfstandigen” ontwikkeld. De nieuwe zoekmachine bevat nu een beperkt aantal geselecteerde adviseurs met goede...

Bas Millenaar terug met De ondernemershypotheek

Bas Millenaar terug met De ondernemershypotheek

Voormalig commercieel directeur Bas Millenaar van De Hypotheker meldt zich terug op de markt. Dit met De Ondernemershypotheek, opgericht door Renz Millenaar. Millenaar:...

Ondernemer merkt weinig van aantrekkende economie

Ondernemer merkt weinig van aantrekkende economie

De meeste ondernemers profiteren niet van de aantrekkende econmie. Vooral zzp’ers merken hier weinig van. Grotere mkb-bedrijven plukken relatief vaker de vruchten...

Rechtsbijstandspolis te duur voor veel zzp'ers

Rechtsbijstandspolis te duur voor veel zzp'ers

Zzp'ers ervaren de kosten van een rechtsbijstandsverzekering als te hoog, aldus onderzoek door ZZP Barometer in samenwerking met Centraal Beheer. Ruim de helft van...

250 zzp'ers ontvangen inkomensverklaring voor hypotheek

250 zzp'ers ontvangen inkomensverklaring voor hypotheek

Sinds de introductie van de inkomensverklaring eind vorig jaar hebben ruim 250 zzp'ers de verklaring aangevraagd en ontvangen. Hiermee kunnen zij al na een jaar...

Zekur lanceert verzekeringsbundels voor zzp'er

Zekur lanceert verzekeringsbundels voor zzp'er

Naast particuliere verzekeringsbundels heeft Zekur sinds kort ook zakelijke verzekeringsbundels voor zzp'ers. Omdat de risico’s per onderneming verschillen,...

Verbond verwerpt verplichte aov voor zzp'ers

Verbond verwerpt verplichte aov voor zzp'ers

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is niet het antwoord op de magere belangstelling onder deze groep werkenden. “De klanten,...