Adviseur cruciaal in keuzeproces ZZP'er wel of geen AOV

Document via Pixabay

De financieel adviseur is cruciaal in het keuzeproces van de ZZP'er voor wel of geen AOV. Dat blijkt uit Kantar-onderzoek in opdracht van minister Koolmees, dat hij maandag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De onderzoekers: "Een financieel adviseur is een belangrijk persoon om een goede kosten-baten analyse te realiseren. Veronderstelde ingewikkeldheid van het product moet niet worden gebagatelliseerd, maar erkend worden en daarmee het belang van een onafhankelijk financieel adviseur."

Het belangrijkste obstakel bij ZZP'ers in het wel of niet oriënteren op en eventueel afsluiten van een AOV is gelegen in de prijsperceptie. De onderzoekers: "Het beeld dat een AOV ‘duur’ is of zelfs ‘onbetaalbaar’ hangt boven de markt en is niet zomaar weg te krijgen. Zeker bij degenen die zich niet of vluchtig oriënteren blijft dit beeld overeind. Men relateert dit vooral aan de premie die moet worden opgebracht. Maar de kosten voor een adviesgesprek blijken eveneens een drempel op te werpen.

"De beperkte kennis over een AOV draagt in negatieve zin bij aan het beeld dat een AOV kostbaar is. Het gebrek aan kennis betreft de aftrekbaarheid van de premie en de keuzes die van invloed zijn op de hoogte van de premie, welk bedrag afgedekt moet worden. Men wil bijvoorbeeld wel iets aan zekerheid, maar hoeft geen volledige zekerheid (alleen vaste lasten) en denkt alleen aan een volledige inkomensafdekking.

"Zonder een verdere verdieping in het product blijft het beeld overeind van een verzekering die duur is, waarvan men maar moet afwachten of het ooit nodig is en als het nodig is of het tot een uitkering komt (negatieve verhalen uit de omgeving). Dan lijkt het aanlokkelijker om zelf reserves aan te leggen voor arbeidsongeschiktheid. Een kosten-baten analyse valt al snel in het nadeel uit van een AOV."

Financieel adviseurs lijken in staat in samenspraak met de ZZP’ers te komen tot weloverwogen keuzes. "Wel geven ze aan vanuit hun zorgplicht vaak uit te moeten wijken naar ‘duurdere’ producten en ‘bewezen goede verzekeraars’ om teleurstelling bij klanten te voorkomen als bij arbeidsongeschiktheid toch niet wordt uitgekeerd en dit zich als een boemerang tegen hen kan keren.

"Na het afsluiten van een AOV wordt er vaak niet meer naar omgekeken, omdat men liever niet bezig is met het risico op arbeidsongeschiktheid. Een update van de AOV wordt niet snel overwogen."

Wat zijn de ervaren drempels en hoe zijn die weg te nemen?

Kantar: "De ervaren drempels zijn legio en vereisen behoorlijk wat inspanning om weggenomen te worden. Het risicobewustzijn moeten worden verhoogd bijvoorbeeld bij de eerdergenoemde life events en momenta. De prijsperceptie is het grootste obstakel. Kennis vergroten over aftrekbaarheid, mogelijke keuzes, een goede kosten-baten analyse is noodzakelijk. Een financieel adviseur is een belangrijk persoon om een goede kosten-baten analyse te realiseren. Veronderstelde ingewikkeldheid van het product moet niet worden gebagatelliseerd, maar erkend worden en daarmee het belang van een onafhankelijk financieel adviseur. Algeheel wantrouwen ten opzichte van verzekeraars en financieel adviseurs. Dit wantrouwen en slechte imago zijn niet zomaar weg te nemen. Goede ervaringen van mensen met een AOV helpen wel bij het nuanceren van het beeld. De keuzevrijheid in het aangaan van een AOV zorgt voor individuele afwegingen. Enkele ZZP’ers spreken zich uit voor het verplicht stellen van een AOV, maar dat wordt niet breed gedragen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 25 juni 2019

Vreemd toch dat alle bovengenoemde problemen niet voorkwamen in het provisietijdperk. Zo zie je maar waar overheidsbemoeienis allemaal toe leidt.

Meer over
AOV voor ZZP'er vanaf 50 euro per maand

AOV voor ZZP'er vanaf 50 euro per maand

Het onlangs opgerichte Tulpenfonds heeft met een betaalbare oplossing de ambitie om het aantal onverzekerde ZZP'ers terug te dringen tot onder de 100.000. Het Tulpenfonds...

Geen generieke wettelijke bescherming voor ZZP'ers

Geen generieke wettelijke bescherming voor ZZP'ers

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken gaat niet in op de oproep van de ACM tot generieke wettelijke bescherming van ZZP'ers. Keijzer wil wel kijken of aanvullende...

Minister wil zelfstandigen beter laten nadenken over AOV

Minister wil zelfstandigen beter laten nadenken over AOV

Minister Koolmees wil bereiken dat zelfstandigen bewust gaan nadenken over wel of geen arbeidsongeschiktheidsdekking. Dit via een dit najaar uit te rollen interventie...

"ZZP'er kan prima pensioen opbouwen in PPI"

"ZZP'er kan prima pensioen opbouwen in PPI"

ZZP'ers kunnen prima hun pensioen opbouwen in een PPI. Dat blogt pensioenkenner Herman Kappelle. Hij noemt het hoopgevend dat minister Koolmees een opening wat dit...

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Door het directe fiscale voordeel voor de jaarruimte te vergroten en de termijn van de reserveringsruimte te verlengen, zal het voor ZZP'ers aantrekkelijker worden...

BrightPensioen: "Zzp'ers laten belastingvoordeel liggen"

BrightPensioen: "Zzp'ers laten belastingvoordeel liggen"

BrightPensioen is maandag gestart met een campagne waarvan het vindt dat "het eigenlijk een campagne had moeten zijn van de overheid. Veel zzp’ers weten niet...

Kabinet blijft tegen verplichte aov zzp'ers

Kabinet blijft tegen verplichte aov zzp'ers

De regering neemt de OESO-aanbeveling om een verplichte minimumdekking in te voeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden niet over. Dat...

"Zzp'er niet onder op de stapel leggen"

"Zzp'er niet onder op de stapel leggen"

"Een zzp’er wijkt af van het standaard model. Dit betekent niet dat je ze onder op de stapel moet leggen, maar dat er meer maatwerk nodig is." Aldus NHG bij...

BrightPensioen: "Zzp'ers willen niet in de tweede pijler"

BrightPensioen: "Zzp'ers willen niet in de tweede pijler"

"Het is zeer onlogisch te proberen met wetswijzigingen zzp’ers de tweede pijler ‘in te duwen’." Dat meent BrightPensioen, Commercieel directeur...

Aantal ondernemingen met 5 procent gegroeid

Aantal ondernemingen met 5 procent gegroeid

Het aantal ondernemingen in Nederland is in 2018 met 5 procent gegroeid tot ruim 1,9 miljoen. De groei komt vooral door het toenemend aantal zzp’ers. Aldus...