Adviseur die zorgplicht niet nakwam ontspringt dans

Kifid (logo)

Ook al is bij een tijdelijke en annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering een heel strikte monitoring niet noodzakelijk, de financieel adviseur dient toch op enig moment gedurende de looptijd aandacht aan de polis te besteden. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2016-502.

De kwestie: "Consument heeft in 2002 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten waarbij de medisch adviseur een premieopslag heeft geadviseerd. In 2015 vraagt consument een nieuwe verzekering aan vanwege het verbeterde tarief voor het overlijdensrisico. Voor deze aanvraag wordt consument gekeurd en de medisch adviseur adviseert om de omzetting naar een gelijkblijvende risicoverzekering niet te accepteren. Consument sluit een nieuwe verzekering af waarbij de depotwaarde van de oude verzekering wordt ingebracht. De nieuwe verzekering is premievrij omdat de risicopremie vanuit de depotwaarde wordt voldaan. Consument verwijt zijn assurantieadviseur (Hypotheek Visie) dat hij de zorgplicht heeft geschonden omdat hij de verzekering niet tussentijds tegen het licht heeft gehouden. Daardoor heeft hij al die jaren teveel premie betaald. De Commissie overweegt dat het op de weg van de assurantieadviseur had gelegen om op enig moment gedurende de looptijd aandacht aan de verzekering te besteden. Temeer nu de hij bekend was of althans had moeten zijn met de dalende premie voor het overlijdensrisico. De zorgplicht is niet nagekomen, maar de vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen. De Commissie overweegt daartoe dat niet kan worden vastgesteld dat Consument vanwege zijn medische toestand daadwerkelijk een lagere premie had hoeven te betalen."

 

Provisie niet bekend

De Commissie: "De omvang van de verplichting voor de adviseur periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen in zijn portefeuille is afhankelijk van wat partijen daarover zijn overeengekomen en van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de verzekeringen en de omvang van de provisie die voor het beheer van de verzekeringen wordt ontvangen (zie Geschillencommissie 8 oktober 2015, nr. 2015-294, r.o. 4.2 en Geschillencommissie 2 september 2015, nr. 2015-248, r.o. 4.2). Over afspraken tussen Consument en de Adviseur is door beide partijen niets aangevoerd. Ook de provisie is de Commissie niet bekend. Daarom zal zij kijken naar de aard van de verzekering. Daar sprake is van een tijdelijke en annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering, is naar het oordeel van de Commissie een heel strikte monitoring niet noodzakelijk. Het had gezien de verplichting zoals genoemd in 4.1 wel op de weg van de Adviseur gelegen om op enig moment gedurende de looptijd aandacht aan onderhavige verzekeringte besteden. Temeer nu de Adviseur bekend was of althans had moeten zijn met de dalende premie voor het overlijdensrisico. Dat ditvolgens de Adviseur niet zou hebben geleid tot een verbetering, doet aan deze verplichting op zichzelf niets af. De Commissie is dan ook van oordeel dat de Adviseur gedurende de looptijd van de verzekering zijn zorgplicht niet is nagekomen."

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...