Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering, geen nieuwe verzekeringsaanvraag bij een andere verzekeraar in te dienen. De Geschillencommissie komt tot de conclusie dat de consument te laat geklaagd heeft in de zin van artikel 6:89 BW. Als gevolg daarvan kan de consument geen beroep meer doen op het door haar gestelde gebrek in de prestatie. Daarnaast is de commissie van oordeel dat het niet schriftelijk waarschuwen voor de risico’s van het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner, in dit geval geen tekortkoming van de adviseur oplevert. De commissie wijst de vordering af.

De commissie: "De consument stelt niet alleen dat de adviseur alsnog een overlijdensrisicoverzekering bij een andere verzekeraar had behoren aan te vragen en af te sluiten, zij stelt ook dat de adviseur haar (en haar partner) schriftelijk had moeten waarschuwen voor de risico’s verbonden aan het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op beide levens. De commissie acht bij de beoordeling van deze stelling van de consument van belang dat de adviseur de consument en haar partner (in eerste instantie) geadviseerd heeft om op beide levens een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, omdat zowel de consument als haar partner bij vroegtijdig overlijden van de ander financieel niet in staat zou zijn om de hypotheeklasten alleen te voldoen en de consument en haar partner dit advies ook hebben opgevolgd middels het aanvragen van een tweetal overlijdensrisicoverzekeringen. Gelet hierop en gelet op de inhoud van de gespreksnotities, is de commissie van oordeel dat de consument door de adviseur voldoende geïnformeerd was over het belang van een overlijdensrisicoverzekering en de risico’s van het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op het leven van haar partner. De adviseur was in dit geval niet verplicht ook nog expliciet schriftelijk te waarschuwen voor die risico’s. Van een tekortkoming is dan ook geen sprake."

De consument vorderde een schadevergoeding ter hoogte van het bij TAF aangevraagde verzekerd kapitaal, te weten een bedrag van 188.000 euro, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 17 september 2021.

Reactie toevoegen

 
Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

(Kifid-uitspraak GC 2024-0242) De verzekeraar heeft dekking afgewezen voor de diefstal van de camperbus van de consument, omdat hij niet alle originele sleutels...

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

(Kifid-uitspraak GC 2024-0206) De consument wil dat de verzekeraar een contra-expert inschakelt om de schade van de tegenpartij te beoordelen. De verzekeraar heeft...

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

(Kifid-uitspraak GC 2024-0205) Consument 1 heeft een tuinslang aangesloten op de mengkraan in de keuken. Met de tuinslang heeft hij het balkon schoongemaakt. Vervolgens...

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

Rabobank mag toch beroep instellen tegen uitspraak 2023-0920 van de Geschillencommissie Kifid. De voorzitter van de Commissie van Beroep: "De uitspraak van de Geschillencommissie...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Vanwege het principiële karakter mag Achmea toch beroep aantekenen tegen Kifid-uitspraak GC 2023-0988, waarin de Geschillencommissie oordeelt dat het verstrekken...

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....