Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering, geen nieuwe verzekeringsaanvraag bij een andere verzekeraar in te dienen. De Geschillencommissie komt tot de conclusie dat de consument te laat geklaagd heeft in de zin van artikel 6:89 BW. Als gevolg daarvan kan de consument geen beroep meer doen op het door haar gestelde gebrek in de prestatie. Daarnaast is de commissie van oordeel dat het niet schriftelijk waarschuwen voor de risico’s van het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner, in dit geval geen tekortkoming van de adviseur oplevert. De commissie wijst de vordering af.

De commissie: "De consument stelt niet alleen dat de adviseur alsnog een overlijdensrisicoverzekering bij een andere verzekeraar had behoren aan te vragen en af te sluiten, zij stelt ook dat de adviseur haar (en haar partner) schriftelijk had moeten waarschuwen voor de risico’s verbonden aan het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op beide levens. De commissie acht bij de beoordeling van deze stelling van de consument van belang dat de adviseur de consument en haar partner (in eerste instantie) geadviseerd heeft om op beide levens een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, omdat zowel de consument als haar partner bij vroegtijdig overlijden van de ander financieel niet in staat zou zijn om de hypotheeklasten alleen te voldoen en de consument en haar partner dit advies ook hebben opgevolgd middels het aanvragen van een tweetal overlijdensrisicoverzekeringen. Gelet hierop en gelet op de inhoud van de gespreksnotities, is de commissie van oordeel dat de consument door de adviseur voldoende geïnformeerd was over het belang van een overlijdensrisicoverzekering en de risico’s van het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op het leven van haar partner. De adviseur was in dit geval niet verplicht ook nog expliciet schriftelijk te waarschuwen voor die risico’s. Van een tekortkoming is dan ook geen sprake."

De consument vorderde een schadevergoeding ter hoogte van het bij TAF aangevraagde verzekerd kapitaal, te weten een bedrag van 188.000 euro, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 17 september 2021.

Reactie toevoegen

 
Leren van Kifid-uitspraken hypotheken VVP 6-2023

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken VVP 6-2023

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 6-2023) Reikwijdte advies bij nieuwbouw HYPOTHEKEN – De consumenten wenden zich op enig moment...

Inbouwkookplaat is opstal, geen inboedel

Inbouwkookplaat is opstal, geen inboedel

(Kifid-uitspraak GC 2023-0909) Door een gevallen olijffles is er schade ontstaan aan de inbouwkookplaat van de consumenten. De verzekeraar dekt deze schade niet...

Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....