Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Zonnepaneel grafisch via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet te informeren dat zonnepanelen niet onder de dekking van de allrisk-verzekering vallen en dat deze apart moeten worden verzekerd, als de consument in de toekomst ervoor kiest om zonnepanelen te laten installeren. De consument vordert schadevergoeding, omdat de schade van 2.312 euro aan de zonnepanelen vanwege een storm niet zijn gedekt. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de adviseur op het moment van het afsluiten van de verzekering dan wel in de periode erna wist of had moeten weten dat de consument de zonnepanelen mee had willen verzekeren. Hij hoefde de consument hierover dan ook niet te informeren en te adviseren. De adviseur heeft zijn zorgplicht niet geschonden en de vordering wordt afgewezen.

De commissie: “Toen de consument in 2016 de verzekering via de tussenpersoon afsloot, had zij nog geen zonnepanelen op het dak van haar woning laten installeren. Verder is gesteld noch gebleken dat de consument toen het voornemen had zonnepanelen aan te schaffen, laat staan dat zij de tussenpersoon daarvan op de hoogte had gebracht. Onder deze omstandigheden had de tussenpersoon geen aanleiding om de consument erop te wijzen dat zonnepanelen niet onder de allrisk-dekking vielen en dat die apart moesten worden verzekerd. Op hem rustte dan ook geen zorgplicht de consument hierover te informeren. De toegenomen populariteit om zonnepanelen te installeren maakt dit niet anders.

“Hetzelfde geldt voor de periode na het afsluiten van de verzekering. De tussenpersoon heeft onweersproken gesteld dat de consument jaarlijks de relevante polis bescheiden heeft ontvangen. De consument kon uit die stukken opmaken dat zonnepanelen niet verzekerd waren. Als zij daarin verandering wilde brengen of daarover vragen had, dan had het op haar weg gelegen om de tussenpersoon te benaderen. De consument heeft dit nagelaten. Het enkele feit dat de verzekering een allrisk-dekking had, betekent niet dat zonder meer alles verzekerd is. Dat de tussenpersoon toezeggingen van die strekking heeft gedaan of bij de consument het vertrouwen daarin heeft gewekt, kan niet uit het dossier worden opgemaakt.”

Reactie toevoegen

 
Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...