Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Zonnepaneel grafisch via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet te informeren dat zonnepanelen niet onder de dekking van de allrisk-verzekering vallen en dat deze apart moeten worden verzekerd, als de consument in de toekomst ervoor kiest om zonnepanelen te laten installeren. De consument vordert schadevergoeding, omdat de schade van 2.312 euro aan de zonnepanelen vanwege een storm niet zijn gedekt. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de adviseur op het moment van het afsluiten van de verzekering dan wel in de periode erna wist of had moeten weten dat de consument de zonnepanelen mee had willen verzekeren. Hij hoefde de consument hierover dan ook niet te informeren en te adviseren. De adviseur heeft zijn zorgplicht niet geschonden en de vordering wordt afgewezen.

De commissie: “Toen de consument in 2016 de verzekering via de tussenpersoon afsloot, had zij nog geen zonnepanelen op het dak van haar woning laten installeren. Verder is gesteld noch gebleken dat de consument toen het voornemen had zonnepanelen aan te schaffen, laat staan dat zij de tussenpersoon daarvan op de hoogte had gebracht. Onder deze omstandigheden had de tussenpersoon geen aanleiding om de consument erop te wijzen dat zonnepanelen niet onder de allrisk-dekking vielen en dat die apart moesten worden verzekerd. Op hem rustte dan ook geen zorgplicht de consument hierover te informeren. De toegenomen populariteit om zonnepanelen te installeren maakt dit niet anders.

“Hetzelfde geldt voor de periode na het afsluiten van de verzekering. De tussenpersoon heeft onweersproken gesteld dat de consument jaarlijks de relevante polis bescheiden heeft ontvangen. De consument kon uit die stukken opmaken dat zonnepanelen niet verzekerd waren. Als zij daarin verandering wilde brengen of daarover vragen had, dan had het op haar weg gelegen om de tussenpersoon te benaderen. De consument heeft dit nagelaten. Het enkele feit dat de verzekering een allrisk-dekking had, betekent niet dat zonder meer alles verzekerd is. Dat de tussenpersoon toezeggingen van die strekking heeft gedaan of bij de consument het vertrouwen daarin heeft gewekt, kan niet uit het dossier worden opgemaakt.”

Reactie toevoegen

 
Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...