Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Zonnepaneel grafisch via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet te informeren dat zonnepanelen niet onder de dekking van de allrisk-verzekering vallen en dat deze apart moeten worden verzekerd, als de consument in de toekomst ervoor kiest om zonnepanelen te laten installeren. De consument vordert schadevergoeding, omdat de schade van 2.312 euro aan de zonnepanelen vanwege een storm niet zijn gedekt. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de adviseur op het moment van het afsluiten van de verzekering dan wel in de periode erna wist of had moeten weten dat de consument de zonnepanelen mee had willen verzekeren. Hij hoefde de consument hierover dan ook niet te informeren en te adviseren. De adviseur heeft zijn zorgplicht niet geschonden en de vordering wordt afgewezen.

De commissie: “Toen de consument in 2016 de verzekering via de tussenpersoon afsloot, had zij nog geen zonnepanelen op het dak van haar woning laten installeren. Verder is gesteld noch gebleken dat de consument toen het voornemen had zonnepanelen aan te schaffen, laat staan dat zij de tussenpersoon daarvan op de hoogte had gebracht. Onder deze omstandigheden had de tussenpersoon geen aanleiding om de consument erop te wijzen dat zonnepanelen niet onder de allrisk-dekking vielen en dat die apart moesten worden verzekerd. Op hem rustte dan ook geen zorgplicht de consument hierover te informeren. De toegenomen populariteit om zonnepanelen te installeren maakt dit niet anders.

“Hetzelfde geldt voor de periode na het afsluiten van de verzekering. De tussenpersoon heeft onweersproken gesteld dat de consument jaarlijks de relevante polis bescheiden heeft ontvangen. De consument kon uit die stukken opmaken dat zonnepanelen niet verzekerd waren. Als zij daarin verandering wilde brengen of daarover vragen had, dan had het op haar weg gelegen om de tussenpersoon te benaderen. De consument heeft dit nagelaten. Het enkele feit dat de verzekering een allrisk-dekking had, betekent niet dat zonder meer alles verzekerd is. Dat de tussenpersoon toezeggingen van die strekking heeft gedaan of bij de consument het vertrouwen daarin heeft gewekt, kan niet uit het dossier worden opgemaakt.”

Reactie toevoegen

 
Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...