Adviseur krijgt twee jaar om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Minister Hoekstra geeft adviseurs en bemiddelaars twee jaar om zich in te schieten op actieve transparantie. De minister: “Ik ben het met de AFM eens dat de bemiddelaars en adviseurs een redelijke termijn nodig hebben om zich voor te breiden op de daadwerkelijk invoering van actieve provisietransparantie. In het Wijzigingsbesluit is hiermee rekening gehouden doordat voor de verschillende artikelen of onderdelen een verschillende datum van inwerkingtreding kan worden vastgesteld (artikel XII). Daarbij vind ik een termijn van twee jaar nadat definitief bekend is hoe de wettelijke verplichting zal luiden redelijk, omdat bemiddelaars en adviseurs nu reeds in staat moeten zijn om een ieder die naar het provisiebedrag vraagt, ook de hoogte van het provisiebedrag mede te delen.”

De minister doet deze uitspraak in de terugkoppeling aan de Tweede Kamer van de gesprekken die de AFM op zijn verzoek heeft gehad met vier stakeholders (Adfiz, OvFD, Verbond van Verzekeraars en Keurmerk Objectief Vergelijken). Aan de hand van deze gesprekken meent de AFM dat het Wijzigingsbesluit zoals dat nu voorligt uitvoerbaar is. De AFM heeft de minister aanvullend wel drie adviezen gegeven:

Maak actieve provisietransparantie alleen van toepassing op nieuwe polissen en niet op mutaties van lopende polissen.

Hanteer een implementatietermijn die de bemiddelaars en adviseurs voldoende tijd geeft om zich voor te bereiden op aanpassingen van systemen.

Maak expliciet dat het bemiddelaars en adviseurs vrij staat om – in aanvulling op het precontractueel verstrekken van het exacte provisiebedrag – in een eerder stadium een indicatie te geven van het te verwachten provisiebedrag.

Deze adviezen zijn in lijn met het Wijzigingsbesluit zoals dit nu bij de Kamer ter voorhang voorligt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 13 december 2021

@Kees. De kans dat dan een nieuwe Minister van Financien de verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor hetgeen de huidige demissionaire minister heeft veroorzaakt - en moet aftreden - is zeker niet uit te sluiten. Rare politiek en bijbehorende politieke spelletjes hebben we toch in Nederland.

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 13 december 2021

Hopelijk binnen 2 jaar parlementaire enquete. Iedereen weet dan wie wat waarom met welke intentie gedaan heeft. Dan moet de actieve provisietransparentie alsnog teruggedraaid worden. Las zojuist artikel DFO in AM. Het heeft naar mijn idee zeker in dit geval niet te maken met goed georganiseerd zijn van verbond en zeker ook niet met arme personen, die een auto van € 250.000,-- goed wassen en verzekeren.

Paul - Financieel Advies 9 december 2021

Niet consument maar AFM wil provisietransparantie. Met meer dan 30 jaar dagelijkse praktijkervaring heb ik nog helemaal nooit 1x een cliënt aan tafel gehad die vroeg naar de provisie die ontvangen wordt voor schadeverzekering(en) van verzekeraar(s). De AFM stelt dat uit onderzoek (consumentenmonitor van oktober 2017 in samenwerking met onderzoeksbureau GfK) zou zijn gebleken dat de informatiebehoefte over de kosten bij consumenten groot is: Maar liefst 87% zou willen dat de financiële dienstverlener hen actief wijst op de advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. Die conclusie raakt werkelijk kant noch wal en is enkel en uitsluitend gebaseerd op de manier van vraagstelling waarmee de AFM zelf een probleem creëert en kosten nog moeite bespaart om daar vervolgens een oplossing voor te bedenken. Met de manier van vraagstelling manipuleerde AFM de antwoorden die tot bovengenoemd percentage zijn uitgekomen. Gestelde vragen waren o.a.: Ik vind het begrijpelijk dat ik doorlopend provisie moet betalen als ik een schadeverzekering afsluit via een adviseur/vergelijkingssite? Ik wil weten hoeveel advies- en afsluitkosten ik moet betalen voor het afsluiten van een schadeverzekering via een adviseur/vergelijkingssite? Als een adviseur/vergelijkingssite provisie van de verzekeraar krijgt, dan moet hij me altijd vertellen hoeveel dat is? Een adviseur/vergelijkingssite hoeft alleen de hoogte van de provisie aan te geven als ik dat expliciet aan hem vraag? De vraag die “niet” in het AFM onderzoek werd gesteld is heeft u (consument) ooit gevraagd naar de provisie die ontvangen wordt over schadeverzekeringen? Het antwoord laat zich raden op basis van bovengenoemde praktijkervaring (ruim 30 jaar) zal deze vraag met 0,00% worden beantwoord dus waar gaat deze hele discussie over? Nogmaals de manier van vragen manipuleert het antwoord. Een autodealer die een dikke gebruikte wagen te koop zet voor € 100.000,- kan daar een winstmarge op hebben van 20% ofwel € 20.000,- als de koper akkoord gaat met de vraagprijs is dat voor niemand een probleem. Als de koper al zou vragen hoeveel de dealer daaraan verdient dan krijgt de koper geen antwoord of hij wordt wellicht voorgelogen. Moeten bakkers, slagers & supermarkten etc. etc. voortaan ook 2 prijzen op hun producten vermelden, de kostprijs en hun vergoeding/winstmarge dan laat het zich raden dat bijna iedereen met een vlotte babbel zal proberen af te dingen. Als de AFM een onderzoek zou starten onder adviseurs/bemiddelaars/banken etc. etc. of laatstgenoemde afdragers van jaarlijkse contributie aan de AFM het nodig vinden dat hun contributie mede gebaseerd is op het feit de AFM opereert vanaf een peperdure luxe en vol met marmer aangeklede locatie aan de Vijzelgracht in het centrum van Amsterdam of dat die hele doelgroep liever een lagere contributie betaalt wanneer het hoofdkantoor van AFM verkast naar een veel voordeliger gelegen industrieterrein dan zal ongetwijfeld ook 87% voor dat laatste kiezen.

Paul - Financieel Advies 9 december 2021

Met meer dan 30 jaar dagelijkse praktijkervaring heb ik nog helemaal nooit 1x een cliënt aan tafel gehad die vroeg naar de provisie die ontvangen wordt voor schadeverzekering(en) van verzekeraar(s). De AFM stelt dat uit onderzoek (consumentenmonitor van oktober 2017 in samenwerking met onderzoeksbureau GfK) zou zijn gebleken dat de informatiebehoefte over de kosten bij consumenten groot is: Maar liefst 87% zou willen dat de financiële dienstverlener hen actief wijst op de advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. Die conclusie raakt werkelijk kant noch wal en is enkel en uitsluitend gebaseerd op de manier van vraagstelling waarmee de AFM een probleem creëert en vervolgens kosten nog moeite bespaart om daar vervolgens een oplossing voor te bedenken. Met de manier van vraagstelling manipuleert AFM de antwoorden die tot bovengenoemd percentage zijn uitgekomen. Gestelde vragen waren o.a.: De hoogte van de provisie die een adviseur/vergelijkingssite ontvangt, mag verschillen tussen verzekeraars? Ik vind het begrijpelijk dat ik doorlopend provisie moet betalen als ik een schadeverzekering afsluit via een adviseur/vergelijkingssite? Ik wil weten hoeveel advies- en afsluitkosten ik moet betalen voor het afsluiten van een schadeverzekering via een adviseur/vergelijkingssite? Als een adviseur/vergelijkingssite provisie van de verzekeraar krijgt, dan moet hij me altijd vertellen hoeveel dat is? Een adviseur/vergelijkingssite hoeft alleen de hoogte van de provisie aan te geven als ik dat expliciet aan hem vraag? De vraag die niet in het onderzoek wordt gesteld is heeft u (consument) ooit gevraagd naar de provisie die ontvangen wordt over schadeverzekeringen zal in de praktijk op basis van bovengenoemde ervaring (ruim 30 jaar) met 0,00% worden beantwoord dus waar gaat deze hele discussie over? Een autodealer die een dikke gebruikte wagen te koop zet voor € 100.000,- kan daar een winstmarge op hebben van 20% ofwel € 20.000,- als de koper akkoord gaat met de vraagprijs is dat voor niemand een probleem. Als de koper al zou vragen hoeveel de dealer daaraan verdient dan krijgt de koper geen antwoord of hij wordt wellicht voorgelogen. Moeten bakkers, slagers & supermarkten etc. etc. voortaan 2 prijzen op hun product vermelden die kostprijs en hun vergoeding/winstmarge dan laat het zich raden dat bijna iedereen met een vlotte babbel zal proberen af te dingen. Als de AFM een onderzoek zou starten onder adviseurs/bemiddelaars/banken etc. etc. of laatstgenoemde afdragers van jaarlijkse contributie aan de AFM het nodig vinden dat hun contributie mede gebaseerd is op het feit de AFM opereert vanaf een peperdure vol met marmer aangeklede locatie aan de Vijzelgracht in Amsterdam of dat die hele doelgroep liever een lagere contributie betaalt wanneer het hoofdkantoor van AFM naar een voordeliger gelegen industrieterrein verkast dan zal ongetwijfeld ook 87% voor dat laatste kiezen.

Paul Brederode - van Brederode Financieel Adviseurs 6 december 2021

Uit onze berekening blijkt dat wij te weinig provisie ontvangen van onze klanten om de taken die wij ingevolge de wet hebben goed uit te voeren. De productkosten van de verzekeraars zijn veel te hoog. Daarbij komt dat als wij de netto premies naast die van de direct writers leggen, de netto premies die wij als adviseur doorberekenen, láger liggen dan die van die dw's. Die zullen straks dus nog veel verder omlaag moeten willen die het vergelijk kunnen doorstaan en dat kan niet volgens verzekeraars want ze maken daar verlies op toch? Het Verbond heeft zichzelf in de voet geschoten met het provisieverbod op complex maar ze hebben klaarblijkelijk niks geleerd. De hele levenmarkt is kapot, de pensioenmarkt levert niks meer op, uitvaart is dood, een hele bedrijfstak naar de knoppen en een behoorlijk aantal levenverzekeraars out of business. Nu gaan we verder met de schademarkt kapot maken. Waarom moeten dingen die goed zijn altijd "gerepareerd" worden? Ditmaal door een Minister van Financiën die zo wereldvreemd is dat hij niet eens weet wat een kapsalon is? https://www.businessinsider.nl/wopke-hoekstra-hugo-de-jonge-coronacrisis-cda-leider/

Gerda - n.v.t. 3 december 2021

Geachte heer Hoekstra, Wanneer de AFM had geïnformeerd naar 'mijn' zienswijze, dan had ik het volgende uitgelegd: Wanneer is een 0nafhankelijke financiële adviseur/bemiddelaar überhaupt AFM vergunningsplichtig: Antwoord: Wanneer hij richting de consument een specifiek product van een specifieke verzekeraar bespreekt en dus bemiddelt tussen de klant.en de verzekeraar; Als de consument überhaupt een verzekeringsproduct aankoopt bij deze tussenpersoon (kijken is immers lang niet altijd kopen) dan ontvangt deze schade-tussenpersoon hiervoor een beloning van de door de consument gekozen verzekeraar. Nu is het zo dat omstreeks 2010, bij de komst van direct-opzegbare contracten, de (meeste) leden van het Verbond van Verzekeraar besloten hebben, dat zij geen afsluitprovisie meer uitbetalen aan de met hen samenwerkende tussenpersonen, En ontvangt de aanbrengende tussenpersoon dus feitelijk niks voor zijn inspanningen bij het afsluiten van de verzekeringsproduct.. Maar moet de bemiddelaar zijn verdiensten halen uit het vasthouden van het polisbeheer, want de consument heeft ten allen tijde het recht van intermediairswijziging naar een andere tussenpersoon, die vervolgens per gelijke datum de beheerprovisie ontvangt van de productontwikkelaar/verzekeraar. Dus wat moet de provisie-ontvangende tussenpersoon zeggen tegen de klant op de vraag wat hij doet voor de klant in ruil voor de provisie? Heel simpel: voor die provisie neemt de tussenpersoon de informatie/beheerzorgplicht over van de verzekeraar, niet meer en niks minder! Wat doet de tussenpersoon dan wel voor de consument? Dat is eenvoudig uit te leggen a.d.h.v. het Multisafe-arrest uit 2012 (?) waaruit blijkt de Rechter het toestaat dat Multifdsafe c,q, het schade-intermediair a. Provisie ontvangt van de verzekeraar voor de overname van diens afsluit- en beheerzorgplicht; b. Daarnaast een service-abonnement mag afsluiten voor de diensten die de onafhankelijke adviseur overeenkomt met en verricht voor de individuele consument, ------------------------- Gaan we nog even terug naar de AFLUIT- en beheerprovisie (centenkwestie) op Leven/Hypothecaire/AOV (complexe producten) van vóór het Provisieverbod per 1/1/-2013 en waarna de bank/verzekeraar hun zakenpartners het onafhankelijk intermediair niet meer mochten belonen voor hun bemiddeling. Meteen werd in de PE-examens al de nadruk gelegd op het verschil in a. Wft- hypotheekadvies mét intentie tot bemiddelen en waarbij de factuur richting de consument voor het WFT-Advies of voor het Advies- én de WFT-Bemiddeling NIET belast is met B.T.W. b Onafhankelijk financieel advies, zonder intentie tot Bemiddelen en waarbij de factuur richting consument wél belast is met 21% BTW. (en de vraag is nog altijd of de onder b genoemde expliciet adviseurs - die geen naam van een bank/verzekeraar noemen, AFM-vergunningsplichtig zijn!) ----------

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 2 december 2021

Ik lees in de OVFD reactie dat de AFM heeft aangegeven dat het mogelijk is vooraf nominale provisiebedragen te noemen. Dat lost in elk geval het probleem op dat ik geen idee heb hoe dat zou moeten, maar ongetwijfeld komt er een verhelderende leidraad van de AFM!

Gerda Ketels - n.v.t. 1 december 2021

@Hans, ik zie niet in, welk verschil het maakt of CDA-minister Hoekstra deze wetswijziging voorstelt of dat het bijv binnenkort een D66 minister deze wetswijziging voorstelt. Immers: zoals uit het 'in-de-trein-blijven-liggen' concept-regeeraccoord blijkt, doen in dat geval de VVD/CDA wel heel veel water bij de wijn t.o.v. hun beloften in de verkiezingsprogramma's. Denk eens aan hetgeen de Landsadvocaat t.a.v. de agrarische sector meende te moeten opmerken. Het zijn echt niet alleen het MKB-intermediairsbedrijven, waar de politieke partijen hun onverklaarbare onredelijkheid laten gelden.

Hans - EK 1 december 2021

Wat mij verbaast is dat een minister die deel uitmaakt van een demissionair kabinet een (wets) wijziging kan doorvoeren in een periode wanneer het nieuwe kabinet nog niet is gevormd.

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 30 november 2021

Wat Minister Hoekstra voorstaat is niet uitvoerbaar. Je kunt pré-contractueel geen nominale bedragen noemen (zie eerder gemaakte opmerkingen op deze site). Waarom zo moeilijk doen als het makkelijk kan. Geef gewoon aan wat je als adviseur en bemiddelaar verdient in procenten per productgroep. Bijvoorbeeld 20% op jaarbasis op een AVP-tje. Bij een jaarpremie van euro 35,00 snapt de consument echt wel dat dit euro 7,00 is. En ja, men beseft dan ook dat dit erg weinig is en dat de grootste winst bij de verzekeraar ligt.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...

VVP-poll:  invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

VVP-poll: invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

Actieve provisietransparantie gaat er nu snel van komen. Dat zegt Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle stakeholders over de vormgeving...

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz verwacht dat de invoering van actieve provisietransparantie nu snel realiteit wordt. Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...