Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: “Volgens Venhorst was er geen reden voor haar om na de brand te adviseren de verzekerde som te verlagen. Wanneer na een brand de verzekerde som wordt verlaagd en er wordt vervolgens herbouwd moet de verzekerde som weer verhoogd worden. Het is dan maar de vraag of de verzekeraar daar dan mee wil instemmen. En als dat niet het geval is en er wordt geen andere verzekeraar gevonden die wel volledige dekking wil verlenen, heeft de verzekerde een fors probleem. Het risico dat die situatie zich bij [appellanten] zou kunnen voordoen, was reëel. Het was immers moeilijk geweest om de woning van [appellanten] opnieuw verzekerd te krijgen, aldus Venhorst.

“Het betoog van Venhorst zou overtuigend zijn geweest wanneer verwacht mocht worden dat [appellanten] hun woning binnen redelijke termijn zouden laten herbouwen. Maar daar was, naar Venhorst wist of kon weten, nu juist geen concreet zicht op. Aegon weigerde de schade op basis van de herbouwwaarde af te wikkelen en het was niet aannemelijk dat [appellanten] over de middelen beschikten om de kosten van herbouw zelf te financieren. Onder deze omstandigheden diende Venhorst ervan uit te gaan dat herbouw niet, of veel later - nadat [appellanten] Aegon in een juridische procedure gedwongen hadden tot afwikkeling op basis van de herbouwwaarde – zou plaatsvinden. Tot die tijd was het verzekerde object een totaal afgebrand pand dat gesloopt moest worden. Venhorst heeft, desgevraagd, tijdens de mondelinge behandeling niet duidelijk kunnen maken waarom een dergelijk object tegen brandschade (op basis van een substantiële verzekerde som) verzekerd zou moeten zijn. Als redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon zou Venhorst [appellanten] dan ook hebben moeten adviseren om de verzekerde som fors te verminderen op het moment dat duidelijk werd dat herbouw niet binnen afzienbare termijn te verwachten was. Dat was volgens het hof het geval vanaf in elk geval medio 2016. [Appellanten] hadden zich toen voorzien van juridische bijstand en een eerste sommatiebrief laten versturen.”

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Het hoger beroep betreft een woning die al geruime tijd leeg stond en afbrandde. Aegon keerde uit op basis van verkoopwaarde in plaats van herbouwwaarde. Verzekeringnemer vorderde het verschil van de verzekeraar en, subsidiair van zijn assurantietussenpersoon. De vordering wordt afgewezen. Assurantietussenpersoon is wel tekortgeschoten in zijn zorgplicht (hij had er op moeten wijzen dat, wanneer de woning zou afbranden op het moment dat deze nog leeg stond en/of te koop werd aangeboden, zij niet de herbouwwaarde zouden ontvangen van Aegon maar de (veel lagere) verkoopwaarde), maar niet aansprakelijk voor de schade omdat causaal verband tussen schade en fout ontbreekt (appellanten hebben onvoldoende onderbouwd dat zij, indien Venhorst hen adequaat zou hebben geïnformeerd over de gevolgen van de leegstand en het te koop staan van de woning, de leegstand zouden hebben beëindigd en de woning niet langer te koop zouden hebben gezet). De tussenpersoon moet alleen de schade vergoeden vanwege het onnodig lang doorlopen van de verzekering na de brand.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...