Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2020-574) Consument heeft zich gewend tot de adviseur voor advies en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek. Consument klaagt dat de adviseur fouten heeft gemaakt en vordert verlaging van de advieskosten. Consument stelt zich op het standpunt dat de adviseur de overgelegde gegevens beter had moeten controleren alvorens het adviestraject voort te zetten. Daarnaast heeft de adviseur contact opgenomen met de werkgever van zijn echtgenote om gegevens te verklaren zonder daarvoor eerst toestemming te geven. Voorts heeft de adviseur nagelaten om de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering aan te passen zodat deze in lijn is met de looptijd van de nieuwe hypothecaire geldlening. De Geschillencommissie is van oordeel dat "de Adviseur de gegevens voldoende heeft gecontroleerd. Bovendien mag de Adviseur er in beginsel van uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen. Voordat de Adviseur contact opnam met de werkgever, had de Adviseur daarvoor toestemming moeten vragen. Dat levert echter geen grond op voor toewijzing van de vordering van Consument".

Ten aanzien van de overlijdensrisicoverzekering is de Commissie van oordeel dat "niet vast is komen te staan dat Consument een andere keuze zou hebben gemaakt inden de Adviseur hem erop had gewezen dat de overlijdensrisicoverzekering eerder zou aflopen dan de hypothecaire geldlening". De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rene den Otter - Den Otter 23 juli 2020

@Arnold Erhardt "niet vast is komen te staan dat Consument een andere keuze zou hebben gemaakt inden de Adviseur hem erop had gewezen dat de overlijdensrisicoverzekering eerder zou aflopen dan de hypothecaire geldlening" zegt niets over de aansprakelijkheid voor nalatig zijn maar over de schade. Wanneer klant als hem wel gewezen was op genoemde mogelijkheid dezelfde keuze gemaakt zou hebben is er dus geen schade ontstaan door het niet wijzen op de mogelijkheid.

arnold erhardt - MMK Opleidingen BV 23 juli 2020

Wat mij iedere keer weer verbaast in de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid is dat "niet is vast komen te staan dat Consument een andere keuze zou hebben gemaakt". Daarmee wordt dus het niet nakomen van de zorgplicht niet bestraft? Ik ben geen jurist maar er is toch zoiets als aansprakelijk zijn voor het nalatig zijn? Op deze manier van spreken van de Commissie ben je nooit meer aansprakelijk als adviseur omdat telkens herhaalt kan worden dat het ontbreken van een bewijs dat de klant een andere keuze gemaakt zou hebben, men vrij-uit gaat! Het verschuiven van "aansprakelijkheid van niet nakomen zorgplicht" naar "we weten niet wat de klant gedaan zou hebben" ontslaat blijkbaar de adviseur van hetgeen in Wft art. 4.23 duidelijk staat : dat de "adviseur een zelfstandige plicht heeft te beoordelen hoe hij/zij zou moeten handelen op basis van zijn/haar kennis en ervaring". Waarom wordt daar toch telkens in de praktijk geen gehoor aangegeven? Naar mijn mening wordt art. 4.23 Wft dus telkens terzijde geschoven! Ik sta open voor reacties! Arnold Erhardt MMK Opleidingen BV

Meer over
Forse HISWA te Waterschade...

Forse HISWA te Waterschade...

NN als leidende verzekeraar en Vivat als volgverzekeraar hoeven de voorbereidingskosten voor de als gevolg van de coronasituatie afgeblazen HISWA te Water 2020 niet...

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat Finora de kosten van een taxatierapport (707,85 euro) vergoeden (uitspraak GC 2020-924). In verband met een lopende hypothecaire geldlening heeft consument...

Klacht verdrinkt...

Klacht verdrinkt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-926) Consument doet een beroep op zijn verzekering vanwege waterschade in de badkamer, slaapkamer en aan het plafond in de woonkamer. De...

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Een consument kan bij Kifid terecht met een klacht tegen een financiële dienstverlener met wie hij een dienstverleningsovereenkomst heeft. Is er een overeenkomst...

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Ook de Kifid Commissie van Beroep vindt dat voorover van de toiletpot vallen geen ongeval is in de zin van polisvoorwaarden. De CvB neemt de eerdere beslissing van...

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

De nazorgplicht van tussenpersonen strekt niet zo ver dat zij hun klanten regelmatig dienen te bezoeken en/of regelmatig dienen uit te nodigen voor een gesprek op...

Kifid schudt Loyalis wakker...

Kifid schudt Loyalis wakker...

(Kifid-uitspraak GC 2020-886) Consument vordert uitkering onder haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Loyalis weigert dit omdat de arbeidsongeschiktheid van consument...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...

Consument moet willen begrijpen

Consument moet willen begrijpen

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken Ken je vak! VVP 5-2020) In veel uitspraken van de Geschillencommissie Kifid wordt omstandig uitgelegd wat de consument allemaal...