Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2020-574) Consument heeft zich gewend tot de adviseur voor advies en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek. Consument klaagt dat de adviseur fouten heeft gemaakt en vordert verlaging van de advieskosten. Consument stelt zich op het standpunt dat de adviseur de overgelegde gegevens beter had moeten controleren alvorens het adviestraject voort te zetten. Daarnaast heeft de adviseur contact opgenomen met de werkgever van zijn echtgenote om gegevens te verklaren zonder daarvoor eerst toestemming te geven. Voorts heeft de adviseur nagelaten om de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering aan te passen zodat deze in lijn is met de looptijd van de nieuwe hypothecaire geldlening. De Geschillencommissie is van oordeel dat "de Adviseur de gegevens voldoende heeft gecontroleerd. Bovendien mag de Adviseur er in beginsel van uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen. Voordat de Adviseur contact opnam met de werkgever, had de Adviseur daarvoor toestemming moeten vragen. Dat levert echter geen grond op voor toewijzing van de vordering van Consument".

Ten aanzien van de overlijdensrisicoverzekering is de Commissie van oordeel dat "niet vast is komen te staan dat Consument een andere keuze zou hebben gemaakt inden de Adviseur hem erop had gewezen dat de overlijdensrisicoverzekering eerder zou aflopen dan de hypothecaire geldlening". De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rene den Otter - Den Otter 23 juli 2020

@Arnold Erhardt "niet vast is komen te staan dat Consument een andere keuze zou hebben gemaakt inden de Adviseur hem erop had gewezen dat de overlijdensrisicoverzekering eerder zou aflopen dan de hypothecaire geldlening" zegt niets over de aansprakelijkheid voor nalatig zijn maar over de schade. Wanneer klant als hem wel gewezen was op genoemde mogelijkheid dezelfde keuze gemaakt zou hebben is er dus geen schade ontstaan door het niet wijzen op de mogelijkheid.

arnold erhardt - MMK Opleidingen BV 23 juli 2020

Wat mij iedere keer weer verbaast in de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid is dat "niet is vast komen te staan dat Consument een andere keuze zou hebben gemaakt". Daarmee wordt dus het niet nakomen van de zorgplicht niet bestraft? Ik ben geen jurist maar er is toch zoiets als aansprakelijk zijn voor het nalatig zijn? Op deze manier van spreken van de Commissie ben je nooit meer aansprakelijk als adviseur omdat telkens herhaalt kan worden dat het ontbreken van een bewijs dat de klant een andere keuze gemaakt zou hebben, men vrij-uit gaat! Het verschuiven van "aansprakelijkheid van niet nakomen zorgplicht" naar "we weten niet wat de klant gedaan zou hebben" ontslaat blijkbaar de adviseur van hetgeen in Wft art. 4.23 duidelijk staat : dat de "adviseur een zelfstandige plicht heeft te beoordelen hoe hij/zij zou moeten handelen op basis van zijn/haar kennis en ervaring". Waarom wordt daar toch telkens in de praktijk geen gehoor aangegeven? Naar mijn mening wordt art. 4.23 Wft dus telkens terzijde geschoven! Ik sta open voor reacties! Arnold Erhardt MMK Opleidingen BV

Meer over
Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem moet van Kifid twee derde van de adviesvergoeding terugbetalen. De adviseur heeft bij één geldverstrekker...

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid heeft op haar website de eerste vier Kifid Kennisdocumenten gepubliceerd. Doel van Kifid Kennis is om geïnteresseerden inzicht te geven in de manier waarop...

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

De plicht om te waken voor overkreditering rust op de geldverstrekker, niet op de adviseur. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Gestrand...

Gestrand...

(Kifid-uitspraak GC 2020-590) Consument heeft een beroep op zijn reisverzekering gedaan nadat op vakantie tijdens een dag aan het strand zijn tas is gestolen. Consument...

Verkoop of niet...

Verkoop of niet...

(Kifid-uitspraak GC 2020-591) De Geschillencommissie dient te oordelen over de vraag of NIBC ten onrechte een vergoeding voor het vervroegd aflossen van de geldlening...

Het zekere voor het onzekere...

Het zekere voor het onzekere...

(Kifid-uitspraak GC 2020-586) Consument wil overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. NN Bank geeft hier alleen toestemming voor als er...

Vuurtje, bedankt...

Vuurtje, bedankt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-585) De auto van consument heeft brandschade. Verzekeraar Nowgo (Vivat) heeft de claim afgewezen omdat hij vindt dat sprake is van opzet...

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Het afgelopen halfjaar dienden 45 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering in bij Kifid. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen...

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-571) Consument heeft schade op de reisverzekering geclaimd, omdat de auto van consument en zijn partner door de Poolse douane in beslag...

Opdrijven...

Opdrijven...

(Kifid-uitspraak GC 2020-568) Consument heeft in eigen beheer een woning gebouwd en daarvoor een Construction Allrisk verzekering (CAR-verzekering) bij HDI Global...