Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Rekenmachine 3 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft besproken of aan haar heeft verstrekt Het is echter niet gebleken dat de hypothecaire geldlening niet aansloot bij de wensen van de consument of dat zij daardoor schade of nadeel heeft geleden. De Geschillencommissie vindt het daarom in dit geval redelijk en billijk dat de adviseur, zoals hij zelf ook heeft voorgesteld, zijn tarief beperkt tot uitsluitend de kosten voor de bemiddeling bij de totstandkoming van de hypothecaire geldlening. Vordering deels toegewezen.

Het is de commissie “duidelijk geworden dat de adviseur ter uitvoering van de opdracht de financiële situatie van de consument heeft geïnventariseerd, deze heeft beoordeeld en daarover met de consument heeft gecommuniceerd. De adviseur heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft besproken of aan haar heeft verstrekt. Naar het oordeel van de commissie heeft de adviseur daarmee niet juist gehandeld. De adviseur heeft de offerte voor een hypothecaire geldlening vervolgens wel aangevraagd en de consument is met de hypotheekofferte akkoord gegaan. De consument heeft de door haar gewenste woning dan ook kunnen aankopen en financieren. Het is de commissie niet gebleken dat de hypotheekofferte niet aansloot bij de wensen van de consument en/of dat zij daardoor nadeel of schade heeft geleden. Ook dit klachtonderdeel leidt niet tot toewijzing van enige schadevergoeding.

“Hoewel de adviseur op een aantal onderdelen niet juist heeft gehandeld, is naar het oordeel van de commissie niet gebleken dat de hypothecaire geldlening niet aansloot bij de wensen van de consument of dat zij daardoor schade of nadeel heeft geleden. Door het ontbreken van een advies(gesprek) vindt de commissie het wel redelijk en billijk dat de adviseur zijn tarief beperkt tot uitsluitend de kosten voor de bemiddeling bij de totstandkoming van de hypothecaire geldlening. De commissie vindt daarom het in dit geval reeds eerdere gedane voorstel van de adviseur, om zijn kosten te verlagen tot (het execution only tarief van) 600 euro redelijk en billijk. De adviseur dient dan zijn rekening van 2.900 euro met 2.300 euro te crediteren.”

Reactie toevoegen

 
Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0416) De consument stelt dat hij in 2018 aan de adviseur de opdracht heeft gegeven alle lopende verzekeringen bij de verzekeraar op te zeggen...

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

(Kifid-uitspraak GC 2023-0405) In beginsel mag de bank bij het bepalen van het rentepercentage uitgaan van de datum waarop het dossier als compleet wordt beoordeeld....

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

(Kifid-uitspraak GC 2023-0409) De consument heeft op 15 juli 2022 een reis- en annuleringsverzekering afgesloten vanaf 29 juli 2022. De consument heeft zijn reis...

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...