Adviseur mocht om taxatie vragen

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2020-653) Consumenten hebben na advies en bemiddeling van de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank. Een aantal jaar later wilden zij twee consumptieve leningen onderbrengen in hun hypothecaire geldlening en hebben zij de adviseur gevraagd naar de mogelijkheden. De adviseur heeft consumenten verzocht een gevalideerde taxatie van hun woning te laten uitvoeren en dat hebben zij gedaan. Later bleek dat de bank de door consumenten gewenste wijziging niet toeliet. Consumenten vinden dat zij onnodig taxatiekosten gemaakt hebben en vorderen dat de adviseur deze kosten aan hen vergoedt. De commissie is van oordeel dat de adviseur (Verzekerings Advies Veghel) niet tekortgeschoten is en de vordering van consumenten wordt afgewezen.

De Geschillencommissie: “De Adviseur heeft betwist dat de taxatiekosten onnodig gemaakt zijn en heeft in dat kader aangevoerd dat voor de door Consumenten gewenste ophoging de waarde van hun woning van belang was. De bank financierde immers maximaal tot 90 procent van de woningwaarde.

“Volgens de Adviseur was het inkomen van Consumenten toereikend voor de door hen gewenste verhoging, zodat hij Consumenten gevraagd heeft een taxatie te laten uitvoeren om de waarde van de woning vast te stellen. Net zoals andere geldverstrekkers wenst de bank dat de waarde van de woning aangetoond wordt. Mede gelet op dit verweer van de Adviseur is de Commissie van oordeel dat de Adviseur zijn zorgplicht niet geschonden heeft.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur hoeft klant niet maanden voor aflopen polis te informeren

Adviseur hoeft klant niet maanden voor aflopen polis te informeren

De zorgplicht van een financieel adviseur gaat volgens Kifid niet zover dat hij een verzekerde maanden voor de einddatum van een koopsomverzekering informeert of...

Adviseur had dossier niet abrupt mogen sluiten

Adviseur had dossier niet abrupt mogen sluiten

Kifid matigt de factuur van een hypotheekadviseur omdat hij het dossier van de consument zonder waarschuwing vooraf heeft gesloten. De Geschillencommissie in uitspraak...

Externe polis biedt bank onvoldoende zekerheid

Externe polis biedt bank onvoldoende zekerheid

(Kifid-uitspraak GC 2020-863) Consumenten kunnen zich niet verenigen met het beleid van de bank (ABN Amro) dat de waarde van de bij een derde partij ondergebrachte...

Minister mengt zich niet in wurgkredietzaken

Minister mengt zich niet in wurgkredietzaken

De Nederlandse staat, als aandeelhouder van ABN Amro, mengt zich niet in wurgkredietzaken tussen bank en consumenten bij Kifid. Dat antwoordt minister Hoekstra op...

Duvel uit doos: zorgvuldigheidstoets door Kifid

Duvel uit doos: zorgvuldigheidstoets door Kifid

In het dinsdag verschenen evaluatierapport Kifid stellen de onderzoekers een zorgvuldigheidstoets door het klachteninstituut voor. Terwijl Kifid zelf terughoudend...

Minister: "Onafhankelijkheid Kifid is geborgd"

Minister: "Onafhankelijkheid Kifid is geborgd"

Minister Hoekstra is tevreden met de uitkomsten van de jongste evaluatie van Kifid en de vervolgstappen die het instituut neemt naar aanleiding van de uitkomsten. De...

Claim van 8.000 euro doorgespoeld

Claim van 8.000 euro doorgespoeld

(Kifid-uitspraak GC 2020-848) Pleziervaartuigenverzekering. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden. Consument stelt dat deze...

Kosten overdracht waren bekend bij consument

Kosten overdracht waren bekend bij consument

(Kifid-uitspraak GC 2020-840) Consument verzoekt aan de pensioenverzekeraar (Achmea) om het kapitaal van zijn pensioenverzekering over te dragen naar pensioen in...

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

(Kifid-uitspraak GC 2020-835) Consument heeft zich beklaagd over de advieskosten die hij heeft moeten betalen aan de Rabobank bij het aangaan van een nieuwe hypothecaire...

Uitleg vaststellingsovereenkomst

Uitleg vaststellingsovereenkomst

(Kifid-uitspraak GC 2020-836) Rechtsbijstandverzekering. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Consument wenst dat uitvoerder (ARAG) toestemming geeft om de second opinion...