Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Man met euro's via Pixabay

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres] heeft [gedaagde] als specialist op het gebied van verzekeringen de kans gegeven om de verzekeringsportefeuille voor hem over te sluiten. Als assurantietussenpersoon ligt het op de weg van [gedaagde] om te waken over de gerechtvaardigde belangen van [eiseres] . In het licht van voorgaande overwegingen diende hij er daarom (in het bijzonder) op toe te zien dat er minimaal vergelijkbare verzekeringsvoorwaarden golden. Op grond van de stellingen van [eiseres] , die door [gedaagde] niet of niet gemotiveerd zijn betwist, gaat de rechtbank er vanuit dat wateraccumulatie wel bij Interpolis onder de Bedrijven Compact Polis was meeverzekerd. Dit was naar het oordeel van de rechtbank voor [gedaagde] reden te meer om te controleren of extreme neerslag/wateraccumulatie ook op de polis van NN was meeverzekerd. Op grond van de hiervoor omschreven zorgplicht en de geschetste omstandigheden mocht van [gedaagde] als assurantietussenpersoon verwacht worden dat hij ermee bekend was dat de clausule/dekking ‘extreme neerslag’ bij de Gebouwenverzekering ontbrak, dat hij [eiseres] daarvan expliciet op de hoogte zou stellen en dat hij haar ook zou informeren over de gevolgen die het ontbreken van deze clausule kan hebben voor de dekking van de door [eiseres] verzekerde schade. Nu [gedaagde] dit niet heeft gedaan is hij tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens [eiseres] . Op grond van artikel 6:74 BW is [gedaagde] in beginsel aansprakelijk voor de schade die [eiseres] als gevolg daarvan heeft geleden.”

Eiseres houdt zich bezig met de verhuur en het beheer van onroerend goed. Zij is onder andere eigenaar van een bedrijfsgebouw (kantoor en bedrijfshal) waarvan het dak op 27 juni 2020 instortte als gevolg van wateraccumulatie.

Reactie toevoegen

 
Meer over
De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....