Adviseur moet drie mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Euro's via Pixabay 2018

Een hypotheekadviseur moet een klant 3.150 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Aldus Uitspraak 2019-153 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). De eis was 6.000 euro.

De Commissie: "In het onderhavige geval mocht van de Adviseur (Corporate Management Brook, red.) worden verwacht dat hij, alvorens tot advies over te gaan, onderzoek zou verrichten naar de bestaande hypothecaire geldlening en de kenmerken van deze financiering. Meer concreet: het had op de weg van de Adviseur gelegen om bij Consument na te gaan welk rentetarief Consument verschuldigd is en door te vragen naar de totale financiële situatie waar ook de Starterslening toe behoort. Het verweer van de Adviseur ter zake dat hem geen verwijt past omdat hij niet bekend was met de rentemiddeling en afhankelijk was van de door Consument aangeleverde informatie, overtuigt niet.

"IDat Consument het adviesrapport op drie plaatsen voor akkoord heeft getekend, doet niets af aan het feit dat het adviesrapport cruciale onjuistheden bevat en Consument hierdoor geen weloverwogen keuze heeft kunnen maken. Het is niet aannemelijk dat de Adviseur, indien hij op de hoogte was van het daadwerkelijke al gemiddelde rentepercentage en de Starterslening, dan alsnog dit advies had uitgebracht. Voor zover de Adviseur het advies wel had uitgebracht, had hij Consument zodanig moeten informeren over de consequenties van de omzetting en de risico’s van haar keuzes, dat Consument vóór het omzetten van de hypothecaire geldlening een weloverwogen beslissing had kunnen nemen. De hiervoor benodigde informatie kan uit onderhavig adviesrapport niet worden opgemaakt en de Commissie acht het niet waarschijnlijk dat Consument dan het advies had opgevolgd.

"De Commissie volgt eveneens de stelling van Consument dat het adviesrapport van de Adviseur in het onderhavige geval onvoldoende is geweest. Zo heeft de Adviseur geen overzichtelijke vergelijking tussen de verschillende hypotheekvormen beschikbaar gesteld, de consequenties van de omzetting voor de Bankspaarhypotheek niet beschreven en ook de risicoverzekeringen onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies ter zake het omzetten van een hypothecaire geldlening zorgdraagt voor een deugdelijk en transparant dossier waarin minimaal een correcte vergelijking tussen de bestaande hypothecaire geldlening en de nieuw af te sluiten hypothecaire geldlening wordt opgenomen."

De Commissie becijfert de schade op zes mille, maar halveert deze omdat de consument zelf ook niet helemaal goed zat. De 150 euro bovenop de 3.000 euro schadevergoeding is compensatie voor de kosten van de gemachtigde van de consument.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een adviseur 4.000 vergoeden aan een klant. Dit omdat de adviseur niet heeft voldaan aan hetgeen ter...

Juridisch klopt het, maar toch…

Juridisch klopt het, maar toch…

STUDENTENVERZEKERING – Soms vraag je je af of een verzekeraar eigenlijk wel moet willen dat het tot een zaak bij Kifid komt. In het onderhavige geval krijgt...

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

HYPOTHEKEN – Sinds enige jaren staat de Belastingdienst toe dat de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetaald wordt. In 2016 heeft de Geschillencommissie...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden...

BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

RECHTSBIJSTAND – Door de consument aan een externe advocaat betaalde BTW valt onder het in de rechtsbijstandsverzekering bepaalde kostenmaximum. Op 15 september...

Schending zorgplicht kost adviseur zestien mille

Schending zorgplicht kost adviseur zestien mille

Hoogland Assuradeuren moet een consument 16.027,70 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht.De schadevergoeding betreft het bedrag dat de consument misliep...