Adviseur moet een vijfde van honorarium terugstorten

Kifid 2017 (deel logo)

Een adviseur moet 698 euro van zijn advieshonorarium ad 3.490 euro teruggeven aan de klant wegens onzorgvuldige dienstverlening (Uitspraak 2019-481 Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, Kifid).

De Commissie overweegt dat "van een redelijk bekwaam en redelijk handelend Adviseur verwacht mag worden dat hij bij een financieringsaanvraag voldoende voortvarend optreedt. Het had op de weg van de Adviseur gelegen om bij de financieringsaanvraag rekening te houden met de financieringsvoorwaarde van NIBC. Daarbij had de Adviseur zelf moeten informeren bij Consument op welke wijze de oude woning was verkocht."

De consument stelde dat de adviseur (De Hypotheker) hem niet had geïnformeerd over de voorwaarde voor verstrekking van de financiering van NIBC, namelijk dat de (oude) woning niet onder voorbehoud verkocht mocht worden.

Verder heeft de consument aangegeven dat hij veronderstelde een lening tegen een rente van 2,69 procent te hebben gesloten in plaats van 2,79 procent. Op dit laatste punt haalt de consumnt echter bakzeil bij de Commissie. "Onvoldoende is komen vast te staan dat Consument aanspraak had op een rente van 2,69 procent."

Voordat zij ingaat op de klacht, merkt de Commissie op dat de adviseur beroep heeft gedaan op artikel 6:89 BW en op verval van recht op grond van de voorwaarden. Echter: niet is gebleken dat de adviseur in zijn belangen is geschaad door het niet binnen ‘bekwame’ tijd klagen van de consument. meent de Commissie. "Enkel tijdsverloop is niet doorslaggevend." Daarnaast is de Commissie van oordeel dat "de Adviseur met zijn beroep op verval van recht, beroep doet op een beding dat vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn. De Adviseur heeft onvoldoende aangetoond dat het beding in dit specifieke geval tegen Consument niet onredelijk bezwarend is".

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Een consument claimt op haar reisverzekering bij Interpolis de schade als gevolg van verlies/diefstal van haar handbagage met persoonlijke bezittingen. De verzekeraar...

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

Wanneer consumenten tussentijds hun hypotheek oversluiten of rentetarief aanpassen, vraagt de bank een vergoeding voor haar financiële nadeel. Voor de berekening...

Wiples...

Wiples...

Een verzekerde meldt bij NN dat hij bij een automobilist 'wiples' heeft veroorzaakt... Hij bedoelt natuurlijk 'whiplash'. Ook de verdere tekst van de claim, in z'n...

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Een adviseur moet 1.500 euro van zijn adviesvergoeding van 3.000 euro teruggeven aan de klant. De Commissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten jegens consument;...

Adviseur moet actie ondernemen als offerte afwijkt van aanvraag

Adviseur moet actie ondernemen als offerte afwijkt van aanvraag

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur mag verwacht worden dat hij voldoende actie onderneemt indien blijkt dat de offerte afwijkt van...

Bank niet verplicht rentedaling door te geven

Bank niet verplicht rentedaling door te geven

Een geldverstrekker is niet verplicht een rentedaling tussen het moment van het tekenen van het renteaanbod en de ingangsdatum van de nieuwe rentevastperiode door...