Adviseur moet een vijfde van honorarium terugstorten

Kifid 2017 (deel logo)

Een adviseur moet 698 euro van zijn advieshonorarium ad 3.490 euro teruggeven aan de klant wegens onzorgvuldige dienstverlening (Uitspraak 2019-481 Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, Kifid).

De Commissie overweegt dat "van een redelijk bekwaam en redelijk handelend Adviseur verwacht mag worden dat hij bij een financieringsaanvraag voldoende voortvarend optreedt. Het had op de weg van de Adviseur gelegen om bij de financieringsaanvraag rekening te houden met de financieringsvoorwaarde van NIBC. Daarbij had de Adviseur zelf moeten informeren bij Consument op welke wijze de oude woning was verkocht."

De consument stelde dat de adviseur (De Hypotheker) hem niet had geïnformeerd over de voorwaarde voor verstrekking van de financiering van NIBC, namelijk dat de (oude) woning niet onder voorbehoud verkocht mocht worden.

Verder heeft de consument aangegeven dat hij veronderstelde een lening tegen een rente van 2,69 procent te hebben gesloten in plaats van 2,79 procent. Op dit laatste punt haalt de consumnt echter bakzeil bij de Commissie. "Onvoldoende is komen vast te staan dat Consument aanspraak had op een rente van 2,69 procent."

Voordat zij ingaat op de klacht, merkt de Commissie op dat de adviseur beroep heeft gedaan op artikel 6:89 BW en op verval van recht op grond van de voorwaarden. Echter: niet is gebleken dat de adviseur in zijn belangen is geschaad door het niet binnen ‘bekwame’ tijd klagen van de consument. meent de Commissie. "Enkel tijdsverloop is niet doorslaggevend." Daarnaast is de Commissie van oordeel dat "de Adviseur met zijn beroep op verval van recht, beroep doet op een beding dat vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn. De Adviseur heeft onvoldoende aangetoond dat het beding in dit specifieke geval tegen Consument niet onredelijk bezwarend is".

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof...

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Kifid maakt korte metten met de eis tot 336.000 euro schadevergoeding wegens de volgens de eiser onterechte BKR-registratie door American Express. Volgens de Geschillencommissie...

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Kifid vindt het niet redelijk om kosten te declareren alsof de consument een schildersbedrijf had ingeschakeld, terwijl hij in werkelijkheid de schilderwerkzaamheden...

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank mocht Interpolis informeren dat de bancaire relatie met de klant was beëindigd. De bank had echter niet mogen zeggen dat dit was wegens integriteitsissues,...

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Het adviestraject bevat volgens Kifid veel onduidelijkheid, is onvoldoende schriftelijk vastgelegd en daardoor slecht herleidbaar. Toch hoeft de hypotheekadviseur...

Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931). De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht...

Twee hoortoestellen vormen één zaak

Twee hoortoestellen vormen één zaak

Noorderlinge moet van Kifid twee nieuwe hoortoestellen vergoeden, ook al was er maar eentje stuk (uitspraak GC 2019-925). Het ene hoortoestel viel in het toilet...

NIBE-SVV: webinar vernieuwing zorgplicht

NIBE-SVV: webinar vernieuwing zorgplicht

NIBE-SVV organiseert op maandagavond 25 november het webinar 'De vernieuwing van zorgplicht'. Te gast zijn deze keer Silvia Janssen, eigenaar van Onkar Compliance,...

Lees de voorwaarden dan, man!

Lees de voorwaarden dan, man!

Wanneer gaan consumenten nou eens de polisvoorwaarden lezen?! Dan had deze klant geweten dat schade alleen gedekt is als hij op de heenreis meer dan acht uur vertraging...

Kelderbox of niet?

Kelderbox of niet?

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip...