Adviseur moet gevolgen extra aflossing goed belichten

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0851) De consument heeft zich voor advies en bemiddeling inzake de financiering van een woning tot de adviseur gewend. De consument verkeerde op basis van de mededelingen van de adviseur in de veronderstelling dat de geldlening in een lagere risicoklasse zou vallen en hij daarmee ook een lagere rente zou moeten betalen, als hij na het afsluiten van de geldlening een extra aflossing deed. De consument heeft vervolgens extra afgelost op de geldlening, maar de geldverstrekker heeft de hypotheekrente niet verlaagd. De consument verwijt de adviseur dat hij hem hierover onjuist heeft geadviseerd. De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur niet gehandeld heeft zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht. De door de consument gevorderde schade komt echter niet voor vergoeding in aanmerking. De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond, maar wijst de vordering van de consument af.

Onvoldoende duidelijk

Naar het oordeel van de commissie heeft de adviseur de consument “onvoldoende duidelijk geïnformeerd over de gevolgen van een extra aflossing op de geldlening. Aan de mededeling van de adviseur aan de consument dat wanneer de consument een additionele aflossing zou doen, de geldlening in een lagere risicoklasse zou vallen heeft de consument naar het oordeel van de commissie namelijk redelijkerwijs de betekenis mogen toekennen die hij daaraan heeft gegeven, te weten de betekenis dat deze additionele aflossing tot een lagere rente zou leiden. Het had in het kader van de zorgplicht op de weg van de adviseur gelegen om bij zijn mededeling de kanttekening te plaatsen dat een additionele aflossing in de gegeven omstandigheden niet zou leiden tot een lagere rente, nu dat is waar het de consument overduidelijk om te doen was.”

Geen causaal verband

Het beroep van de adviseur op het ontbreken van het causaal verband tussen zijn tekortkoming en de schade van de consument slaagt. Immers, aldus de commissie, “ook al had de adviseur correct gehandeld, had enige (voor de beleidswijziging van de geldverstrekker) gedane additionele aflossing na afsluiting van de geldlening niet tot een rentekorting geleid omdat, zoals in de twee voorstellen vermeld staat, de rentepercentages gelden voor de eerste rentevastperiode en ze pas kunnen wijzigen als de rentevastperiode afloopt”.

De consument vorderde vergoeding van 18.283 euro: de misgelopen rentekorting van 0,2 procent, de wettelijke rente en de kosten voor rechtsbijstand.

Reactie toevoegen

 
Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...