Adviseur moet uitkijken met voor-invulwerk

Rechtershamer via Pixabay

Een adviseur komt het vast invullen van wat gegevens op een aanvraagformulier duur te staan. De Rechtbank Limburg laat hem de schade (meer dan 20.000 euro) vergoeden van een gestolen auto. De adviseur beantwoordde, terwijl het kantoor wist dat hij in hechtenis zat, de vraag of verzekerde in contact is geweest met politie of justitie met 'nee'. Als het formulier correct ingevuld was geweest, zou de verzekeraar het risico hebben geweigerd.

De rechtbank: "Een assurantietussenpersoon handelt onzorgvuldig indien hij een aanvraagformulier voor een verzekering aan zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) verstrekt, waarop vragen staan die de verzekerde zelf moet invullen, maar die de assurantietussenpersoon al (deels) heeft ingevuld zonder dat de assurantietussenpersoon weet of de door hem voor-ingevulde antwoorden juist zijn. De assurantietussenpersoon die dergelijk voor-invulwerk doet moet zeker weten dat de door hem gegeven antwoorden op vragen, die gegeven hadden moeten worden door de aspirant-verzekerde, juist zijn. Die tussenpersoon moet zich er verder van vergewissen dat zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) de voor-ingevulde antwoorden controleert en de assurantietussenpersoon dient zijn opdrachtgever nadrukkelijk te wijzen op de eventuele gevolgen voor de verzekerde bij het laten staan van foute antwoorden."

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Hans-Rochus Berger - Sporenburg Adviesgroep 23 april 2019

In de oude tijd, toen alles nog op papier ging is dat geheel correct. In de nieuwe tijd van digitalisering wordt dat een stuk lastiger. Steeds meer verzekeraars regelen het zo in dat alle vragen al beantwoord moeten worden voor het verkrijgen van een offerte of een aanvraagformulier. Zonder dat kunnen wij als adviseur geen offerte met aanvraagformulier produceren. En juist in tijden van digitalisering wil ik geen oude aanvraagformulieren op papier invullen en laten ondertekenen!

Meer over
Locatieclausule terecht ingeroepen in zaak verongelukte calla's

Locatieclausule terecht ingeroepen in zaak verongelukte calla's

Transportverzekeraars deden terecht een beroep op de locatieclausule in een zaak over calla's die niet op de juiste temperatuur werden gehouden en beschadigd op...

NN alsnog het schip in...

NN alsnog het schip in...

Het Gerechtshof Amsterdam laat NN meer dan 260 mille uitkeren op een uitgebrand plezierjacht. NN verliest hiermee in hoger beroep een zaak die ze eerder had gewonnen. [X]...

Baggerschuifboot is toch echt geen landmaterieel

Baggerschuifboot is toch echt geen landmaterieel

Een baggerschuifboot is toch echt geen landmaterieel, bevestigt het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep. Het hof is van oordeel dat ABN Amro  terecht erop...

Handrem...

Handrem...

Een passagier die onder het rijden de handrem aantrekt, kwalificeert zich als bestuurder. Dat oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep.De actie...

Verzekeraar mocht AOV stopzetten

Verzekeraar mocht AOV stopzetten

Een verzekerde weigert inzage in zijn jaarcijfers, met als argument dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering die hij heeft afgesloten een sommenverzekering is. De...

Verkeerde adressering komt Aegon alsnog duur te staan

Verkeerde adressering komt Aegon alsnog duur te staan

Aegon beriep zich ten onrechte op verzwijging bij de overlijdensrisicoverzekering van een man die in 2006 verdween en in 2011 dood werd gevonden. Het Gerechtshof...