Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0228) Het aanleveren van een juist taxatierapport is de taak van de adviseur, aldus de Geschillencommissie.

Voor de commissie is “voldoende komen vast te staan dat de vertraging bij de beoordeling van de hypotheekstukken die de adviseur bij Hypotrust heeft aangeleverd, vooral te maken had met het taxatierapport van 29 mei 2022. Het is de commissie gebleken dat voor de verhoging van de hypothecaire geldlening van de consumenten geen extra recht van hypotheek nodig was, omdat het hypotheekrecht dat zij op 15 augustus 2019 aan Hypotrust hadden verleend, voldoende zekerheid bood. Het was dus de bedoeling dat de hypothecaire geldlening verstrekt zou worden op basis van het reeds gevestigde hypotheekrecht. Dat hypotheekrecht was echter uitsluitend gevestigd op het perceel woning en niet op het perceel weiland. Voor de commissie is voldoende komen vast te staan dat de marktwaarde (600.000 euro) die de taxateur heeft opgenomen in het taxatierapport van 29 mei 2022, was gebaseerd op beide percelen. Daarmee ‘dekte’ de marktwaarde uit dit taxatierapport de lading niet. Omdat daarnaast op het perceel weiland een recht van gebruik en bewoning rust, accepteerde Hypotrust dit taxatierapport niet voor de verhoging van de hypothecaire geldlening, en moest het taxatierapport worden aangepast.

“De commissie constateert dat die aanpassing op 5 juli 2022 heeft plaatsgevonden en dat de adviseur het aangepaste taxatierapport op 7 juli 2022 bij Hypotrust heeft aangeleverd. Dat was echter nadat de geldigheidsduur van renteaanbod 2 was verstreken (28 juni 2022). De commissie begrijpt dat Hypotrust akkoord is gegaan met een verlenging van de geldigheidsduur van renteaanbod 2 tot 15 juli 2022, maar constateert tegelijkertijd dat Hypotrust de hypotheekaanvraag desondanks niet binnen deze termijn heeft kunnen afronden. Naar het oordeel van de commissie kan deze termijnoverschrijding echter niet aan Hypotrust worden toegerekend. Het was niet aan Hypotrust om het taxatierapport te controleren op juistheid en ervoor te zorgen dat het ‘de lading zou dekken’. Dat is naar het oordeel van de commissie bij uitstek de taak van de adviseur. De adviseur heeft kennelijk niet opgemerkt dat de marktwaarde van 600.000 euro betrekking had op beide percelen, terwijl het hypotheekrecht uitsluitend op het perceel woning is gevestigd. Kennelijk is het de adviseur ook ontgaan dat op het perceel weiland een recht van gebruik en bewoning rust. Omdat het taxatierapport om deze redenen niet voldeed aan de acceptatienormen van Achmea, moest het worden aangepast".

Hypotrust heeft de consumenten in 2019 namens Achmea een hypothecaire geldlening verstrekt. In 2022 willen zij hun hypothecaire geldlening verhogen. Na advies en bemiddeling door een adviseur verstrekt Hypotrust de consumenten namens Achmea een renteaanbod. Hypotrust wijst de aanvraag af omdat het taxatierapport niet voldoet aan de acceptatienormen van Achmea. Nadat de adviseur een gewijzigd taxatierapport heeft aangevraagd en verkregen, biedt de adviseur dit aan bij Hypotrust. De geldigheidsduur van het rentaanbod is dan inmiddels verstreken. Hypotrust verstrekt de consumenten een nieuw renteaanbod, maar intussen is de rente gestegen. De consumenten zijn van mening dat Hypotrust haar zorgplicht heeft geschonden en vorderen dat Hypotrust de rente uit het oorspronkelijke renteaanbod hanteert.

Reactie toevoegen

 
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...