Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0228) Het aanleveren van een juist taxatierapport is de taak van de adviseur, aldus de Geschillencommissie.

Voor de commissie is “voldoende komen vast te staan dat de vertraging bij de beoordeling van de hypotheekstukken die de adviseur bij Hypotrust heeft aangeleverd, vooral te maken had met het taxatierapport van 29 mei 2022. Het is de commissie gebleken dat voor de verhoging van de hypothecaire geldlening van de consumenten geen extra recht van hypotheek nodig was, omdat het hypotheekrecht dat zij op 15 augustus 2019 aan Hypotrust hadden verleend, voldoende zekerheid bood. Het was dus de bedoeling dat de hypothecaire geldlening verstrekt zou worden op basis van het reeds gevestigde hypotheekrecht. Dat hypotheekrecht was echter uitsluitend gevestigd op het perceel woning en niet op het perceel weiland. Voor de commissie is voldoende komen vast te staan dat de marktwaarde (600.000 euro) die de taxateur heeft opgenomen in het taxatierapport van 29 mei 2022, was gebaseerd op beide percelen. Daarmee ‘dekte’ de marktwaarde uit dit taxatierapport de lading niet. Omdat daarnaast op het perceel weiland een recht van gebruik en bewoning rust, accepteerde Hypotrust dit taxatierapport niet voor de verhoging van de hypothecaire geldlening, en moest het taxatierapport worden aangepast.

“De commissie constateert dat die aanpassing op 5 juli 2022 heeft plaatsgevonden en dat de adviseur het aangepaste taxatierapport op 7 juli 2022 bij Hypotrust heeft aangeleverd. Dat was echter nadat de geldigheidsduur van renteaanbod 2 was verstreken (28 juni 2022). De commissie begrijpt dat Hypotrust akkoord is gegaan met een verlenging van de geldigheidsduur van renteaanbod 2 tot 15 juli 2022, maar constateert tegelijkertijd dat Hypotrust de hypotheekaanvraag desondanks niet binnen deze termijn heeft kunnen afronden. Naar het oordeel van de commissie kan deze termijnoverschrijding echter niet aan Hypotrust worden toegerekend. Het was niet aan Hypotrust om het taxatierapport te controleren op juistheid en ervoor te zorgen dat het ‘de lading zou dekken’. Dat is naar het oordeel van de commissie bij uitstek de taak van de adviseur. De adviseur heeft kennelijk niet opgemerkt dat de marktwaarde van 600.000 euro betrekking had op beide percelen, terwijl het hypotheekrecht uitsluitend op het perceel woning is gevestigd. Kennelijk is het de adviseur ook ontgaan dat op het perceel weiland een recht van gebruik en bewoning rust. Omdat het taxatierapport om deze redenen niet voldeed aan de acceptatienormen van Achmea, moest het worden aangepast".

Hypotrust heeft de consumenten in 2019 namens Achmea een hypothecaire geldlening verstrekt. In 2022 willen zij hun hypothecaire geldlening verhogen. Na advies en bemiddeling door een adviseur verstrekt Hypotrust de consumenten namens Achmea een renteaanbod. Hypotrust wijst de aanvraag af omdat het taxatierapport niet voldoet aan de acceptatienormen van Achmea. Nadat de adviseur een gewijzigd taxatierapport heeft aangevraagd en verkregen, biedt de adviseur dit aan bij Hypotrust. De geldigheidsduur van het rentaanbod is dan inmiddels verstreken. Hypotrust verstrekt de consumenten een nieuw renteaanbod, maar intussen is de rente gestegen. De consumenten zijn van mening dat Hypotrust haar zorgplicht heeft geschonden en vorderen dat Hypotrust de rente uit het oorspronkelijke renteaanbod hanteert.

Reactie toevoegen

 
Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...