Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Kifid 2024

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon om hulp gevraagd. De tussenpersoon heeft geweigerd hulp te verlenen omdat de werkzaamheden die de consumenten van hem verlangden, niet tot zijn taken behoren. Naar het oordeel van de commissie mocht de tussenpersoon dit verzoek afwijzen. Er bestaat geen wettelijke regel die de tussenpersoon daartoe verplicht. De klacht van de consumenten is ongegrond en de vorderingen(ruim 11.000 euro) worden afgewezen.

De commissie: "In de brief van 4 juli 2023 heeft de tussenpersoon de consumenten geschreven dat hij op zoek gaat naar een oplossing. Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat de tussenpersoon de consumenten heeft beloofd om werk te maken van hun klacht over het handelen van de uitvoerder. Bovendien heeft de tussenpersoon kort na deze brief duidelijk gemaakt dat en waarom hij de consumenten niet tegemoet kan komen in hun verzoek.

"Uit de brief van de tussenpersoon van 24 juli 2023 maakt de commissie op dat de consumenten aan de tussenpersoon hebben gevraagd om namens hen een klacht bij de uitvoerder in te dienen. Naar het oordeel van de commissie mocht de tussenpersoon dit verzoek afwijzen. Er bestaat geen wettelijke regel die de tussenpersoon daartoe verplicht. De commissie is niet gebleken van een overeenkomst tussen de consumenten en de tussenpersoon op grond waarvan laatstgenoemde verplicht is om op verzoek klachten in te dienen bij andere financiële dienstverleners. Evenmin volgt uit de zorgplicht die op de tussenpersoon rust dat de tussenpersoon dergelijke taken op zich moet nemen.

"Het voorgaande wordt niet anders door de omstandigheid dat de consumenten op leeftijd zijn. Hoogstens brengt die omstandigheid mee dat de tussenpersoon iets meer begeleiding had kunnen bieden aan de consumenten. Verplicht was de tussenpersoon daartoe echter niet.

"Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de klacht van de consumenten ongegrond is en
dat hun vorderingen worden afgewezen."

 

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...