Adviseur niet schuldig aan afwijzen hypotheekaanvraag door geldverstrekker

Kifid LOGO 2017

Goedkopehypotheek.nl kan niet worden verweten dat geldverstrekker ABN Amro de hypotheekaanvraag van de klagende consument afwees. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Diensverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-617.

Consument had, via de adviseur, bij de bank een hypotheekaanvraag ingediend gebaseerd op onder meer het inkomen van de consument uit meerdere ondernemingen. De adviseur diende de hypotheekaanvraag bij de bank in zonder de balansen van de ondernemingen van de klant van een toelichting te voorzien. De bank wees de aanvraag af, omdat op de balansen van die ondernemingen posten stonden die daar aanleiding toe gaven.

De Commissie merkt op dat het in het onderhavige geval "niet tot de taak van de Adviseur behoorde om de balansen van de ondernemingen anders dan globaal door te nemen, omdat niet is vast komen te staan dat de Adviseur reden moet hebben gehad om te twijfelen aan de door Consument ingediende stukken. De Adviseur hoefde daarom de balansen in het onderhavige geval niet van een toelichting te voorzien".

Hoewel de aanvraag dus niet werd geaccepteerd, was volgens de Commissie wel degelijk sprake van een passend advies.

Eis: 5.450 euro

Nadat zijn aanvraag was afgewezen, diende hij elders aanvragen in die wel werden gehonoreerd. De kosten daarvan (5.450 euro) wilde hij vergoed zien door zijn oorspronkelijke adviseur. Maar de klager vangt dus bot.

De commissie: "Het feit dat Consument de gewenste financiering wel kon bewerkstelligen, betekent niet dat de Adviseur niet als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur zijn werkzaamheden heeft verricht. Dat Consument ongemak heeft ervaren omdat hij op 27 juli 2016 hoorde dat de hypotheekaanvraag was afgewezen begrijpt de Commissie goed, mede gelet op het financieringsvoorbehoud dat af zou lopen op 2 augustus 2016. Het is echter Consument zelf geweest die verantwoordelijk was voor dit financieringsvoorbehoud, net als de beslissing om zelf over te gaan tot het indienen van andere hypotheekaanvragen. Hiervan is de Adviseur niet in kennis gesteld. Sterker nog, Consument heeft de Adviseur expliciet gemeld geen hypotheekaanvragen bij andere geldverstrekkers in te dienen. Dat Consument extra kosten heeft moeten maken is daarom betreurenswaardig, maar kan niet leiden tot een ander oordeel. 4.7 Het een en ander leidt tot de conclusie dat naar het oordeel van de Commissie geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens de Adviseur, waardoor ook geen aanleiding bestaat tot het toekennen van een schadevergoeding. De vordering van Consument wordt daarom afgewezen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Pilot check persoonsgegevens via Basisregistratie Personen van start

Pilot check persoonsgegevens via Basisregistratie Personen van start

HDN, Argenta, Quion, CMIS Franchise en Ockto zijn een pilot gestart met het gebruik van gegevens uit de Basisregistratie Personen in het hypotheekproces. Met het...

NHG met markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst

NHG met markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst

NHG is met de markt in gesprek over een uniforme corona-vragenlijst. NHG: "Adviseurs geven de voorkeur aan één vragenlijst voor alle hypotheken. Samen...

Vicieuze cirkel door achterstanden en verkorte geldigheid inkomensstukken

Vicieuze cirkel door achterstanden en verkorte geldigheid inkomensstukken

De Hypotheekshop constateert een vicieuze cirkel door achterstanden bij geldverstrekkers en een verkorte maximale geldigheid voor inkomensstukken. De adviesketen:...

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Adfiz en OvFD roepen geldverstrekkers op de uniforme corona-vragenlijst van NHG over te nemen of in ieder geval ook te accepteren naast een eventuele eigen vragenlijst. Samen...

Uitgangspunten voor vaststellen inkomen bij hypotheekaanvraag

Uitgangspunten voor vaststellen inkomen bij hypotheekaanvraag

De NVB heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het vaststellen van het bestendig inkomen van een hypotheekaanvrager in tijden van corona. Het belangrijkste...

Inkomensbepaling Loondienst nu ook bij ASR en NIBC

Inkomensbepaling Loondienst nu ook bij ASR en NIBC

Vanaf nu is het is ook mogelijk om bij ASR en NIBC hypotheken aan te vragen met de Inkomensbepaling Loondienst. Mensen in loondienst kunnen inmiddels bij 21 aanbieders...

Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Naar het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) ligt het in de relatie tussen consument en de adviseur binnen de risicosfeer...

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Een financiële dienstverlener mag bij een gerechtvaardigde verdenking van fraude overgaan tot registratie van persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister...

Aanwendingsmogelijkheden lijfrentekapitaal schriftelijk vastleggen

Aanwendingsmogelijkheden lijfrentekapitaal schriftelijk vastleggen

Een adviseur moet de aanwendingsmogelijkheden van vrijkomende lijfrentekapitaal schriftelijk vastleggen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Kifid legt gewicht in schaal...

Kifid legt gewicht in schaal...

Een consument sloot bij BNP Paribas Cardif twee polissen: in 2004 een Hypotheek Opvang Polis en in 2007 een Woongarant Inkomensbeschermingsplan. Eind 2016 claimt...