Adviseur rekende ten onrechte advieskosten voor tweede hypotheekaanvraag

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0370) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, doordat de trajecten omtrent de hypotheekaanvragen onnodig lang hebben geduurd en uiteindelijk niet tot een aanpassing van de hypothecaire lening hebben geleid. De Geschillencommissie verklaart de vordering niet-behandelbaar voor zover deze ziet op het adviestraject omtrent het bedrijfspand van de consumenten en wijst de vordering gedeeltelijk toe voor zover deze ziet op de woning van de consumenten, in die zin dat de adviseur een bedrag van 1.397,50 euro aan de consumenten dient terug te betalen.

De commissie: “Indien de adviseur van mening was dat de consumenten voor de eerste hypotheekaanvraag onvoldoende stukken hadden aangeleverd over de financiering van het bedrijfspand, had het op zijn weg gelegen deze stukken eerst compleet te krijgen voordat hij nogmaals een hypotheekaanvraag indiende. De adviseur zegt ook nu nog dat eerst de kwestie omtrent het bedrijfspand moet worden opgelost, voordat een nieuwe aanvraag kan worden gedaan. De adviseur heeft desalniettemin een nieuwe hypotheekaanvraag ingediend bij BLG Wonen, terwijl de problemen met de financiering van het bedrijfspand naar eigen zeggen van de adviseur nog niet  - en nog altijd niet – waren opgelost. Onder die omstandigheden kan de adviseur voor het indienen van deze hypotheekaanvraag geen kosten in rekening brengen, nu op voorhand kennelijk al duidelijk had kunnen zijn dat deze op niets uit zou lopen.

“Dat de consumenten mogelijk niet alle door de adviseur opgevraagde stukken hebben aangeleverd kan zo zijn, maar het is dan aan de adviseur om te bepalen of een hypotheekaanvraag al dan niet kan worden doorgezet en om duidelijk uit te leggen aan de consumenten wat zij nodig heeft en waarom. Niet blijkt dat de adviseur dit heeft gedaan.

“Hoewel de adviseur op zichzelf terecht stelt dat sprake is van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting, ligt het wel op de weg van de adviseur om de consumenten juist in te lichten en om geen werkzaamheden te verrichten waarvan kennelijk op voorhand al duidelijk is dat deze tot niets leiden.”

Reactie toevoegen

 
Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...