Adviseur rekende ten onrechte advieskosten voor tweede hypotheekaanvraag

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0370) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, doordat de trajecten omtrent de hypotheekaanvragen onnodig lang hebben geduurd en uiteindelijk niet tot een aanpassing van de hypothecaire lening hebben geleid. De Geschillencommissie verklaart de vordering niet-behandelbaar voor zover deze ziet op het adviestraject omtrent het bedrijfspand van de consumenten en wijst de vordering gedeeltelijk toe voor zover deze ziet op de woning van de consumenten, in die zin dat de adviseur een bedrag van 1.397,50 euro aan de consumenten dient terug te betalen.

De commissie: “Indien de adviseur van mening was dat de consumenten voor de eerste hypotheekaanvraag onvoldoende stukken hadden aangeleverd over de financiering van het bedrijfspand, had het op zijn weg gelegen deze stukken eerst compleet te krijgen voordat hij nogmaals een hypotheekaanvraag indiende. De adviseur zegt ook nu nog dat eerst de kwestie omtrent het bedrijfspand moet worden opgelost, voordat een nieuwe aanvraag kan worden gedaan. De adviseur heeft desalniettemin een nieuwe hypotheekaanvraag ingediend bij BLG Wonen, terwijl de problemen met de financiering van het bedrijfspand naar eigen zeggen van de adviseur nog niet  - en nog altijd niet – waren opgelost. Onder die omstandigheden kan de adviseur voor het indienen van deze hypotheekaanvraag geen kosten in rekening brengen, nu op voorhand kennelijk al duidelijk had kunnen zijn dat deze op niets uit zou lopen.

“Dat de consumenten mogelijk niet alle door de adviseur opgevraagde stukken hebben aangeleverd kan zo zijn, maar het is dan aan de adviseur om te bepalen of een hypotheekaanvraag al dan niet kan worden doorgezet en om duidelijk uit te leggen aan de consumenten wat zij nodig heeft en waarom. Niet blijkt dat de adviseur dit heeft gedaan.

“Hoewel de adviseur op zichzelf terecht stelt dat sprake is van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting, ligt het wel op de weg van de adviseur om de consumenten juist in te lichten en om geen werkzaamheden te verrichten waarvan kennelijk op voorhand al duidelijk is dat deze tot niets leiden.”

Reactie toevoegen

 
Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van Kifid heeft twee nieuwe leden van de Geschillencommissie benoemd: Marjon Tjia treedt per 1 juli aan en Debbie van der Linden (foto) per 1 oktober. Marjon...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) VERHUUR ZONDER TOESTEMMING BANK RISICOVOL HYPOTHEKEN – Veel geldverstrekkers verbieden de verhuur van de woning...

Leren van Kifid-uitspraken

Leren van Kifid-uitspraken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) MAAK ALS ADVISEUR VERSLAGEN ALGEMEEN – Kifid gaf bij de publicatie van het jaarverslag weer tips voor de financiële...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

(Kifid-uitspraak GC 2022-0495) Er zijn spullen gestolen uit de woning van de consument. De verzekeraar mocht uitkering van de schade weigeren, omdat er sprake is...

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Op Kifid Kennis zijn drie nieuwe kennisdocumenten over registratie door een financiële dienstverlener in geval van fraude te vinden. Kifid: “Consumenten...

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0486) Vanwege lekkage heeft de consument een deel van de waterleiding laten vervangen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, vallen niet onder...

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483) De consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon. De verzekeraar...

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur...

Kifid verkort BKR-registratie

Kifid verkort BKR-registratie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld....