Adviseur stelde vraag te weinig

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0989) De gevolmachtigde heeft de autoverzekering opgezegd per contractvervaldatum. De consument is van mening dat de gevolmachtigde de autoverzekering niet heeft mogen opzeggen omdat zij op advies van de tussenpersoon meerdere schades heeft geclaimd. Daarnaast is de consument van mening dat de tussenpersoon tekort is geschoten in de op hem rustende zorgplicht door de consument niet te wijzen op de nadelige gevolgen die het indienen van meerdere schadeclaims kan hebben. In de klacht over de gevolmachtigde oordeelt de Geschillencommissie dat de gevolmachtigde de verzekering per contractvervaldatum heeft mogen opzeggen en dat dit niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De commissie oordeelt in de klacht over de tussenpersoon dat hij is tekortgeschoten, maar dat de consument geen schade heeft geleden. De vorderingen worden afgewezen.

De commissie: “De gevolmachtigde heeft de tussenpersoon per brief van 29 april 2019 gevraagd om het schadeverloop met de consument te bespreken. In deze brief worden een aantal mogelijke sancties genoemd indien de consument haar claimgedrag niet aanpast. Eén van deze sancties is het beëindigen van de verzekering. De tussenpersoon heeft gesteld dat het schadeverloop van de consument is besproken. De consument heeft dit bij het ontbreken van wetenschap niet betwist. De tussenpersoon heeft bij de gevolmachtigde evenwel niet nagevraagd welke stap de gevolmachtigde zou nemen bij een eerstvolgende schademelding. Hierdoor is het voor de consument niet duidelijk geworden welke stap de gevolmachtigde zou nemen bij een eerstvolgende schademelding. Naar het oordeel van de commissie is dit een tekortkoming van de tussenpersoon.”

Reactie toevoegen

 
Kifid houdt vordering klant buiten de deur

Kifid houdt vordering klant buiten de deur

(Kifid-uitspraak GC 2022-0018) De auto van de consument is gestolen vlakbij haar woning. De auto is later teruggevonden, maar zonder de spullen die in de auto lagen....

Wijzen op lagere risicoklasse zou bank hebben gesierd

Wijzen op lagere risicoklasse zou bank hebben gesierd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0012) De Geschillencommissie is van oordeel dat er geen overeengekomen of wettelijke verplichting bestond op grond waarvan de bank de consument...

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

(Kifid-uitspraak GC 2022-0013) De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs verlangen....

Consument bromt vergeefs...

Consument bromt vergeefs...

(Kifid-uitspraak GC 2021-1101). De Geschillencommissie oordeelt dat de zorgplicht van de tussenpersoon niet zo ver strekt dat hij alle verzekeringsmogelijkheden...

Rechtsbijstandverzekering: hoofdhuurovereenkomst telt

Rechtsbijstandverzekering: hoofdhuurovereenkomst telt

(Kifid-uitspraak GC 2021-1103) De consument heeft een beroep op de rechtsbijstandverzekering gedaan in verband met een conflict met de verhuurder van haar woning....

Verzekeraar mag nonchalante klant acht jaar in Gebeurtenissenadministratie houden

Verzekeraar mag nonchalante klant acht jaar in Gebeurtenissenadministratie houden

(Kifid-uitspraak GC 2021-1084) Nonchalance kan een verzekeringnemer terecht komen te staan op opname voor acht jaar in de Gebeurtenissenadministratie en het IVR...

Smart door Street Smart…

Smart door Street Smart…

(Kifid-uitspraak GC 2021-1084) Een foto van Street Smart achtervolgt een verzekeringnemer van a.s.r.. De consument heeft een schade aan de verzekerde gebouwen geclaimd...

Verzekeringnemer of niet, verzekeraar mag bij fraude persoonsgegeven registreren

Verzekeringnemer of niet, verzekeraar mag bij fraude persoonsgegeven registreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-1079) De consument heeft op naam van zijn oom een autoverzekering aangevraagd voor zijn eigen auto. Tussen partijen is discussie ontstaan...

Woede duur betaald…

Woede duur betaald…

(Kifid-uitspraak GC 2021-1085) Het uiten van zeer ernstige bedreigingen, komt de consument volgens Kifid terecht te staan op registratie in EVR, Incidentenregister...

Twee keer de klos...

Twee keer de klos...

(Kifid-uitspraak GC 2021-1091) De consument heeft bij de bank een spaarrekening en een hypothecaire geldlening. De consument is geconfronteerd met een negatieve...