Adviseur struikelt over paard

Paard via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie haar paard direct had laten inslapen en zij geen verdere kosten had gemaakt. De klacht is gegrond.

De consument klaagt dat zij kosten heeft moeten maken omdat de bemiddelaar haar vragen in de e-mail van 3 november 2022 nooit heeft beantwoord. Had de bemiddelaar haar vragen beantwoord, dan zou de consument ervoor hebben gekozen om de behandeling te staken en haar paard te laten inslapen. De bemiddelaar betwist dat hij vragen niet heeft beantwoord. De Geschillencommissie oordeelt dat de bemiddelaar de kosten die de consument na haar vragen en vóór de euthanasie heeft gemaakt, dient te vergoeden. De bemiddelaar heeft de consument namelijk onvolledig geïnformeerd. De bemiddelaar had antwoord moeten geven op de gestelde vragen en daarbij moeten wijzen op de dekkingsuitsluitingen en als hij het antwoord niet wist, had hij de gevolmachtigde of de verzekeraar de vragen van de consument moeten voorleggen en de antwoorden moeten terugkoppelen aan de consument.

Aangeboren afwijking

De commissie: "Als de bemiddelaar de consument had gewezen op de dekkingsuitsluitingen, dan zou de consument hebben geweten dat ECVM, dat een aangeboren afwijking is, al aanwezig was vóór het sluiten van de verzekering en dus niet gedekt was. De consument had dan geen verdere kosten gemaakt omdat zij dan haar paard direct had laten inslapen. De bemiddelaar betwist dit laatste door op te merken dat niet zeker is wat de consument had gedaan. De commissie passeert deze stelling van de bemiddelaar. Nadat bekend is geworden dat er geen dekking onder de verzekering is, heeft de consument het paard ook daadwerkelijk
laten inslapen."

De commissie beslist dat de bemiddelaar een bedrag van 2.699,69 euro aan de consument vergoedt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...