Adviseur vertilt zich aan heftruck...

Heftruck via Pixabay

De heftruck die de klant had gekocht, kon de adviseur zien vanaf de eettafel waar hij jaarlijks met de klant om zat om de verzekeringen door te spreken. Door niet te acteren, leed de klant schade die niet verzekerd was. De Rechtbank Noord-Holland rekent dit de adviseur (Tijms Verzekeringen) aan voor 70 procent. De schade als zodanig moet nog worden vastgesteld.

De Rechtbank: "De rechtbank is van oordeel dat [eiser] voldoende heeft onderbouwd dat [naam 1] (en derhalve dus Tijms) bekend was, althans redelijkerwijs bekend behoorde te zijn met het feit [eiser] eigenaar was van een heftruck. Onder meer heeft [eiser] daartoe aangevoerd dat de heftruck vanaf de aanschaf daarvan in 2004 in de (kleine) tuin bij [eiser] thuis stond en de deur van de schuur niet gesloten kon worden indien de heftruck in de schuur stond. Daardoor was de heftruck steeds duidelijk zichtbaar vanaf de eettafel bij het raam in de woning van [eiser] van destijds, waar [eiser] en [naam 1] zaten tijdens de jaarlijkse bezoeken van [naam 1] aan [eiser] . Ter onderbouwing daarvan heeft [eiser] foto’s overgelegd van de eettafel en de tuin, waaruit dit blijkt, evenals schriftelijke verklaringen van de heren [naam 4] , [naam 5] en [naam 6].

"De taak en zorgplicht van Tijms als assurantietussenpersoon houden juist in dat zij dient te waken voor de belangen van [eiser] en dat zij zich in dat verband ervan vergewist dat [eiser] de nodige informatie verstrekt en, indien zij niet over voldoende gegevens beschikt of niet ervan mag uitgaan dat de gegevens waarover zij beschikt nog volledig of juist zijn, zij daarnaar bij [eiser] informeert. In dat verband is van belang dat Tijms na de verhuizing van [eiser] in 2010 nooit meer bij [eiser] langs is geweest om een rondgang te maken op het nieuwe adres van [eiser] . Volgens Tijms is het gebruikelijk om ieder jaar een bezoek te brengen aan haar klanten, ook als deze niet in de buurt van Tijms gevestigd zijn. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon mag ook worden verwacht dat zij, zeker na een verhuizing van een zakelijke klant van de omvang van [eiser] , tenminste één maal een rondgang maakt op het nieuwe adres van die klant om te beoordelen of de verzekeringen nog volstaan. Het ligt in de rede dat Tijms bij een dergelijke rondgang de heftruck van [eiser] zou hebben gezien en het afsluiten van een landmaterieelverzekering zou hebben geadviseerd.

"Een en ander leidt tot de slotsom dat Tijms een beroepsfout heeft gemaakt, door - ofschoon zij bekend was of redelijkerwijs bekend hoorde te zijn met het feit dat [eiser] eigenaar was van de heftruck - [eiser] niet te adviseren een landmaterieelverzekering af te sluiten. De beroepsfout bestaat er ook uit dat Tijms na de verhuizing van [eiser] geen bezoek heeft gebracht aan [eiser] in de periode vanaf 2010 tot het ongeval in oktober 2012, waardoor Tijms onvoldoende heeft kunnen vaststellen of haar klant [eiser] wel de juiste verzekeringen had afgesloten."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Autoverhuurder eist van klant vergoeding premiestijging over de volgende dertien jaar

Autoverhuurder eist van klant vergoeding premiestijging over de volgende dertien jaar

Een bedrag van 75.291,75 euro in verband met een premiestijging over de volgende dertien jaar. Dat eiste Car Rental in hoger beroep van een klant die schade had...

Allrisk niet hetzelfde als dat alles verzekerd is

Allrisk niet hetzelfde als dat alles verzekerd is

"De betekenis van een all-risk clausule kan niet zijn dat er alsnog dekking ontstaat die met aard en strekking van de betreffende verzekering in strijd is." Tot...

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

De gemeente Amersfoort is volgens de Rechtbank Midden-Nederland niet aansprakelijk voor de letselschade (gebroken heup) die een man opliep door een val van het...

Zaden wel of niet gedekt onder rubriek bloembollen?

Zaden wel of niet gedekt onder rubriek bloembollen?

Achmea moet van de Rechtbank Amsterdam aan een bloembollen- en plantenkweker 122.199 euro uitkeren voor schade door verloren gegane zaden tijdens een brand in 2017. De...

To Concept vangt weer bot in slepende zaak tegen CZ

To Concept vangt weer bot in slepende zaak tegen CZ

To Concept krijgt ook in het cassatieberoep in een langslepende zaak tegen CZ geen gelijk. De procureur oordeelt in elk geval negatief. De kwestie betreft de gesneuvelde...

Auto niet binnen drie minuten leeg te roven

Auto niet binnen drie minuten leeg te roven

Het Gerechtshof Den Haag acht het onwaarschijnlijk dat "inbrekers binnen een tijdsbestek van drie à vier minuten de mogelijkheid zouden hebben gehad om een...

Eitje of toch niet?

Eitje of toch niet?

Wat is precies een beschadigde zaak? Daar draait het om in een rechtszaak tegen HDI-Gerling van Zonne-Ei-Farm, dat wegens levering van eieren met fipronil een schadeclaim...

Forse dwangsom na benaderen klanten uit verkochte portefeuille

Forse dwangsom na benaderen klanten uit verkochte portefeuille

Dwangsommen tot 50.000 euro heeft de Rechtbank Limburg opgelegd aan twee personen die klanten uit een verkochte assurantieportefeuille bleven benaderen. Het betreft...

Behendigheid met betonschaar maakt van betonvlechter nog geen bromfietsdief

Behendigheid met betonschaar maakt van betonvlechter nog geen bromfietsdief

Bovemij heeft ten onrechte een bromfietsverzekerde verdacht van fraude. De verzekeraar moet van de Rechtbank Gelderland alsnog de geclaimde diefstalschade vergoeden....

Listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels

Listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels

De Rechtbank Midden-Nederland acht bewezen dat een man door "listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels" heeft geprobeerd Delta Lloyd op te lichten....