Adviseur vertilt zich aan heftruck...

Heftruck via Pixabay

De heftruck die de klant had gekocht, kon de adviseur zien vanaf de eettafel waar hij jaarlijks met de klant om zat om de verzekeringen door te spreken. Door niet te acteren, leed de klant schade die niet verzekerd was. De Rechtbank Noord-Holland rekent dit de adviseur (Tijms Verzekeringen) aan voor 70 procent. De schade als zodanig moet nog worden vastgesteld.

De Rechtbank: "De rechtbank is van oordeel dat [eiser] voldoende heeft onderbouwd dat [naam 1] (en derhalve dus Tijms) bekend was, althans redelijkerwijs bekend behoorde te zijn met het feit [eiser] eigenaar was van een heftruck. Onder meer heeft [eiser] daartoe aangevoerd dat de heftruck vanaf de aanschaf daarvan in 2004 in de (kleine) tuin bij [eiser] thuis stond en de deur van de schuur niet gesloten kon worden indien de heftruck in de schuur stond. Daardoor was de heftruck steeds duidelijk zichtbaar vanaf de eettafel bij het raam in de woning van [eiser] van destijds, waar [eiser] en [naam 1] zaten tijdens de jaarlijkse bezoeken van [naam 1] aan [eiser] . Ter onderbouwing daarvan heeft [eiser] foto’s overgelegd van de eettafel en de tuin, waaruit dit blijkt, evenals schriftelijke verklaringen van de heren [naam 4] , [naam 5] en [naam 6].

"De taak en zorgplicht van Tijms als assurantietussenpersoon houden juist in dat zij dient te waken voor de belangen van [eiser] en dat zij zich in dat verband ervan vergewist dat [eiser] de nodige informatie verstrekt en, indien zij niet over voldoende gegevens beschikt of niet ervan mag uitgaan dat de gegevens waarover zij beschikt nog volledig of juist zijn, zij daarnaar bij [eiser] informeert. In dat verband is van belang dat Tijms na de verhuizing van [eiser] in 2010 nooit meer bij [eiser] langs is geweest om een rondgang te maken op het nieuwe adres van [eiser] . Volgens Tijms is het gebruikelijk om ieder jaar een bezoek te brengen aan haar klanten, ook als deze niet in de buurt van Tijms gevestigd zijn. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon mag ook worden verwacht dat zij, zeker na een verhuizing van een zakelijke klant van de omvang van [eiser] , tenminste één maal een rondgang maakt op het nieuwe adres van die klant om te beoordelen of de verzekeringen nog volstaan. Het ligt in de rede dat Tijms bij een dergelijke rondgang de heftruck van [eiser] zou hebben gezien en het afsluiten van een landmaterieelverzekering zou hebben geadviseerd.

"Een en ander leidt tot de slotsom dat Tijms een beroepsfout heeft gemaakt, door - ofschoon zij bekend was of redelijkerwijs bekend hoorde te zijn met het feit dat [eiser] eigenaar was van de heftruck - [eiser] niet te adviseren een landmaterieelverzekering af te sluiten. De beroepsfout bestaat er ook uit dat Tijms na de verhuizing van [eiser] geen bezoek heeft gebracht aan [eiser] in de periode vanaf 2010 tot het ongeval in oktober 2012, waardoor Tijms onvoldoende heeft kunnen vaststellen of haar klant [eiser] wel de juiste verzekeringen had afgesloten."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
ASR moet bewijzen dat auto stilstond

ASR moet bewijzen dat auto stilstond

ASR moet van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep bewijzen dat een auto stilstond. Eerder gaf de rechtbank ASR gelijk in haar bewering dat sprake was...

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

De adviseur, aldus het Gerechtshof Amsterdam, mocht afgaan op de afspraak dat zij geïnformeerd zou worden als de relatie een werknemer in dienst zou nemen....

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden kan zich op grond van artikel 6:233 aanhef en onder b BW door vernietiging bevrijden van haar gebondenheid...

Sanctie gematigd ondanks niet voldoen aan voertuigverplichtingen

Sanctie gematigd ondanks niet voldoen aan voertuigverplichtingen

Diefstal van een voertuig ontheft de kentekenhouder niet van zijn voertuigverplichtingen. Toch matigt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in dit geval de sanctie. Ten...

Adviseur hoeft niet alle clausules paraat te hebben

Adviseur hoeft niet alle clausules paraat te hebben

De adviseur die in het holst van de nacht naar een brandschade snelt, hoeft niet alle clausules in de betreffende polis paraat te hebben. Dat vindt de Rechtbank...

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Anders dan de rechtbank vindt het hof een eiland niet per se een opstal. Toch laat ook het hof de eigenaar van het eiland in de Vinkeveense Plassen net als de rechtbank...

E-mail lezen met onvoldoende aandacht is schending zorgplicht

E-mail lezen met onvoldoende aandacht is schending zorgplicht

Een adviseur schond volgens de Rechtbank Den Haag zijn zorgplicht door een e-mail onvoldoende aandachtig te lezen. Maar omdat er geen schade door is ontstaan, krijgt...

Schade door supercell: Aon niet aansprakelijk

Schade door supercell: Aon niet aansprakelijk

De Rechtbank Midden-Nederland acht financieel adviseur Aon niet aansprakelijk voor de schade door een supercell. De rechtbank: "Supercells komen in Nederland zo...

Rechtbank oordeelt anders dan Kifid; termijn gaat pas lopen na ontvangst aanmaning

Rechtbank oordeelt anders dan Kifid; termijn gaat pas lopen na ontvangst aanmaning

In een zaak tussen Nh1816 (eiseres) en WAM-verzekerde (gedaagde) oordeelt de Rechtbank Rotterdam anders dan Kifid. Volgens de rechtbank gaat een termijn pas lopen...

NN moet EVR-registratie Goddelijke Schoenen ongedaan maken

NN moet EVR-registratie Goddelijke Schoenen ongedaan maken

Het Gerechtshof Den Haag laat NN de EVR-registratie van Izari handelend onder de naam Divine Shoes Gouda ongedaan maken. Het betreft het hoger beroep in een eerder...