Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Rechtershamer 2 via Pixabay

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt door niet de verzekering met aanspraak op ruimere uitkering af te sluiten.

OWM heeft voor eiser een autoverzekering afgesloten. Het betreft een WA-verzekering en een ongevallen-inzittendenverzekering. Drie jaar later heeft eiser bij een eenzijdig auto-ongeval een dwarslaesie opgelopen. In deze procedure voert hij aan dat OWM haar zorgplicht jegens hem heeft geschonden. Volgens eiser heeft OWM hem namelijk niet geïnformeerd over het bestaan van een schadeverzekering inzittenden. Onder een dergelijke verzekering had eiser aanspraak kunnen maken op een veel hogere schade-uitkering dan hij nu onder zijn ongevallen-inzittendenverzekering kan doen.

De rechtbank wijst de vorderingen van eiser af: "Gesteld noch gebleken is dat OWM [eiser] had toegezegd hem de allerbeste polis te adviseren. OWM heeft dan ook geen fout gemaakt door geen SVI – de verzekering op grond waarvan aanspraak kan worden gemaakt op een veel hogere uitkering dan op grond van de OIV – voor [eiser] af te sluiten. De OIV die OWM in plaats daarvan voor [eiser] heeft afgesloten, moet in dit geval namelijk als passend worden aangemerkt. Zoals [eiser] immers ter zitting heeft verklaard, wilde hij alleen een WA-verzekering en heeft hij dit ook aan OWM kenbaar gemaakt. De zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt dan niet zo ver dat hij de verzekeringnemer moet informeren over alle aanvullende verzekeringsmogelijkheden. OWM heeft aangevoerd dat zij [eiser] juist wél over de verschillende aanvullende verzekeringen heeft geïnformeerd en dat [eiser] toen zelf voor de OIV heeft gekozen. Wat daarvan verder ook zij, op de offerte die OWM [eiser] heeft toegestuurd, stonden een WA-verzekering en een OIV vermeld. Dat was dus meer dan volgens [eiser] in het telefoongesprek met OWM was besproken. Het moet voor rekening en risico van [eiser] blijven dat hij kennelijk de offerte niet zodanig goed heeft gelezen dat dit hem is opgevallen. Als het hem wél zou zijn opgevallen en de vermelding van de OIV bij hem tot vragen had geleid, dan had het op zijn weg gelegen om daarover contact op te nemen met OWM. OWM had hem daarover dan nader kunnen informeren en adviseren. Dat heeft [eiser] echter niet gedaan. Het moet er dan voor worden gehouden dat hij akkoord was met de OIV. Gelet hierop en omdat [eiser] met de OIV al ruimer was verzekerd dan met de aanvankelijk uitsluitend gewenste WA-verzekering, moet de OIV in dit geval als passend worden aangemerkt."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Wim Bremmers - Garantis Vermogens- en Risicoadvies 14 mei 2024

Dat is inderdaad wijs maar liever loop je dat claimrisico niet. Wijs is dus ook dat we in het kader van almaar toenemende aansprakelijkheidsrisico's, lees ook: toenemend claimgedrag, de klant meer moeten confronteren met keuzes en de effecten daarvan. Het kan dus een keuze zijn om standaard niet de laagste premie te bieden, maar SVI, en als de klant toch OAI wenst, een extra melding daarvan te maken en (digitale) handtekening te vragen.

Meer over
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....