Adviseurs gespaard bij nieuwe bekostiging toezicht

Adviseurs en bemiddelaars gaan geen hogere bijdrage betalen aan het toezicht van AFM en DNB. Dit terwijl de financiële sector als geheel 6 procent meer voor het toezicht gaat betalen als gevolg van de verlaging van de overheidsbijdrage van 50,8 miljoen naar 38,8 miljoen euro.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel Bekostiging toezicht dat minister De Jager gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bekostiging van het financieel toezicht door de AFM en DNB is tot nu toe geregeld in de afzonderlijke financiële toezichtwetten. Omwille van transparantie en eenvoud van de bekostiging stelt De Jager voor om alle bepalingen over het financieel beheer bij de toezichthouders onder te brengen in één wet. Ook de hoogte van de overheidsbijdrage wordt voortaan in de wet vastgelegd. Bij de AFM zijn het vooral ‘beleggingsinstellingen’, ‘beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening’ en ‘effectenuitgevende instellingen: markt’ die als gevolg van de lagere overheidsbijdrage een behoorlijk hogere heffing kunnen verwachten, terwijl dit ook het geval zal zijn bij ‘betaalinstellingen’ en ‘trustkantoren’ die onder toezicht staan van DNB. In de praktijk kunnen de toezichtbijdragen lager uitvallen doordat de door AFM en DNB onherroepelijk verkregen opbrengsten uit opgelegde boetes en dwangsommen worden teruggegeven aan de sector. De verwachting is dat deze opbrengsten als gevolg van de per 1 augustus 2009 in werking getreden Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving hoger zullen uitvallen dan de afgelopen jaren gebruikelijk was.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jazeker............................. een hypothek - 1 november 2011

Ik voel mezelf echt niet gespaard, eerder is het een compensatie van de al reeds te veel gevorderde kosten, c.q. bijdrage. En eigenlijk vind ik dat ik nog heel wat tegoed heb.

Bertus - 27 oktober 2011

Nogmaals pleit ik voor een verlaging van de hoge salarissen welke betaald worden bij de AFM. Salarissen boven de Balkenendenorm zijn in deze functies uit den boze en zeker excessief te noemen. Hoe kan een toezichthouder met droge ogen overeind houden dat het intermediair teveel verdiend als ze zelf buitenproportioneel verdienen.

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de...

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

Goed toezicht heeft een prijskaartje, maar het totaal van de toezichtskosten dat voor rekening voor de sector komt, rijst de pan uit. Aldus de NVB in haar reactie...

AFM Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2020

AFM Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2020

Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de AFM Marktmonitor voor 2020 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet...

Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Adfiz staat in beginsel positief tegenover de introductie van omzet als maatstaf voor de kostenbijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan het doorlopend toezicht...

CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

Stichting Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is de stijgende toezichtkosten van de AFM spuugzat. Adviseurs moeten in 2018 opnieuw meer gaan bijdragen...

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Minister Dijsselbloem ziet geen reden om de verdeling van de toezichtkosten over kleine en grote advieskantoren te heroverwegen. Dit schrijft hij naar aanleiding...

CFD wil kamerdebat over gestegen toezichtkosten

CFD wil kamerdebat over gestegen toezichtkosten

De Commissie CFD heeft de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën gevraagd om een debat over de gestegen toezichtkosten.Volgens CFD zouden de kosten juist...

Wijffels gaat toezien op bescherming spaarders

Wijffels gaat toezien op bescherming spaarders

Minister De Jager van Financiën heeft opdracht gegeven om te beginnen met het onderzoek naar het beschermen van spaargelden bij banken. Hiervoor wordt de Commissie...

Kosten doorlopend toezicht vallen lager uit

Kosten doorlopend toezicht vallen lager uit

De kosten van de AFM voor het doorlopend toezicht op adviseurs en bemiddelaars vallen dit jaar lager uit dan werd begroot in 2011. Doordat de werkelijke kosten in...