Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

Na de twee incidenten met de HDN IBL-rekentool worden hypotheekadviseurs geacht opnieuw te gaan rekenen in de betreffende dossiers. Volgens HDN geldt dit alleen bij dossiers van klanten waarbij blijkt dat het inkomen niet toereikend is. In die gevallen moeten echter ook de bijverbanden (onder andere orv) opnieuw worden berekend.

HDN: “Geldverstrekkers inventariseren de impact van het incident op hun dossiers. Als daar aanleiding toe is nemen zij contact op met de klant en/of adviseur. Wij raden adviseurs aan herberekeningen uit te voeren voor de periode waar het om gaat, klanten te informeren als daar aanleiding toe is en contact op te nemen met de geldverstrekker. Geldverstrekkers bekijken op klantniveau samen met de adviseur en klant naar maatwerkmogelijkheden. Om er zeker van te zijn dat klanten niet tussen de wal en het schip belanden, hebben we een IBL-helpdesk ingericht. Mochten adviseurs er niet uitkomen, dan kunnen zij het ons laten weten via deze IBL-helpdesk. Wij zorgen dan dat de vraag op de juiste plaats terechtkomt.”

AFM

De AFM vindt het "zeer wenselijk dat adviseurs analyseren welke klanten uit het eigen klantenbestand zijn geraakt door het incident, herberekeningen maken aan de hand van nieuwe informatie en zonodig met de klant in gesprek gaan over een oplossing".

De AFM wil dat hypotheekaanbieders eventuele overkreditering als gevolg van de incidenten met de rekentool Inkomensbepaling Loondienst oplossen. De toezichthouder tegenover VVP: “Wij zijn op de hoogte van incidenten met de IBL-rekentool van HDN. De AFM heeft de betrokken hypotheekaanbieders gewezen op hun verantwoordelijkheid tot verantwoorde kredietverlening. De aanbieders onderzoeken zelf in hoeverre klanten hierdoor geraakt zijn en welke oplossingen passend zijn. Het is van belang dat aanbieders, adviseurs en HDN waar nodig daarin samenwerken en informatie uitwisselen.”

Nieuwe methode

De Inkomensbepaling Loondienst is een nieuwe methode om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. De inkomensgegevens van de hypotheekaanvrager uit het UWV verzekeringsbericht vormen de bron waarmee het maximale inkomen wordt vastgesteld en waarmee het toetsinkomen wordt berekend.

HDN heeft melding gemaakt van twee incidenten met de tool. De rekentool bracht de fiscale bijtelling van klanten met een lease-auto vanaf 13 augustus 2020 ten onrechte niet in mindering op het toetsinkomen. Volgens HDN is dit probleem per 28 januari opgelost.

Vervolgens bleek dat de IBL-rekentool, sinds de eerste loonstrook over januari 2021, door “een niet ingevuld veld op het UWV-verzekeringsbericht van een beperkte groep klanten, een te laag toetsinkomen heeft afgegeven”. HDN besloot daarop in overleg met IBL-stakeholders om de rekentool vanaf 23 februari vanaf 14.00 uur niet meer beschikbaar te stellen voor nieuwe aanvragen met UWV-verzekeringsbericht.

Waarborgen

Verschil van inzicht over de afhandeling van de incidenten ligt ten grondslag aan het opstappen van drie HDN-commissarissen, wat begin deze week naar buiten werd gebracht. De opgestapte commissarissen zouden ook meer waarborgen hebben gewenst bij het gebruik van het UWV-verzekeringsbericht.

HDN zegt aan die waarborgen te werken: “De werking van de tool is in opdracht van de werkgroep IBL inmiddels grondig onderzocht en technisch blijken de IBL-rekentool en haar rekenregels goed te werken. Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten te kunnen borgen, zijn er op het gebied van de processen, controles en governance verbeteringen doorgevoerd. Op dit moment worden deze maatregelen geaudit door BDO, waarna de werkgroep IBL bepaalt wanneer IBL weer beschikbaar komt voor de markt. In de werkgroep IBL zitten vertegenwoordigers van geldverstrekkers, intermediairs, NHG en HDN.”

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM matigt boete van twee miljoen naar 50.000 euro

AFM matigt boete van twee miljoen naar 50.000 euro

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 50.000 euro opgelegd aan Titus Wijnen. De boete is opgelegd, omdat Wijnen in Nederland aan consumenten kortlopende leningen...

Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

De AFM wil dat uitstaande studieschulden voortaan centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

De AFM gaat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de beheerfase nader duiden. Aldus de toezichthouder in een toelichting op een passage in zijn dinsdag...

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Uit AFM-onderzoekvorig jaar bleek dat vijf van zes onderzochte gevolmachtigden de PARP-normen niet goed naleefden. Dat schrijft de toezichthouder in zijn dinsdag...

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

Volgens AFM-onderzoek houden niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening met de kenmerken en behoeften van...

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

De AFM toonde zich dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 2020 optimistisch over een snelle herstart van de economie nu is begonnen met inenten tegen corona....

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

De AFM noemt het wenselijk dat beleidsmakers en de financieringssector ook kijken naar andere mogelijkheden om kleine ondernemers te beschermen, zoals de maximale...

Deel RvC van HDN treedt uit onvrede terug

Deel RvC van HDN treedt uit onvrede terug

Martin Keegstra, Christian Dijkhof en Michel van den Akker treden terug als commissaris van HDN. Aan dit terugtreden ligt een verschil van inzicht over de aanpak...

Gemiddelde woningwaarde stijgt met 12,5 procent

Gemiddelde woningwaarde stijgt met 12,5 procent

De gemiddelde woningwaarde is in het eerste kwartaal gestegen met 12,5 procernt naar 422.198 euro ten opzichte van een jaar geleden, maar de kopersmarkt noteerde...

AFM:  pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

AFM: pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Ook is de toelichting op de kosten erg beperkt...