Aegon moet helft advieskosten vergoeden

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2022-0360) Om tot een juiste berekening van het te verevenen kapitaal te komen, was de consument naar het oordeel van de Geschillencommissie genoodzaakt een financieel adviseur in te schakelen. Maar niet alle werkzaamheden van de financieel adviseur die de consument heeft betaald, zien op de herberekening van de verevening van het pensioenkapitaal. De vordering van de consument wordt gedeeltelijk toegewezen.

Op 31 oktober 2018 heeft de consument de verzekeraar (Aegon) gemachtigd om vanaf dat moment de communicatie over zijn pensioenaanspraken via zijn financieel adviseur te laten verlopen. Tussen de consument en de verzekeraar is vervolgens een geschil ontstaan over de vergoeding van de kosten van de financieel adviseur. De consument was het niet eens met het aanbod van de verzekeraar om een derde deel van die kosten te vergoeden.

De commissie: “Een deel van die werkzaamheden was gericht op het vastleggen van andere afspraken tussen de consument en zijn ex-echtgenote. In elk geval is niet aannemelijk geworden dat dit deel van de werkzaamheden betrekking had op de verdeling van het te verevenen pensioenkapitaal. De commissie wijst daarom naar billijkheid een vergoeding toe, die zij begroot op de helft van de gevorderde kosten. De slotsom is derhalve dat de vordering van de consument tot een bedrag van 1.384 euro zal worden toegewezen.”

Veeg uit pan

De commissie geeft Aegon en passant een veeg uit de zorgplichtpan: “Bij de beoordeling van de klacht is allereerst van belang dat de commissie vaststelt dat de toenmalige verzekeringsadviseur van de consument in mei 2011 per e-mail aan de verzekeraar heeft gemeld dat het te verevenen pensioenkapitaal voor 50/50 verdeeld zou moeten worden. In dat licht bezien is het de commissie niet duidelijk geworden waarom de verzekeraar bij het opstellen van het UPO 2017 een verdeling van 20/80 heeft aangehouden. Ook de hoorzitting heeft op dit punt geen nieuwe inzichten opgeleverd. De commissie is daarom van oordeel dat de verzekeraar in zijn zorgplicht is tekortgeschoten door de gevraagde 50/50 verdeling van het te verevenen pensioenkapitaal niet deugdelijk te vermelden.”

 

Reactie toevoegen

 
Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van Kifid heeft twee nieuwe leden van de Geschillencommissie benoemd: Marjon Tjia treedt per 1 juli aan en Debbie van der Linden (foto) per 1 oktober. Marjon...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) VERHUUR ZONDER TOESTEMMING BANK RISICOVOL HYPOTHEKEN – Veel geldverstrekkers verbieden de verhuur van de woning...

Leren van Kifid-uitspraken

Leren van Kifid-uitspraken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) MAAK ALS ADVISEUR VERSLAGEN ALGEMEEN – Kifid gaf bij de publicatie van het jaarverslag weer tips voor de financiële...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

(Kifid-uitspraak GC 2022-0495) Er zijn spullen gestolen uit de woning van de consument. De verzekeraar mocht uitkering van de schade weigeren, omdat er sprake is...

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Op Kifid Kennis zijn drie nieuwe kennisdocumenten over registratie door een financiële dienstverlener in geval van fraude te vinden. Kifid: “Consumenten...

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0486) Vanwege lekkage heeft de consument een deel van de waterleiding laten vervangen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, vallen niet onder...

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483) De consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon. De verzekeraar...

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur...

Kifid verkort BKR-registratie

Kifid verkort BKR-registratie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld....