Afkoop pensioen in eigen beheer vraagt om advies

Mart Vreven

Dga's kunnen in 2017 hun pensioen in eigen beheer afkopen met een belastingkorting van 34,5 procent. Volgens onderzoek van Allianz zijn er veel dga's die geen advies inwinnen. "Vooral deze groep zou zich nu moeten laten adviseren", zegt Mart Vreven, directeur Pensioen en Leven bij Allianz Nederland.

“Vanwege de complexiteit van de fiscale regelgeving is een goede adviseur voor de dga onontbeerlijk", aldus Vreven. "Er wijzigt nogal wat voor de dga en de keuzemogelijkheden rond pensioenen zijn legio. Dit geldt voor zowel de huidige pensioenreserve als voor de toekomstige opbouw van pensioen. De staatssecretaris beloont snelle besluitvorming, maar laat dat niet de enige trigger zijn om een besluit te nemen. Het is dan ook geen overbodige luxe om zorgvuldig te werk te gaan en je als dga vooraf goed te laten informeren over de mogelijkheden.”

 

Belangrijk keuzemoment

Bijna de helft van de directeur-grootaandeelhouders in Nederland bouwt pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer op, blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Allianz Nederland onder ruim 400 dga’s. Deze groep komt met de mogelijke afschaffing van pensioen in eigen beheer (PEB) in 2017 voor een belangrijk keuzemoment te staan. De voorgestelde afschaffing van PEB door staatssecretaris Wiebes van Financiën biedt dga’s tijdelijk forse fiscale voordelen. In 2017 profiteren zij van een belastingkorting van 34,5 procent; vanaf 2018 wordt deze korting afgebouwd.

Behalve voor aflopen kan de dga er ook voor kiezen de volledige pensioentoezegging onder te brengen bij een verzekeraar. De voornaamste redenen voor dga’s om voor een pensioenverzekering te kiezen is vanwege het veiligstellen van het pensioen bij faillissement (49%) en de zekerheid op het uitkeren van het pensioen (45%), zo blijkt uit het GfK-onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 25 procent van de dga’s bij afschaffing van PEB via een verzekeraar pensioen gaat opbouwen (op dit moment is dit 13 procent van de dga’s). Iets minder dan de helft van de dga's ziet privé sparen en/of beleggen als het voornaamste alternatief voor PEB. Iets meer dan een kwart kiest voor de optie lijfrenteregelingen en een vijfde van de dga’s ziet de eigen onderneming als pensioenvoorziening.

 

Reactie toevoegen

 
Monuta maakt afkoop naturapolis mogelijk

Monuta maakt afkoop naturapolis mogelijk

Monuta stelt de klant vanaf 1 juli in staat om zijn natura-uitvaartverzekering of geldverzekering met naturaclausule af te kopen. Bij afkoop en premievrij maken...

Allianz Nederland tevreden met lichte winstdaling

Allianz Nederland tevreden met lichte winstdaling

Allianz Nederland Groep heeft zag over 2012 de operationele winst van verzekeringsactiviteiten dalen van 100 miljoen euro naar 76 miljoen euro. Allianz Nederland...

Integratie Allianz Nederland en België

Integratie Allianz Nederland en België

Allianz Nederland en Allianz België worden geïntegreerd tot Allianz Benelux. Robert Franssen, topman Allianz België, wordt ceo van Allianz Benelux....

Allianz verhoogt premies schadepolissen

Allianz verhoogt premies schadepolissen

Allianz verhoogt per 1 januari 2013 de premies van een aantal schadeverzekeringen. Dit vanwege de stijgende schadelast en algemene marktfactoren zoals prijsinflatie...

Allianz Nederland weet daling resultaat te beperken

Allianz Nederland weet daling resultaat te beperken

Allianz Nederland heeft over 2011 een operationeel resultaat geboekt van 108 miljoen euro (2010: 111 miljoen euro). De premies namen af met 6 procent tot bijna 1,2...