AFM: activering consumenten met woekerpolis afgerond

Woekerpolis (dossier)

Verzekeraars hebben hun klanten met een beleggingsverzekering gewezen op de mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren. In 9 procent van de gevallen hebben verzekeraars de klant niet kunnen bereiken of heeft de klant geen keuze kenbaar gemaakt. De wettelijke activeringsplicht voor verzekeraars inzake beleggingsverzekeringen is hiermee afgerond, aldus de AFM. Het door verzekeraars opgerichte loket hersteladvies beleggingsverzekeringen blijft nog tot eind augustus open.

In 2017 en 2018 bracht de AFM verslag uit over het activeren van klanten met een pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekering. Nu is ook de controle afgerond over de overige beleggingsverzekeringen, zoals bijvoorbeeld spaarplannen of studieverzekeringen. Verzekeraars hebben 100 procent van hun klanten met een beleggingsverzekering geactiveerd. Uit beide onderzoeken onder in totaal negentie verzekeraars blijkt dat 91 procent van de klanten ook is bereikt. Hiervan heeft 80 procent bewust een keuze kenbaar gemaakt over de voortgang van de beleggingsverzekering. Dat kan zijn door de polis af te kopen, aan te passen of bewust niet te wijzigen. 9% is ondanks de inspanningen van verzekeraars niet bereikt of heeft geen keuze kenbaar gemaakt.

Volgens de AFM is het van belang dat klanten ook na activering bij hun verzekeraar terecht kunnen. Daarom is met verzekeraars afgesproken dat zij zich blijven inspannen om de situatie van hun klanten met een beleggingsverzekering te verbeteren. Hieruit volgen vier zaken: 

  1. Verzekeraars blijven klanten met een beleggingsverzekering ondersteunen als klanten dat willen.
  2. Is de verwachte aangroei in vermogen van de polis lager dan de toekomstige premie-inleg? Dan moet de verzekeraar klanten, die eerder niet zijn bereikt of die nog geen weloverwogen keuze hebben gemaakt, binnen zes maanden een passende oplossing bieden.
  3. De AFM spoort hypotheekaanbieders aan om hun klanten in kaart te brengen waarbij een beleggingsverzekering gekoppeld is aan een aflossingsvrije hypotheek. Vervolgens gaan aanbieders, indien nodig, de klanten activeren om financiële problemen in de toekomst te voorkomen.
  4. Als een klant zich in een schrijnende situatie bevindt, zal de verzekeraar zich inspannen om tot een coulante oplossing te komen.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

peter veldhuizen - advies 1 juli 2019

Beleggen is angst en hebzucht. De AFM zette druk op maatschappijen en adviseurs. De mensen die hebben afgekocht of omzetting naar sparen zijn gegaan, zijn de klos. Ook vaak fiscaal,(de overheid lacht) maar mensen die domweg niets hebben gedaan, die zijn NU het beste af. De overheid moet veel minder met dit soort aangelegenheden bemoeien evenals de voorschriften maximale hypotheek bij een lange rentevaste periode. Meer aflossen dan 50% WOZ is eigenlijk waanzin. De renteaftrek is ook al beperkt tot max. 30 jaar en de renteaftrek wordt ook beknibbeld. De overheid verandert de spelregels binnen de speelduur van het sparen/beleggen/hypotheken traject. Hierdoor moet je zaken steeds aanpassen, of als je de veranderingen zou hebben kunnen weten, dan was je er niet aan begonnen. De huizenmarkt komt hierdoor ook vast te zitten en de starter kan geen kant op, maar de 60+ ook niet.

Meer over
Mens is van nature optimistisch

Mens is van nature optimistisch

Nee, het menselijke brein laat zich niet zomaar veranderen. Maar, zeggen Stefanie de Beer en Wilte Zijlstra van het team consumentengedrag van de AFM: toezichthouder...

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

De (AFM heeft een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd aan Aegon Levensverzekering omdat bij de ontwikkeling en aanpassing van het Uitkerend Beleggingspensioen...

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

De AFM zegt positief te zijn over uitwerking van het pensioenakkoord, maar vraagt om blijvende aandacht voor uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De AFM verwelkomt...

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

De procentuele bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht gaat toch weer omhoog: van 13,4 naar 14,2 procent. Dat is af...

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

De AFM wil dat verzekeraars de verwachtingen van polishouders met winstdelende verzekeringen goed managen. De toezichthouder in een notitie ten behoeve van het rondetafelgesprek...

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

Contra-productief. Dat is volgens financieel adviseurs het gehamer van de AFM op het risico van overkreditering bij verduurzaming. Adviseurs, aldus het dinsdag...

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Het terugstorten door de AFM van meer dan een half miljoen euro aan heffingen aan Today's Tomorrow heeft geleid tot vragen aan minister Hoekstra van het Kamerlid...