AFM: adviesplicht en provisieverbod kunnen beter zijn dan informatiedocumenten

AFM gebouw

In een discussion paper stelt de AFM dat onder meer adviesplicht en provisieverbod soms beter kunnen zijn dan (alleen) informatiedocumenten. De toezichthouder: “Wij moedigen financiële ondernemingen aan om te meten in welke mate maatregelen hebben bijgedragen aan de doelstellingen om consumenten te beschermen. Dan kunnen ook instrumenten als bijvoorbeeld productgovernance of een provisieverbod bij bepaalde producten of diensten effectiever zijn om het gewenste doel bereiken.” De AFM noemt ook een adviesplicht, die “kan worden ingesteld voor complexe financiële producten. Dit houdt in dat consumenten verplicht kunnen worden om advies in te winnen over het product voordat zij het mogen afsluiten”.

Volgens de AFM hebben beleidsmakers “hoge verwachtingen van informatiedocumenten. De aanname van beleidsmakers dat consumenten informatiedocumenten gebruiken om verstandige keuzes te maken gaat vaak echter niet op. Consumenten laten zich in hun gedrag vaak leiden door andere factoren, zoals aanbevelingen van vrienden of influencers of intuïtie. Om consumenten optimaal te beschermen adviseert de AFM aan beleidsmakers om zorgvuldig te bepalen welke beleidsinstrumenten passen bij welk doel. Daarvoor is inzicht nodig in het gedrag van consumenten en de markt. Ondernemingen kunnen gedragsinzichten gebruiken om bijvoorbeeld de keuzeomgeving zodanig in te richten dat die bijdraagt aan verstandige beslissingen of om informatiedocumenten effectiever te maken”.

Handvatten

Mocht toch (ook) gekozen worden voor een informatiedocument, dan kan men inzichten uit de communicatiewetenschappen gebruiken om ze zo bruikbaar mogelijk te maken voor consumenten. In de paper reikt de AFM daarom handvatten aan voor de vormgeving die kunnen helpen om consumenten inzicht te bieden en het maken van een zinvolle vergelijking te bevorderen.

De handvatten zijn: breng de doelgroep in kaart, beperk de informatie tot de kern, zet digitale informatie in, zorg dat de informatie opvalt, communiceer risico’s zorgvuldig, speel in op de vragen van de consument, vermijd jargon en ga uit van weinig voorkennis, gebruik de kracht van beeld.

De AFM noemt verder een aantal minimale vereisten: correct en duidelijk, niet-misleidend, uniform of herkenbaar, op het juiste moment verstrekken/beschikbaar stellen, goed vindbaar en toegankelijk.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 30 december 2021

Ja Frank, maar met de huidige toezichtsstructuur waarbij de adviseur verantwoordelijk wordt gesteld voor alle bagger die door productontwikkelaars vrijelijk over de markt mag worden uitgestort is veel mis. Dus een keuringsdienst voor waren met labeling waar ook direct writers zich aan te houden hebben is heel wat waard. Voor de adviseur blijft nog meer dan genoeg werk over. Hij mag er dan net als de autoverkoper vanuit gaan dat de auto veilig is.

Frank Postel - Heuven Advies 30 december 2021

Goh, is dat niet wat de adviseur zou moeten/kunnen doen...???

Paul Schoo - Platter-Schoo 30 december 2021

Is het niet eenvoudiger producten te keuren en te labelen voor bepaalde doelgroepen?

Meer over
AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

De AFM heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben...