AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

Euro's nieuw via Pixabay

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van een verkenning bij verschillende kredietverstrekkers zijn principes en good practices geformuleerd.

"Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering", aldus de toezichthouder.

Fouten

Verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet maken gebruik van veel (IT-)processen rondom kredietverstrekking. Deze processen ondersteunen onder meer het inwinnen en beoordelen van informatie over de financiële positie van een consument. De AFM "ziet dat er bij het doorvoeren van veranderingen (changes) in de geautomatiseerde processen en de IT-omgeving fouten ontstaan die impact hebben op verantwoorde kredietverstrekking. De effectiviteit van de huidige changemanagementprocessen om dergelijke impactvolle fouten op te sporen of te voorkomen kan omhoog. Hierover hebben wij al eerder onze zorgen geuit"

Voorbeelden van incidenten

De AFM geeft ook voorbeelden van incidenten, zoals: "Een kredietaanbieder maakt gebruik van een rekentool met brondata om de krediettoets uit te voeren. Daarbij worden relevante lasten en inkomen uit externe bronnen gehaald. Als een van die externe bronnen wijzigt en de presentatie van haar data aanpast, lukt het de rekentool niet langer om alle relevante data uit de gewijzigde databron te halen. Dat wordt niet direct opgemerkt. Hierdoor wordt in de krediettoets gerekend met een te hoog inkomen omdat niet alle relevante posten worden betrokken."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 5 juli 2024

Zullen we het gewoon bij het Nederlands houden AFM? Veranderingsmanagement. De processen worden dermate complex dat 'n foutje niet meer opgemerkt wordt. ACM pleit niet voor niets voor de bron-controle. Ook bij AI ontspoort het systeem al snel bij foute input. Het is niet op de schietbaan. 'N afwijking van 1 mm in de loop van 'n geweer mist op 100 meter het doel met meer dan 1 meter.

Meer over
Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...