"AFM, blijf bij je leest"

Edwin Herdink (portret 2013)

CFD roept het kabinet "nog maar eens op om de toezichthouder uitsluitend haar toezichtrol te laten vervullen en geen rol toe te bedelen in wetgevende trajecten". 

In de jongste nieuwsbrief van CFD schrijft voorzitter Edwin Herdink in een terugblik op 2018: "Door de IDD-richtlijn werden we als branche geconfronteerd met de transparantie wensen van Brussel en de verwarrende interpretatie hiervan door de AFM. Daar waar Brussel spreekt over commissie, daar heeft de AFM het over provisie en daar waar Brussel spreekt over provisie daar heeft de AFM het over beloning. Brussel wenst transparantie over de factuur die men bij de klant neerlegt, de toezichthouder wenst actieve transparantie over schadeprovisie. Blijkbaar is de toezichthouder zo gefixeerd op provisie dat men niet meer in staat is om de IDD-richtlijn juist te vertalen. Harmonisatie van de begrippen commissie, provisie en beloning is een eerste vereiste om op de juiste wijze aan de richtlijn te voldoen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Cfd: lean-methode zet intermediair op voorsprong

Cfd: lean-methode zet intermediair op voorsprong

Onder de naam Lean heeft CFD een nieuw adviesconcept voor financieel adviseurs geïntroduceerd. Door de combinatie van persoonlijke data en gerobotiseerde vragenlijsten...

Vervolgstappen bij niet halen streefcijfers achter gesloten deuren

Vervolgstappen bij niet halen streefcijfers achter gesloten deuren

Nou mág de AFM boetes uitdelen aan verzekeraars die de streefcijfers activeren woekerpolishouders niet halen, gebeurt dit weer achter gesloten deuren. Als...

Merkwaardige desinteresse bij klanten

Merkwaardige desinteresse bij klanten

"Ik ervaar geen wantrouwen bij de consument maar een merkwaardige desinteresse: verbeteringsvoorstellen van tienduizenden euro's worden voor kennisgeving aangenomen,...

ABN Amro zwaar beboet voor rentederivaten mkb

ABN Amro zwaar beboet voor rentederivaten mkb

De AFM heeft ABN Amro een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd. De bank zou onvoldoende gegevens hebben bijgehouden bij de dienstverlening aan mkb-ondernemers...

AFM looft veranderingsbereidheid accountants

AFM looft veranderingsbereidheid accountants

Een jaar na een zeer kritisch rapport is de AFM nu wel lovend over de veranderingsbereidheid van accountantsorganisaties om meer in het publiek belang te handelen....

Nog geen toezichtsstrategie AFM nieuwe bedieningsconcepten

Nog geen toezichtsstrategie AFM nieuwe bedieningsconcepten

De AFM ontwikkelt voorlopig geen toezichtsstrategie nieuwe bedieningsconcepten. Opmerkelijk, want juist de AFM stelde steeds dat nieuwe bedieningsconcepten de pijn...

Afm: sector moet voor klant extra stap zetten

Afm: sector moet voor klant extra stap zetten

Verzekeraars en banken kunnen uit eigen initiatief vaker een extra stap zetten voor de klant, zo blijkt uit de recente resultaten van het Klantbelang Dashboard van...

Verbond onderschrijft uitkomsten Klantbelang-onderzoek AFM

Verbond onderschrijft uitkomsten Klantbelang-onderzoek AFM

Het Verbond van Verzekeraars is tevreden over de uitkomsten van het jaarlijks Klantbelang-onderzoek van de AFM. "De forse inspanningen van verzekeraars om hun...

Nieuwe rapportage AFM beleggingsverzekeringen komt eind oktober

Nieuwe rapportage AFM beleggingsverzekeringen komt eind oktober

Minister Dijsselbloem van Financiën verwacht de volgende rapportage van de AFM over de nazorg bij beleggingsverzekeringen eind oktober aan de Tweede Kamer te...

AFM vraagt Verzekeringsklachten.nl om dossiers

AFM vraagt Verzekeringsklachten.nl om dossiers

De AFM heeft Verzekeringsklachten.nl gevraagd individuele dossiers te geven waarin verzekeraars contra-expertise ontmoedigen. Dat stelt het platform in een persbericht....