AFM en DSI verlengen convenant vakbekwaamheid

Tanja Nagel 2022

De AFM en Stichting DSI hebben het convenant verlengd dat zij sinds 2018 hebben met betrekking tot de vakbekwaamheid van medewerkers die informeren of adviseren over beleggen.

Het gaat om een stilzwijgende verlenging met twee jaar. Dit betekent dat AFM en DSI het convenant zonder aanpassingen voortzetten. Het convenant volgt uit vakbekwaamheidseisen die zijn opgenomen in MiFID II. Daarin staat dat iemand die informeert of adviseert over beleggingen (relevante personen) aantoonbaar ‘vakbekwaam’ moet zijn. De eisen hiervoor staan beschreven in richtsnoeren van de Europese toezichthouder ESMA. De AFM beschouwt vakbekwaam personeel als een belangrijke randvoorwaarde voor goede beleggingsdienstverlening en een zorgvuldige behandeling van klanten.

“Wij zeer content met de continuering van het convenant met de AFM”, geeft de voorzitter van Stichting DSI Tanja Nagel aan. “DSI certificeringen zijn een initiatief van de financiële sector zelf om het vertrouwen in de beleggingssector te versterken. Een erkenning van deze certificering door de toezichthouder, biedt een extra bevestiging van de kwaliteit en toegevoegde waarde van een registratie in één van de DSI registers”.

Momenteel zijn zo’n 5.000 professionals uit de beleggingssector gecertificeerd in één van de zeven ESMA-registers bij DSI.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat...

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

Nieuw governance model DSI

Nieuw governance model DSI

DSI heeft een nieuwe bestuursmodel ingevoerd met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Toen DSI in 1999 werd opgericht is gekozen voor een bestuur...