AFM en NVHP: maatwerk blijft integraal onderdeel van leennormen

Maatwerk via Pixabay

"In de media zijn berichten verschenen die de indruk zouden kunnen wekken dat de AFM maatwerk verbiedt. Deze indruk is onjuist. Zowel de AFM en NVHP zijn van oordeel dat maatwerk integraal onderdeel is van de leennormen en onmisbaar is om in alle individuele situaties tot een verantwoorde kredietverlening te komen", aldus NVHP in een recente nieuwsbrief.

Uit onderzoek van de AFM bij vijf geldverstrekkers is gebleken dat processen en procedures niet bij alle aanbieders helder waren waardoor acceptanten te veel een eigen invulling konden geven aan het verstrekken van hypothecair krediet. De AFM heeft deze partijen hierop aangesproken en volgens NVHP worden de verzoeken door de aanbieders ook serieus genomen.

Uit gesprekken met de AFM concludeert NVHP dan ook dat er geen sprake is van een 'verbod' op maatwerk. "Centraal staat de eis dat ook bij maatwerk uiteindelijk het hypothecair krediet verantwoord moet zijn. Aanbieders moeten dit borgen door acceptatieprocessen te voeren met objectieve en niet voor meerdere interpretatie vatbare criteria."

"Bij individuele consumenten kunnen persoonlijke situaties zodanig afwijkend zijn van de gangbare situaties dat algemeen gangbare normen geen recht doen bij het toetsen of een bepaald krediet wel of niet verantwoord is. Dat is dan ook de reden dat wetgever en toezichthouder de mogelijkheid voor maatwerk bieden. Het beoordelen van aanvragen voor maatwerk stelt extra eisen aan acceptanten en het is om deze reden logisch dat alles rondom maatwerk regelmatig onder de loep wordt genomen. De NVHP juicht de proactieve houding vanuit de toezichthouder toe en blijft zich inzetten op het verder ontwikkelen van haar leden op het gebied van maatwerk. De aangeboden opleidingen en workshops op het gebied van maatwerk zullen in de komende periode extra onder de aandacht worden gebracht. Zo start binnenkort de tweede editie van de Week van de Echtscheiding. Een doelgroep waar vaker maatwerk voor nodig is."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geurt - VKFR 12 september 2022

Klinkt mooi, maar als er zoveel angst in de markt is moet de AFM toch ook naar zichzelf kijken. Als regels verlammen / tot angst leiden dan is er iets niet goed. Kort geleden gesprek gehad met een senior toezichthouder van de AFM, heel eerlijk gezegd, voor mij werd die angst bevestigd. Weinig hoop dat de markt en de AFM en de markt elkaar goed begrijpen. Ik heb niet gevoel dat het er allemaal beter op aan het worden is.

Meer over
AFM wijst op risico’s van ‘Buy Now, Pay Later’

AFM wijst op risico’s van ‘Buy Now, Pay Later’

De norm om direct te betalen of eerst te sparen kan door ‘Buy Now, Pay Later’ veranderen. Hierdoor kan ‘schuldgewenning’ ontstaan. Dat vindt...

Betalingsachterstanden vooral bij koopstarter met hoge hypotheek

Betalingsachterstanden vooral bij koopstarter met hoge hypotheek

In de groep koopstarters met hoge hypotheken komen betalingsachterstanden het meest voor. Dat blijkt uit een AFM-analyse van de financiële situatie van huishoudens...

AFM en DSI verlengen convenant vakbekwaamheid

AFM en DSI verlengen convenant vakbekwaamheid

De AFM en Stichting DSI hebben het convenant verlengd dat zij sinds 2018 hebben met betrekking tot de vakbekwaamheid van medewerkers die informeren of adviseren...

Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Duurzaamheidsinformatie kan over de hele linie begrijpelijker en concreter

Duurzaamheidsinformatie kan over de hele linie begrijpelijker en concreter

Uit AFM-onderzoek blijkt dat de duurzaamheidsinformatie die wordt verstrekt door banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en beheerders...

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...

Rekening houden met verbouwplannen

Rekening houden met verbouwplannen

HYPOTHEKEN – De adviseur adviseert en bemiddelt bij een hypothecaire geldlening. De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur op dat moment al wist of...

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

HYPOTHEKEN – Omdat de kosten van hun in aanbouw zijnde woning (fors) zijn gestegen, vragen consumenten een aanvullende hypothecaire geldlening aan van 201.500...

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

In een voorlopige leidraad keuzebegeleiding behandelt de AFM het onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes door pensioenuitvoerders. De toezichthouder...

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

In een voorlopige leidraad verduidelijkt de AFM hoe pensioenuitvoerders aan de nieuwe keuzebegeleidingsnorm uit de Wet toekomst pensioenen kunnen voldoen. Er zijn...