AFM en VEH: moeite met oprekken LTV bij maatwerklening Warmtefonds

Zonnepanelen installatie via Pixabay

AFM en Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben moeite met de uitzondering van de LTV die het kabinet wil maken voor zogeheten maatwerkleningen die het Warmtefonds in de loop van dit jaar zou moeten gaan verstrekken (maximaal 25.000 euro). Dat blijkt uit hun reactie op de internetconsultatie.

Eigen Huis: “Het Warmtefonds gaat huiseigenaren, die onder normale condities niet kunnen lenen, toch een mogelijkheid bieden om te lenen bij het treffen van noodzakelijke voorzieningen om de woning aardgasvrij te maken of energiebesparende voorzieningen in het kader van een wijkgerichte aanpak. Als de wijk van het aardgas af gaat, hebben huiseigenaren geen keus en zullen zij wel mee moeten. 

“Het is niet eerder voorgekomen dat een financieel kwetsbare groep gedwongen wordt om te lenen. Met risico’s voor het welzijn en de financiële positie van dien. En dat ook nog eens in een periode waarin overheid en toezichthouders huiseigenaren juist willen stimuleren om minder te lenen en af te lossen op bestaande leningen.”

Niet voor de hand

De AFM: “De beleidskeuze voor een kredietconstructie voor huishoudens die dat op basis van hun inkomen niet kunnen dragen en waardoor hun eigenwoningschuld toeneemt boven de geldende normen ligt voor ons niet voor de hand.

“Nederlandse huishoudens hebben hoge private schulden in internationaal perspectief. De normen die in Nederland gesteld worden aan de maximaal toegestane hoogte van de hypotheek ten op zichte van de waarde van de woning zijn relatief ruim. Volgens verschillende internationale financiële instellingen zijn deze té ruim, ook na maximering van de loan-to-value (LTV)-ratio op 100 procent sinds 2018. Het verhogen van LTV-ratio’s van huishoudens ligt dan ook niet in de rede.”

De AFM ziet “spanning tussen de doelstelling van voortvarende verduurzaming van de woningmarkt enerzijds en het beleidsdoel van verantwoorde kredietverlening anderzijds. Het verhogen van het ‘gemak’ waarmee een krediet kan worden afgesloten of het slechten van de ‘barrières’ om een schuld aan te gaan van een hoogte die voor ieder ander doeleind in wet- en regelgeving is uitgesloten, verhouden zich immers niet eenvoudig tot het verlagen van schuldniveaus en het verkleinen van risico’s voor consumenten”. 

De toezichthouder doet een aantal aanbevelingen. Zo acht de AFM het “raadzaam dat in de Wijzigingsregeling verduidelijkt wordt hoe de nieuw in te voegen onderdelen van artikel 5, vierde lid, zich verhouden tot artikel 5, derde lid. Vermeden dient te worden dat een huishouden dat reeds gebruikt heeft gemaakt van de uitzonderingsgrond in het derde lid om tot 106 procent van de woningwaarde te lenen, door een aanvullend krediet van maximaal 25.000 euro een disproportioneel hoge schuld ten opzichte van de waarde van de woning bereikt en daarmee aan financiële weerbaarheid inboet”.  

Teneinde te voorkomen dat een onnodig hoge schuld ontstaat aan het einde van de looptijd, doet de AFM de suggestie om te voorzien in voldoende hertoetsmomenten van het inkomen van de leningnemer gedurende de looptijd.

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

PS - Platter-Schoo FD 26 mei 2020

Misschien kan de overheid inzetten op rente verlaging zonder boete voor de hier bedoelde situaties waar de ltv-ratio moet worden aangepast bij een te krappe portemonnee. Door lasten verlaging kunnen die mensen dan toch mee in de financiering. Het zal niet om een grote groep gaan en banken lossen zo n stukje van hun maatschappelijke schuld in.

Meer over
AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

Contra-productief. Dat is volgens financieel adviseurs het gehamer van de AFM op het risico van overkreditering bij verduurzaming. Adviseurs, aldus het dinsdag...

Adviseur kan aanjager verduurzaming zijn

Adviseur kan aanjager verduurzaming zijn

Financieel adviseurs, concludeert Bureau DFO in het rapport 'Duurzaamheid', lijken bij uitstek de beste uitgangspositie te hebben om consumenten te adviseren op...

Florius lanceert tool Kansrijke Momenten

Florius lanceert tool Kansrijke Momenten

Florius heeft de tool ‘Kansrijke Momenten’ gelanceerd binnen het Florius Adviseurs Netwerk (FAN). Met Kansrijke Momenten biedt Florius de adviseur op...

Warmtefonds open voor meer partijen

Warmtefonds open voor meer partijen

Minister Ollongren wil het Warmtefonds vanaf januari 2021 openstellen voor senioren die op grond van hun leeftijd bij een marktpartij geen financiering (meer) kunnen...

Maatwerkfinanciering Warmtefonds

Maatwerkfinanciering Warmtefonds

Minister Ollongren presenteerde woensdag maatwerkfinanciering van het Warmtefonds. Een aanpassing van de Regeling hypothecair krediet is in voorbereiding om het...

Bij 'asbestfonds' ook lenen voor verduurzaming?

Bij 'asbestfonds' ook lenen voor verduurzaming?

De minister wil kijken of het haalbaar is om verduurzaming in combinatie met de asbestdaksanering, zoals het installeren van zonnepanelen of het aanbrengen van betere...

Uitzondering van LTV voor maatwerkleningen Warmtefonds

Uitzondering van LTV voor maatwerkleningen Warmtefonds

Minister Hoekstra is de internetconsultatie gestart van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met een uitzondering...

VEH: huiseigenaren stellen verduurzamen woning uit

VEH: huiseigenaren stellen verduurzamen woning uit

Huiseigenaren wachten door de coronacrisis met het verduurzamen van hun woning. Voor de crisis wilde 27 procent van de huiseigenaren hun woning verduurzamen, nu...

Definitief afbouwpad salderingsregeling zonnepanelen

Definitief afbouwpad salderingsregeling zonnepanelen

Het maandag gepresenteerde definitieve afbouwpad salderingsregeling zonnepanelen leidt tot een minder snelle afbouw dan het indicatieve afbouwpad dat in het concept...

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Florius heeft samen met de Nationale Hypotheekbond, Dutch Media Lab, Intersoftware, FasterForward en DFO de website duurzaamheidsprofiel.nl gelanceerd. Consumenten...