AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

AFM gebouw

Dankzij samenwerking met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan de AFM efficiënter controleren of financieel dienstverleners over wettelijk verplichte diploma’s beschikken.

De AFM is door deze samenwerking bevoegd om van elke adviserende dienstverlener waarvan zij het burgerservicenummer (BSN) heeft, gegevens over de vakbekwaamheid te toetsen bij DUO. De AFM beschikt over het BSN van een adviseur als deze tevens de vergunninghouder is. Als er geen diploma in het register staat, neemt de AFM alsnog schriftelijk contact op met de betreffende vergunninghouder.

Als de AFM geen BSN heeft van een adviseur, controleert zij de diplomaplicht met een individuele uitvraag. De controle op de diplomaplicht wordt eveneens meegenomen bij informatieverzoeken, adviesdossieronderzoeken en andere contactmomenten met financieel dienstverleners.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Pensioenfederatie hekelt forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader

Pensioenfederatie hekelt forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader

De Pensioenfederatie is kritisch op de forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader. De koepel van pensioenfondsen schrijft: "Ten opzichte van het oorspronkelijk...

Adviseurs toch iets ontzien bij herverdeling procentuele bijdrage aan toezichtskosten AFM

Adviseurs toch iets ontzien bij herverdeling procentuele bijdrage aan toezichtskosten AFM

Veertien procent. Dat wordt vanaf 2021 de procentuele bijdrage aan de totale toezichtskosten van de AFM van de categorie adviseurs en bemiddelaars. Dit is 0,2 procent...

“Dit gebeurt mij niet”

“Dit gebeurt mij niet”

“Impact cyberrisico’s nog altijd onderschat”, “Informatiebeveiliging in de gehele keten nog onvoldoende beheerst”, “De kwaliteit...

AFM bezoekt weer kantoren adviseurs

AFM bezoekt weer kantoren adviseurs

Ook dit najaar, meldt Adfiz, zal de AFM 40 kantoren bezoeken verspreid over heel Nederland. De insteek is een open dialoog over de adviespraktijk en bedrijfsvoering....

Stresstest AFM en CPB: forse groep huishoudens na inkomensverlies in financiële problemen

Stresstest AFM en CPB: forse groep huishoudens na inkomensverlies in financiële problemen

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling...

AFM en DNB voor ander uitgangspunt financiering verduurzaming

AFM en DNB voor ander uitgangspunt financiering verduurzaming

AFM en DNB willen een ander uitgangspunt bij de financiering van verduurzaming. De toezichthouders: "Wij pleiten er verder voor om binnen de leennormen als standaard...

AFM en DNB: "Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen"

AFM en DNB: "Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen"

In reactie op het wijzigingsvoorstel van de tijdelijke regeling hypothecair krediet 2021, doen AFM en DNB aanbevelingen om tot meer inkomensbuffers op huishoudniveau...

AFM: "Uitkomsten diploma-onderzoek zorgwekkend"

AFM: "Uitkomsten diploma-onderzoek zorgwekkend"

Bij 57 van ruim 200 door de AFM onderzochte financiële dienstverleners bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Zij hebben de betreffende...

Consument accepteert lager rendement bij duurzame belegging

Consument accepteert lager rendement bij duurzame belegging

Particuliere beleggers lijken genoegen te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. Dat stelt de AFM op basis van consumentenonderzoek. De...

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen

Uit de Wwft-uitvraag 2019 bleek vijftien procent van de beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen in zijn geheel niet te doen aan transactiemonitoring. Die...