AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

euro's 6 via Pixabay

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder in haar Rapportage Financiële Stabiliteit 2024.

De rapportage leest: "Gegeven de krappe woningmarkt is het noodzakelijk dat het overheidsbeleid en het gedrag van kredietverstrekkers, adviseurs en taxateurs de vraag niet nog verder stimuleren. De leennormen hebben op microniveau als doel om woningeigenaren te beschermen tegen overkreditering en restschuld. Het is belangrijk dat er geen verruiming van deze wettelijke hypothecaire leennormen wordt doorgevoerd omdat dit zal leiden tot stimulering van de vraag naar eigen woningen en daarmee tot hogere prijzen. Bovendien worden de normen in internationaal perspectief al royaal geacht."

Taxateurs

De AFM verder: “Tot slot is de rol van de onafhankelijke taxateur belangrijk om te zorgen dat oververhitting van de markt niet wordt bevorderd. Eerder onderzoek toonde aan dat er in de periode 2012-2017 sprake was van een systematische overwaardering bij woningtaxaties. Aanvullend lijkt het erop dat in deze periode de waarde vaak niet onafhankelijk tot stand is gekomen, maar werd gebaseerd op de koopsom. Dit kan oververhitting van de woningmarkt in de hand werken.Nu de krapte op de woningmarkt toeneemt en een groot deel van de woningen weer boven de vraagprijs wordt verkocht, is het dus des te belangrijker dat taxateurs een onafhankelijke waardering geven van de waarde van de woning.”

Klimaatrisico’s

De AFM wijst opnieuw op funderings- en klimaatgerelateerde risico’s. Hierover schrijft de toezichthouder onder meer: “Het is ook belangrijk dat klimaatrisico’s voldoende worden meegenomen bij de aanschaf van een woning. In Nederland hebben fysieke klimaatrisico’s een aanzienlijke en groeiende impact op de woningmarkt. Voor de Nederlandse woningmarkt zijn funderings- en overstromingsrisico’s de meest significante klimaatrisico’s omdat deze de grootste financiële gevolgen voor huiseigenaren hebben. Bovendien zijn deze risico’s niet verzekerbaar en komen de gevolgen hiervan direct bij huiseigenaren terecht. Het is belangrijk dat huiseigenaren zich bewust zijn van de risico’s die een woning loopt, het feit dat hun verzekering deze kosten niet dekt en van de financiële gevolgen van een dergelijk risico. In dit kader is het van belang dat consumenten bij het afsluiten van een verzekering goed geïnformeerd worden over de dekking rondom klimaatgerelateerde risico’s.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Om het gelijke speelveld te borgen, komen er - naast de actieve provisietransparantie voor adviseurs en bemiddelaars - ook aanvullende verplichtingen voor directe...

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie:...

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt gewijzigd in verband met de doorwerking van de verordening cryptoactiva (MiCAR) in het AFM-toezicht. Klik...