"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

Merel van Vroonhoven (portret)

Het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving, het versterken van toezicht door investeringen in technologieën en methodieken en het vergroten van de effectiviteit en efficiency van de interne organisatie, staan centraal in de Activiteitenkalender die de AFM vrijdag heeft gepubliceerd.

De Activiteitenkalender concretiseert de prioriteiten die de AFM in februari heeft beschreven in de Agenda 2016–2018.

AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven: "'Als ik naar de eerste prioriteit kijk, het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving, richt de AFM zich in het bijzonder op een aantal aandachtsgebieden. Allereerst de kapitaalmarkten, ofwel het functioneren van de financiële markten. De AFM zal zich bijvoorbeeld op het gebied van crowdfunding inzetten voor een verdere duurzame professionalisering van de platforms; het is belangrijk dat hiervoor goede spelregels worden afgesproken.

"Ik denk dat MiFID II een grote impact zal hebben op de structuur en werking van de kapitaalmarkten. Juist nu de implementatie van MiFID II een jaar is uitgesteld, kunnen we de tijd goed benutten om de markt en onze interne organisatie voor te bereiden op de impact ervan. Ook een belangrijk toezichtprogramma vind ik het project dat gaat over het bewust omgaan met koersgevoelige informatie (KGI). Dit is in mijn optiek essentieel voor het vertrouwen in de kapitaalmarkten. Verder zijn we dit jaar gestart met een nieuw domein Asset Management. Hiermee beogen we een goede en efficiënte werking van de Nederlandse vermogensbeheermarkt.

"Dan leningen, verzekeringen en pensioenen voor consumenten. Daar houden we onder andere toezicht op de verbetering van de beleggingsdienstverlening. Wij kijken bijvoorbeeld ook naar problemen die kunnen ontstaan voor klanten met een beleggingshypotheek. Zij bouwen minder vermogen op dan verwacht. We brengen kwetsbare klantgroepen in beeld en onderzoeken wat effectieve manieren zijn om deze groep te helpen. Voor dit jaar kijken we ook scherp naar oneerlijke verdienmodellen en onverantwoorde kredietverlening. En waar nodig grijpen we daar in – zoals we al regelmatig hebben gedaan – bij partijen die zich niet aan de regels houden. Verder hebben we eind 2015 geconstateerd dat de herbeoordeling van rentederivatencontracten bij de betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. In maart hebben we een aanpak gepresenteerd die er voor zorgt dat kwetsbare klanten met rentederivaten krijgen waar ze recht op hebben."

''We hebben binnen de organisatie een Expertise Centrum opgericht om nieuwe inzichten te kunnen inzetten in ons toezicht. Wij richten ons bijvoorbeeld op consumentengedrag en gedrag van beleggers. Met die kennis kunnen we ons toezicht versterken. Zo hebben signalen over overkreditering van consumenten geleid tot een verkennend onderzoek. Op basis van deze bevindingen hebben we nu vervolgstappen geformuleerd die we in het eerste kwartaal van 2016 zullen presenteren. Met het ministerie van Financiën hebben we het maatschappelijk belang en effect onderzocht van de kredietwaarschuwing. Hierbij zijn consumenten, wetenschappers en de markt betrokken en dit zal resulteren in een rapport voor het ministerie van Financiën. Binnen het Expertise Centrum worden verder instrumenten en methodieken ontwikkeld om tijdig en beter inzicht te krijgen in (on)wenselijk gedrag van financiële ondernemingen. Naast de financiële sector wordt ook de AFM zelf beïnvloed door de technologische ontwikkelingen. In deze veranderende wereld is het nodig te investeren in nieuwe technologieën en methodieken om gericht toezicht te kunnen houden. Via het Expertise Centrum geeft de AFM haar ambitie om een datagedreven toezichthouder te worden verder vorm.''

Per april 2016 is de toezichtorganisatie vereenvoudigd en gestroomlijnd. Activiteiten die zich richten op het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving, zijn vooral binnen toezichtgebieden belegd. Nieuw is het domein Asset Management, dat zich richt op de rol van vermogensbeheer. Deze rol wordt steeds omvangrijker, internationaler en complexer.

De toezichtdomeinen Efficiënte Kapitaalmarkten (EKM), Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving (KAV) en Marktintegriteit en Handhaving (MIH), worden onder dezelfde naam voortgezet. Eveneens nieuw vanaf 2016 zijn het domein Lenen, Sparen en Retailbeleggen en het domein Verzekeren en Pensioenen. Deze domeinen richten zich op het toezicht op dienstverlening aan retailklanten. Met name de positie van kwetsbare klantgroepen krijgt hierbij aandacht. Deze groepen hebben passend advies, begrijpelijke producten en passende dienstverlening nodig om daarmee voorzienbare problemen te voorkomen.

In januari 2016 is daarnaast het programma Innovatie en Fintech gestart. Dit programma heeft als doel te zorgen dat de AFM technologische innovaties in de financiële sector accommodeert, voor zover deze bijdragen aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 29 maart 2016

Interessante info. Echter wat niet naar voren komt is hoeveel tijd en geld (ofwel budget wordt besteed) voor toezicht, dit uitgesplitst over de toezichtgroepen. Bijvoorbeeld, wat kost het aan budget voor banken en verzekeraars? En wat kost het toezicht op de financieel dienstverlener. In Nederland zijn dat er ruim 8.000, in België daarentegen houdt de FSMA toezicht op meer dan het dubbele, dan hebben we het over ruim 17.500 intermediairs. Een kwestie van vergelijken en zaken wat doorrekenen. In verhouding betalen we als intermediair in Nederland dan gewoon veel teveel en valt het niet meer te ontkennen dat verdeling van de toezichtkosten niet helemaal klopt of helemaal niet klopt.

Meer over
AFM-onderzoek naar kwaliteit van hypotheekadvies van start

AFM-onderzoek naar kwaliteit van hypotheekadvies van start

De AFM is volgens Adfiz gestart met het eerder dit jaar aangekondigde onderzoek naar de kwaliteit van hypotheekadvies. De AFM heeft aangegeven voor het onderzoek...

Bliss ontvangt collectieve vergunning van AFM

Bliss ontvangt collectieve vergunning van AFM

De AFM heeft familiebedrijf Bliss Hypotheekadviseurs uit Spijkenisse een collectieve vergunning verleend. De goedkeuring van de vergunningaanvraag is inmiddels ook...

VVP-poll: 'Al mijn klanten met een aflossingsvrije hypotheek zijn geattendeerd op de risico's'

VVP-poll: 'Al mijn klanten met een aflossingsvrije hypotheek zijn geattendeerd op de risico's'

De AFM is tevreden met de inzet van de sector om klanten te wijzen op de risico's van een aflossingsvrije hypotheek. De afgelopen vijf jaar zijn namelijk 1,68 miljoen...

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB zijn tegen extra leenruimte voor alleenstaanden, zoals voorgesteld in de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. In hun reactie op de internetconsultatie...

Hypotheekaanbieders benaderden 1,68 miljoen klanten over hun aflossingsvrije hypotheek

Hypotheekaanbieders benaderden 1,68 miljoen klanten over hun aflossingsvrije hypotheek

Hypotheekaanbieders hebben de afgelopen vijf jaar 1,68 miljoen klanten benaderd over mogelijke risico’s van hun aflossingsvrije hypotheek. In die periode is...

AFM publiceert aanwijzing, ook al heeft VACZ belogingsregels aangepast

AFM publiceert aanwijzing, ook al heeft VACZ belogingsregels aangepast

De AFM gaf op 25 oktober 2022 een aanwijzing aan Verzekeringsadviescentrum Zaanstad (VACZ) wegens overtreding van de Wft. VACZ schoot volgens de AFM tekort in verplichtingen...

VIP Congres ACT NOW!: the aftermovie

VIP Congres ACT NOW!: the aftermovie

Nog even nagenieten van de tweede editie van het VIP Congres? Bekijk dan de sfeerimpressie van deze digitale innovatiedag, georganiseerd door VVP en de Stichting...

Sander Dekker nieuwe voorzitter raad van toezicht AFM

Sander Dekker nieuwe voorzitter raad van toezicht AFM

Sander Dekker is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de AFM. Dekker is sinds 1 januari 2023 bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Daarvoor was...

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van...

Klantbelang moet centraal blijven staan, ook bij ‘closedbook-portefeuilles’ levensverzekeraars

Klantbelang moet centraal blijven staan, ook bij ‘closedbook-portefeuilles’ levensverzekeraars

De dienstverlening en informatieverstrekking aan klanten van een ‘closedbook’-levensverzekering lijken op dit moment adequaat te gebeuren. Ook bij uitbesteding...