AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

Euro's via Pixabay 2018

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat stelt Financiën in de toelichting op de nieuwe staffel, gepubliceerd in de Staatscourant. De toelichting leest: "Er is in 2020 sprake van een 9,2 procent hoger te heffen bedrag dan in 2019. Een belangrijk deel van het verschil met 2019 is ontstaan doordat in dat jaar een exploitatieoverschot van circa een miljoen met de categorie is verrekend. Door de nieuwe maatstaf (was: aantal fte’s; in 2020: omzet) ontstaat dit jaar een herverdelingseffect. Hierdoor zal circa 30 procent van de populatie een hogere heffing ontvangen, tegenover 70 procent die een lagere heffing krijgt opgelegd in vergelijking met de heffing 2020 op basis van fte’s. Het basistarief is ongewijzigd ten opzichte van 2019. Met name de kleine ondernemingen gaan daardoor relatief minder betalen. De populatie is gedaald met 2,3 procent tot 6.882 instellingen."

Het basistarief bedraagt 623 euro. Bij een omzet van nul tot en met 2,5 miljoen euro wordt dit vermeerderd met 2,51 euro per 1.000 euro omzet, bij een omzet van 2,5 miljoen tot en met 25 miljoen met 1,76 euro per 1.000 euro omzet, bij een omzet van 25 miljoen tot en met 50 miljoen met 1,25 euro per 1.000 euro omzet, bij een omzet van meer dan 50 miljoen met 0,50 eurocent per 1.000 euro omzet.

Omzet is omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend.

Adfiz: "De AFM stuurt vanaf eind augustus de factuur met het specifieke bedrag aan toezichtkosten 2020 gebaseerd op de opgegeven omzet. Dan wordt duidelijk wat het effect is van de aangepaste wijze van toerekening voor individuele ondernemingen. Uiteraard kan u nu al een indruk krijgen van wat het effect voor u is op basis van de nieuwe staffel."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz zet Particulier en Zakelijk Platform om naar online event

Adfiz zet Particulier en Zakelijk Platform om naar online event

Adfiz combineert Particulier en Zakelijke Platform op 16 september in de online Adfiz Platformbijeenkomst 2020. Adfiz: "Helaas hebben we eerder dit jaar geen Particulier...

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

De helft van de hypotheeksluiters onder de 34 jaar krijgt van de adviseur geen vraag over een studieschuld.  Bijna een kwart van de adviezen aan klanten jonger...

AFM: maak duurzaamheidsdata beter vergelijkbaar

AFM: maak duurzaamheidsdata beter vergelijkbaar

Het gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare Environmental, Social & Governance (ESG) data is een struikelblok om duurzaamheid steviger te verankeren in de financiële...

OvFD en Adfiz kritisch op weer verhogen bijdrage aan kosten doorlopend AFM-toezicht

OvFD en Adfiz kritisch op weer verhogen bijdrage aan kosten doorlopend AFM-toezicht

Niet legitiem. Zo noemt de OvFD het plan van Financiën om adviseurs /bemiddelaars toch weer meer te laten bijdragen aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht...

AFM: huishoudens weinig financieel weerbaar bij crisis

AFM: huishoudens weinig financieel weerbaar bij crisis

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens behoorlijk op de proef, zo blijkt uit onderzoek van de AFM. "Wanneer zij hun noodzakelijke...

Mens is van nature optimistisch

Mens is van nature optimistisch

Nee, het menselijke brein laat zich niet zomaar veranderen. Maar, zeggen Stefanie de Beer en Wilte Zijlstra van het team consumentengedrag van de AFM: toezichthouder...

Aan de slag met de Wwft

Aan de slag met de Wwft

(Door Adfiz) De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nalevingstoezicht op de Wet ter...

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

De (AFM heeft een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd aan Aegon Levensverzekering omdat bij de ontwikkeling en aanpassing van het Uitkerend Beleggingspensioen...

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

De AFM zegt positief te zijn over uitwerking van het pensioenakkoord, maar vraagt om blijvende aandacht voor uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De AFM verwelkomt...

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...