AFM onderzoekt scheefgroei hypotheeknormen en kredietverlening

Luiken via Pixabay

Twee brede trends, aldus de AFM in Trendzicht 2021, roepen de vraag op hoe kredietverlening aan kopers van woningen zich in de praktijk verhoudt tot de maximale kredietniveaus die volgens de LTI- en LTV-normen verantwoord zijn. De toezichthouder gaat deze ontwikkelingen nader onderzoeken, waarbij zij zich richt op de huishoudens met de meeste kans op overkreditering zoals koopstarters. De AFM oppert alvast registratie van studieleningen in het BKR-register.

De AFM: "In de eerste plaats is sprake van een toename van het aantal wettelijk bepaalde mogelijkheden om af te wijken van de LTI- en LTV-normen. Deze mogelijkheden (waaronder de starterslening, red.) maken deel uit van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en zijn ingegeven door de behoefte om bepaalde politiek-maatschappelijke doelstellingen op de woningmarkt te bevorderen. Het is echter de vraag of de voordelen van de mogelijkheid om meer te kunnen lenen dan wat op basis van het inkomen en andere financiële verplichtingen verantwoord is zich voor alle huishoudens gunstig verhoudt tot het toegenomen risico op betalings- en restschuldproblemen.

"In de tweede plaats lijkt mogelijk sprake van een scheefgroei tussen de normen en kredietverlening die niet effectief wordt betrokken bij het toepassen van de hypotheeknormen. Hiervan kan sprake zijn wanneer het inwinnen van financiële verplichtingen van huishoudens niet automatisch goed verloopt, zoals in het geval van studieleningen of private lease."

Reactie toevoegen

 
Meer over
De toekomst van volmacht is…

De toekomst van volmacht is…

(AFM, NVGA en Verbond in katern 'Volmachten vol in bedrijf!' in VVP 1-2021) De toekomst van volmacht is… VVP vroeg het aan het Verbond van Verzekeraars,...

Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz maakt korte metten met de nieuwe open norm ‘keuzebegeleiding’ in het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De AFM juicht de beoogde nieuwe...

Verduidelijking reikwijdte individueel vermogensbeheer in sectorbrief

Verduidelijking reikwijdte individueel vermogensbeheer in sectorbrief

Beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers hanteren vaak een te ruime definitie van de beleggingsdienst ‘het beheren...

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de...

OvFD: AFM zaait onnodige paniek

OvFD: AFM zaait onnodige paniek

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) herkent zich niet in de berichtgeving van de AFM dat 78.000 huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek...

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Dit AFM-onderzoek kan jou als adviseur helpen om je klanten te segmenteren, zodat je tijdig het gesprek kan aangaan met klanten die rond 2035 mogelijk een herfinancieringsprobleem...

AFM: "Ernstig herfinancieringsrisico bij 78.000 huishoudens met aflossingsvrije hypotheek"

AFM: "Ernstig herfinancieringsrisico bij 78.000 huishoudens met aflossingsvrije hypotheek"

Ongeveer 78.000 huishoudens lopen volgens AFM-onderzoek het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt....

AFM schept toezicht pensioensector aan

AFM schept toezicht pensioensector aan

De AFM is bezig met veranderingen in het toezicht op onder meer de pensioensector. Daarnaast blijft de toezichthouder zich ook in 2021 richten op de bescherming...

NN krijgt boete van 4 ton voor overtreden provisieregels

NN krijgt boete van 4 ton voor overtreden provisieregels

De AFM heeft een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schade vanwege het overtreden van provisieregels. In augustus 2016 heeft Delta Lloyd...

AFM roept de financiële sector op om incidenten te melden

AFM roept de financiële sector op om incidenten te melden

De AFM roept de financiële sector in een brief op om incidenten direct te melden. De AFM gaat hier de komende tijd extra aandacht aan besteden in haar toezicht....