AFM: pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

jos heuvelman 2021

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Ook is de toelichting op de kosten erg beperkt en zijn vergelijkingen niet goed mogelijk, aldus de AFM die 166 jaarverslagen analyseerde.

Van de onderzochte pensioenfondsen blijken 90 de gemaakte kosten niet op de juiste wijze in het jaarverslag opgenomen te hebben. De gemaakte fouten variëren. Soms ontbreken de verplichte cijfers, maar vallen ze indirect wel af te leiden. In een op de vijf jaarverslagen ontbreekt bepaalde verplichte informatie over kosten in zijn geheel

Alle pensioenfondsen tezamen maken ongeveer 9 miljard euro aan kosten per jaar: voor bedrijfsvoering, vermogensbeheer en transacties. Dat komt neer op bijna 0,6 procent van het totaal belegde pensioenvermogen. Maar de kosten per deelnemer verschillen soms sterk tussen pensioenfondsen. "Voor bovengemiddelde kosten kan een goede reden zijn, een hoger serviceniveau bijvoorbeeld",  zegt Jos Heuvelman, bestuurslid AFM.

Volgens de pensioensector zelf is transparantie over de gemaakte kosten van belang. De Pensioenfederatie heeft dan ook concrete aanbevelingen opgesteld voor het rapporteren en het geven van een gedegen toelichting.
Toch legt nog geen kwart van de fondsen in het jaarverslag een relatie tussen kosten en serviceniveau of complexiteit van de pensioenregeling. En minder dan een derde maakt duidelijk hoe vermogensbeheerkosten samenhangen met hogere risico’s en rendementen. Dergelijke informatie kan belanghebbenden van het fonds helpen bij een goed oordeel over de hoogte van de kosten en het stellen van de juiste vragen. 

De AFM roept pensioenfondsen op in hun jaarverslagen over 2020, die voor 1 juli 2021 gereed moeten zijn, de wettelijke regels voor kostentransparantie goed te volgen. De AFM vindt kostentransparantie mede van belang vanwege de komst van het nieuwe pensioenstelsel – vermoedelijk vanaf 1 januari 2022. In dat nieuwe stelsel worden gemaakte kosten door fondsen direct in mindering gebracht op het persoonlijk gereserveerd pensioenvermogen van deelnemers. Zij zien die kosten dus jaarlijks terug in hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Reactie toevoegen

 

Reacties

Borgert Tegel - Felixx. Groep BV 6 april 2021

Pensioenfondsen hebben geen enkel belang erbij om de juiste kosten weer te geven. Immers zij hebben toch over het algemeen een verplichtstelling achter hun staan. Daarnaast is het service niveau maar ook de administratie van een beperkt niveau. Dagelijks merken wij daar in de praktijk de gevolgen van.

Meer over
AFM: "Niet vastleggen afspraken is risico"

AFM: "Niet vastleggen afspraken is risico"

De ruim 7.000 financieel dienstverleners in Nederland werken steeds meer samen met andere partijen. Dat biedt kansen, aldus de AFM, maar ze moeten er wel op letten...

Omgang met klanten bij betalingsproblemen consumptief krediet kan beter

Omgang met klanten bij betalingsproblemen consumptief krediet kan beter

Klanten met een betalingsprobleem bij een consumptief krediet kunnen door aanbieders beter geholpen worden. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM onder negen...

AFM presenteert voor het eerst risicokaarten

AFM presenteert voor het eerst risicokaarten

Met Trendzicht 2022, donderdag verschenen, reflecteert de AFM weer op voor de financiële sector belangrijke thema’s zoals macro-economische ontwikkelingen,...

AFM: schade door klimaatverandering steeds vaker onverzekerbaar

AFM: schade door klimaatverandering steeds vaker onverzekerbaar

Schade door huisverzakkingen als gevolg van langdurige droogte wordt sinds kort door geen enkele verzekeraar meer vergoed. Ook grote overstromingen zijn meestal...

Wijzigingswet financiële markten 2022 naar Kamer

Wijzigingswet financiële markten 2022 naar Kamer

Minister Hoekstra (Financiën) stuurt de Wijzigingswet financiële markten 2022 naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat op een punt nieuw beleid Het...

Aantal klachten over uitvaartverzekeringen verdubbeld

Aantal klachten over uitvaartverzekeringen verdubbeld

Het aantal klachten over uitvaart-, reis en rechtsbijstandverzekeringen is afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit de uitvraag die de AFM voor de derde keer...

Veel vragen over AFM Marktmonitor en nieuwe digitale omgeving

Veel vragen over AFM Marktmonitor en nieuwe digitale omgeving

Het AFM Ondernemersloket heeft het eerste half jaar veel vragen gehad over de jaarlijkse Marktmonitor voor adviseurs en bemiddelaars en over het nieuwe AFM Portaal....

AFM ziet belangstelling voor adviseren over altcoins groeien

AFM ziet belangstelling voor adviseren over altcoins groeien

Een sterk opkomende trend is het aantal vragen dat het AFM Ondernemersloket krijgt van mensen die iets willen gaan doen op het gebied van altcoins, zoals het handelen...

Procentuele aandeel adviseurs in AFM-kosten toch weer iets omlaag

Procentuele aandeel adviseurs in AFM-kosten toch weer iets omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel toch weer iets minder bijdragen aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht. Minister Hoekstra stelt voor het percentage...

Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht...