AFM: pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

jos heuvelman 2021

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Ook is de toelichting op de kosten erg beperkt en zijn vergelijkingen niet goed mogelijk, aldus de AFM die 166 jaarverslagen analyseerde.

Van de onderzochte pensioenfondsen blijken 90 de gemaakte kosten niet op de juiste wijze in het jaarverslag opgenomen te hebben. De gemaakte fouten variëren. Soms ontbreken de verplichte cijfers, maar vallen ze indirect wel af te leiden. In een op de vijf jaarverslagen ontbreekt bepaalde verplichte informatie over kosten in zijn geheel

Alle pensioenfondsen tezamen maken ongeveer 9 miljard euro aan kosten per jaar: voor bedrijfsvoering, vermogensbeheer en transacties. Dat komt neer op bijna 0,6 procent van het totaal belegde pensioenvermogen. Maar de kosten per deelnemer verschillen soms sterk tussen pensioenfondsen. "Voor bovengemiddelde kosten kan een goede reden zijn, een hoger serviceniveau bijvoorbeeld",  zegt Jos Heuvelman, bestuurslid AFM.

Volgens de pensioensector zelf is transparantie over de gemaakte kosten van belang. De Pensioenfederatie heeft dan ook concrete aanbevelingen opgesteld voor het rapporteren en het geven van een gedegen toelichting.
Toch legt nog geen kwart van de fondsen in het jaarverslag een relatie tussen kosten en serviceniveau of complexiteit van de pensioenregeling. En minder dan een derde maakt duidelijk hoe vermogensbeheerkosten samenhangen met hogere risico’s en rendementen. Dergelijke informatie kan belanghebbenden van het fonds helpen bij een goed oordeel over de hoogte van de kosten en het stellen van de juiste vragen. 

De AFM roept pensioenfondsen op in hun jaarverslagen over 2020, die voor 1 juli 2021 gereed moeten zijn, de wettelijke regels voor kostentransparantie goed te volgen. De AFM vindt kostentransparantie mede van belang vanwege de komst van het nieuwe pensioenstelsel – vermoedelijk vanaf 1 januari 2022. In dat nieuwe stelsel worden gemaakte kosten door fondsen direct in mindering gebracht op het persoonlijk gereserveerd pensioenvermogen van deelnemers. Zij zien die kosten dus jaarlijks terug in hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Reactie toevoegen

 

Reacties

Borgert Tegel - Felixx. Groep BV 6 april 2021

Pensioenfondsen hebben geen enkel belang erbij om de juiste kosten weer te geven. Immers zij hebben toch over het algemeen een verplichtstelling achter hun staan. Daarnaast is het service niveau maar ook de administratie van een beperkt niveau. Dagelijks merken wij daar in de praktijk de gevolgen van.

Meer over
Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Na de twee incidenten met de HDN IBL-rekentool worden hypotheekadviseurs geacht opnieuw te gaan rekenen in de betreffende dossiers. Volgens HDN geldt dit alleen bij...

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

De AFM gaat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de beheerfase nader duiden. Aldus de toezichthouder in een toelichting op een passage in zijn dinsdag...

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Uit AFM-onderzoekvorig jaar bleek dat vijf van zes onderzochte gevolmachtigden de PARP-normen niet goed naleefden. Dat schrijft de toezichthouder in zijn dinsdag...

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

Volgens AFM-onderzoek houden niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening met de kenmerken en behoeften van...

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

De AFM toonde zich dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 2020 optimistisch over een snelle herstart van de economie nu is begonnen met inenten tegen corona....

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

De AFM noemt het wenselijk dat beleidsmakers en de financieringssector ook kijken naar andere mogelijkheden om kleine ondernemers te beschermen, zoals de maximale...

AFM ontving opnieuw veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

AFM ontving opnieuw veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

Consumenten stelden de AFM het afgelopen jaar vooral veel vragen over (mogelijk dubieuze) beleggingen. “Maar we werden ook vaak gebeld over de vragen die financiële...

Consolidatie pensioenfondsen zorgt voor snellere daling kosten

Consolidatie pensioenfondsen zorgt voor snellere daling kosten

De kosten per deelnemer bij pensioenfondsen zijn de afgelopen vijf jaar sneller gedaald dan in het verleden, maar niet alle pensioendeelnemers in Nederland profiteren...

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

De AFM consulteert de concept herziening van haar boetetoemetingsbeleid. Dat is een beleidsregel op basis waarvan de AFM de hoogte van bestuurlijke boetes bepaalt....

AFM trekt vergunning in van R.S. Tewarie Financiële Diensten

AFM trekt vergunning in van R.S. Tewarie Financiële Diensten

De AFM heeft op 17 september 2020 de vergunning van R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. ingetrokken. De AFM heeft geoordeeld dat het bedrijf niet meer voldoet...