AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

afm gebouw

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB.

De tijdelijke regels van het transitie-ftk maken het tijdens de transitieperiode mogelijk om eerder te indexeren en om kortingen uit te stellen of te voorkomen. De AFM doet momenteel onderzoek naar deelnemerscommunicatie door pensioenfondsen die vorig jaar een overbruggingsplan hebben ingediend. Het rapport daarvoor zal na de zomer worden gepubliceerd.

De belangrijkste aanbevelingen voor fondsen die voor 1 juli dit jaar hun overbruggingsplan willen indienen.

  • Informeer deelnemers binnen een week: Informeer je deelnemers het liefst direct nadat je het overbruggingsplan hebt ingediend bij DNB, zoals de AFM vorig jaar al meldde. En als dat niet lukt, dan in ieder geval binnen een week na indiening. Deelnemers kunnen zich dan een mening vormen over het overbruggingsplan, er vragen over stellen of eventueel een zienswijze indienen bij DNB. Uit het onderzoek tb-overbruggingsplan blijkt dat sommige pensioenfondsen hun deelnemers na enkele maanden informeerden. Dat is te laat.
  • Geef een toelichting op de tijdelijke regels Licht de tijdelijke regels van het transitie-ftk op een begrijpelijke manier toe in je communicatie aan deelnemers. Wanneer mag je nu indexeren, welke kortingen mag je uitstellen en hoe verhouden deze tijdelijke regels zich tot het nieuwe pensioenstelsel? Indien je dergelijke complexe financiële besluiten kunt nemen als pensioenfonds, verwacht de AFM ook dat je deze op een begrijpelijke manier kunt toelichten. Niet alle pensioenfondsen lichtten dit vorig jaar toe. Hierdoor bleef het indexatie- en kortingsbeleid tijdens de transitie onduidelijk voor deelnemers, net als de risico’s die hierdoor toenamen.
  • Benoem in elke laag de kansen en risico’s Zorg dat zowel de kansen als de mogelijke risico’s op evenwichtige wijze terugkomen in je communicatie. Geef ook aan waarom je ondanks de risico’s toch kiest voor het transitie-ftk. Die risico’s zijn bijvoorbeeld: minder vermogen bij invaren en mogelijke herverdelingseffecten. Vorig jaar benoemden pensioenfondsen die risico’s uitsluitend in een diepere communicatielaag. Communiceer in elke laag consistent over de kansen én over de risico’s.
  • Onderzoek en rapport De AFM rondt momenteel het onderzoek af. In dit onderzoek heeft de AFM ook gekeken naar het interne besluitvormingsproces over het overbruggingsplan. Heeft het pensioenfonds op tijd nagedacht over de gevolgen van het transitie-ftk voor communicatie en uitlegbaarheid? In de zomer publiceert de AFM het rapport met daarin bevindingen en aanbevelingen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...