AFM roept de financiële sector op om incidenten te melden

AFM gebouw

De AFM roept de financiële sector in een brief op om incidenten direct te melden. De AFM gaat hier de komende tijd extra aandacht aan besteden in haar toezicht. Dit doet de AFM via verschillende communicatiemiddelen, waaronder gesprekken met brancheverenigingen en door individuele ondernemingen te wijzen op de incidentmeldingsmeldingsplicht. In de toekomst kan de AFM onderzoek doen naar de naleving van de incidentmeldingsplicht.

De toezichthouder: "Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er binnen ondernemingen meer op afstand met elkaar samengewerkt. Dat brengt specifieke risico’s met zich mee. Eerder dit jaar deden wij al onderzoek naar de risico’s van thuiswerken. Mede naar aanleiding hiervan vragen wij de komende periode aandacht voor het melden van incidenten, waaronder integriteits- en informatiebeveiligingsincidenten."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Harry Beugelink - HHB 23 december 2020

We moeten niet in een maatschappij gaan veranderen waarin iedereen je zonder bewijs ergens van kan beschuldigen. Men is nu eenmaal onschuldig tot dat het tegendeel bewezen is! Waar dit toe kan leiden heeft de affaire rond de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst wel bewezen. In zo’n land wil ik niet wonen. Wat ik ook vreemd vind dat verzekeraars zomaar iedereen in het CIS kunnen laten plaatsen als fraudeur terwijl diezelfde verzekeraars massaal verzuimen om ook aangifte tegen deze mensen te doen! Hier zou de AFM ook eens op moeten gaan toezien. En tenslotte vind ik het vreemd dat er geen enkel toezicht op de AFM is! Ook dit hoort niet!

Edwin Herdink - CFD 23 december 2020

Het is goed om te lezen dat de AFM het gedragstoezicht pro-actief uitvoert. Effectief toezicht is belangrijk voor het handhaven van het vertrouwen in de financiële sector. Maar wat CFD wil voorkomen, is dat er een situatie als de toeslagenaffaire ontstaat, waarbij het intermediair van te voren al is veroordeeld en schuldig bevonden. Het kan namelijk voorkomen dat er onenigheid ontstaat bij de uitoefening van het toezicht tussen de toezichthouder en een financieel dienstverlener. Dit kan leiden tot grote frustraties en financiële schade bij ondernemers. Daarom vindt CFD het belangrijk om toezicht te houden op de werkwijze van de AFM en een goede inventarisatie van klachten te maken wanneer deze zich voordoen. Wanneer je als adviseur van mening bent dat je niet correct behandeld bent ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid, meld dan je klacht op het AFM klachtenloket van de CFD. Want goed toezicht werkt twee kanten uit!

Meer over
Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

De AFM wil dat uitstaande studieschulden voortaan centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register. Dat schrijft de toezichthouder...

Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Na de twee incidenten met de HDN IBL-rekentool worden hypotheekadviseurs geacht opnieuw te gaan rekenen in de betreffende dossiers. Volgens HDN geldt dit alleen bij...

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

De AFM gaat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de beheerfase nader duiden. Aldus de toezichthouder in een toelichting op een passage in zijn dinsdag...

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Uit AFM-onderzoekvorig jaar bleek dat vijf van zes onderzochte gevolmachtigden de PARP-normen niet goed naleefden. Dat schrijft de toezichthouder in zijn dinsdag...

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

Volgens AFM-onderzoek houden niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening met de kenmerken en behoeften van...

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

De AFM toonde zich dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 2020 optimistisch over een snelle herstart van de economie nu is begonnen met inenten tegen corona....

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

De AFM noemt het wenselijk dat beleidsmakers en de financieringssector ook kijken naar andere mogelijkheden om kleine ondernemers te beschermen, zoals de maximale...

AFM:  pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

AFM: pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Ook is de toelichting op de kosten erg beperkt...

AFM ontving opnieuw veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

AFM ontving opnieuw veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

Consumenten stelden de AFM het afgelopen jaar vooral veel vragen over (mogelijk dubieuze) beleggingen. “Maar we werden ook vaak gebeld over de vragen die financiële...

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

De AFM consulteert de concept herziening van haar boetetoemetingsbeleid. Dat is een beleidsregel op basis waarvan de AFM de hoogte van bestuurlijke boetes bepaalt....