AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

Laptop

De meeste vergelijkingssites tonen volgens de AFM na het maken van een vergelijking eerst een betaalde Top 3. De AFM vindt dit niet wenselijk. De volgorde van een aanbod mag niet misleiden, aldus de toezichthouder.

De AFM reageert instemmend op de ‘Leidraad Bescherming van de online consument – grenzen aan online beïnvloeding', die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ter consultatie heeft voorgelegd. "Wij onderschrijven de uitgangspunten in deze leidraad. Veel van de handvatten zijn ook relevant voor financiële ondernemingen."

In de leidraad geeft de ACM concreet invulling aan de norm voor online misleiding. Beïnvloeding gaat volgens de ACM te ver als de consument wordt gestuurd naar keuzes die niet in zijn belang zijn. Dit gebeurt als hij zijn keuze baseert op onjuiste, onvolledige of valse informatie. Of dat hij onder druk wordt gezet om snel te beslissen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
“Dit gebeurt mij niet”

“Dit gebeurt mij niet”

“Impact cyberrisico’s nog altijd onderschat”, “Informatiebeveiliging in de gehele keten nog onvoldoende beheerst”, “De kwaliteit...

AFM bezoekt weer kantoren adviseurs

AFM bezoekt weer kantoren adviseurs

Ook dit najaar, meldt Adfiz, zal de AFM 40 kantoren bezoeken verspreid over heel Nederland. De insteek is een open dialoog over de adviespraktijk en bedrijfsvoering....

Stresstest AFM en CPB: forse groep huishoudens na inkomensverlies in financiële problemen

Stresstest AFM en CPB: forse groep huishoudens na inkomensverlies in financiële problemen

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling...

AFM en DNB voor ander uitgangspunt financiering verduurzaming

AFM en DNB voor ander uitgangspunt financiering verduurzaming

AFM en DNB willen een ander uitgangspunt bij de financiering van verduurzaming. De toezichthouders: "Wij pleiten er verder voor om binnen de leennormen als standaard...

AFM en DNB: "Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen"

AFM en DNB: "Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen"

In reactie op het wijzigingsvoorstel van de tijdelijke regeling hypothecair krediet 2021, doen AFM en DNB aanbevelingen om tot meer inkomensbuffers op huishoudniveau...

AFM: "Uitkomsten diploma-onderzoek zorgwekkend"

AFM: "Uitkomsten diploma-onderzoek zorgwekkend"

Bij 57 van ruim 200 door de AFM onderzochte financiële dienstverleners bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Zij hebben de betreffende...

Consument accepteert lager rendement bij duurzame belegging

Consument accepteert lager rendement bij duurzame belegging

Particuliere beleggers lijken genoegen te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. Dat stelt de AFM op basis van consumentenonderzoek. De...

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen

Uit de Wwft-uitvraag 2019 bleek vijftien procent van de beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen in zijn geheel niet te doen aan transactiemonitoring. Die...

Voormalig voorzitter AFM Arthur Docters van Leeuwen overleden

Voormalig voorzitter AFM Arthur Docters van Leeuwen overleden

Markant, dat was hij op z'n minst: Arthur Docters van Leeuwen, zondag overleden op 75-jarige leeftijd. Docters van Leeuwen gaf onder meer leiding aan STE, later...

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

De helft van de hypotheeksluiters onder de 34 jaar krijgt van de adviseur geen vraag over een studieschuld.  Bijna een kwart van de adviezen aan klanten jonger...