AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

Volgens AFM-onderzoek houden niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening met de kenmerken en behoeften van deelnemers, zoals de risico’s die ze willen en kunnen nemen. Dit terwijl de juiste afstemming van groot belang is; het variabele pensioen wordt in het nieuwe pensioenstel namelijk in verreweg de meeste situaties de default (standaardinstelling). En de ervaring leert, aldus Anne de Groot (leider Pensioenteam AFM), dat vrijwel iedereen kiest voor de default.

De Groot verzorgde samen met AFM-bestuurder Jos Heuvelman een expertsessie na de presentatie van het jaarverslag. Tijdens de sessie werden de resultaten besproken van het vijfde onderzoek van de toezichthouder naar de Wet verbeterde premieregeling (Wvp).  De AFM heeft sinds de introductie in 2016 in totaal vijf onderzoeken uitgevoerd naar de Wvp. Die zijn in het nu gepresenteerde rapport samengebracht en geanalyseerd. De AFM: “De Wvp kent veel elementen die terugkomen in het nieuwe pensioenstelsel. De uitkomsten van dit rapport bieden daarmee ook belangrijke lessen voor de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel.”

De AFM: “Ons jongste onderzoek laat zien dat pensioenuitvoerders de kenmerken en behoeftes van hun deelnemers beter moeten onderzoeken en meenemen bij de inrichting van variabele uitkeringen. Deelnemers moeten bijvoorbeeld de risico’s van langdurig gespreid beleggingsbeleid niet alleen willen, maar ook kunnen dragen. Wij vinden het belangrijk dat pensioenuitvoerders de verschillende deelnemerspopulaties inzichtelijk maken en op basis hiervan bepalen voor wie een variabele uitkering wel of niet geschikt is. Dat gebeurt nu onvoldoende en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de deelnemer.”

Keuzebegeleiding bij variabele pensioenuitkeringen moet beter

Het rapport herbevestigt ook de conclusie van eerder AFM onderzoek dat de keuzebegeleiding beter moet. De keuze tussen een variabele of vastgestelde uitkering is verstrekkend en kan ook niet meer worden gewijzigd. Ook de begeleiding bij het voorlopig keuzemoment moet beter. De deelnemer moet ongeveer vijftien jaar voor zijn pensioen het risicoprofiel van het beleggingsbeleid tot aan de pensioendatum bepalen. Het is belangrijk dat deelnemers het belang en de gevolgen van hun keuze goed snappen.

De Groot: “Het geven van inzicht en de inrichting van de keuzeomgeving moeten beide beter, zeker waar keuzes gestapeld kunnen worden. Geef deelnemers inzicht in de persoonlijke effecten van hun keuzes. Wij zien dat dit nodig is dat een deelnemer een offerte op persoonlijke titel krijgt, die laat zien wat de keuzes voor hem of haar betekenen.”

Aanbevelingen

De AFM komt met een aantal aanbevelingen voor pensioenaanbieders. Zo kan een digitale keuzeomgeving deelnemers een beter inzicht geven in de mogelijke korte- en langetermijnuitkomsten van hun pensioen. Zo’n omgeving kan ook de risico’s van de stapeling van keuzes inzichtelijk maken. Pensioendeelnemers staan rond de pensioendatum immers voor meer keuzes. Ze kunnen besluiten eerder te stoppen met werken of kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren van het pensioen.

Communicatie bij verlaging van de uitkering moet eerder

Het voordeel van een variabele uitkering is dat het resterende pensioenkapitaal wordt doorbelegd en minder afhankelijk is van de marktrente op het moment van pensionering. De uitkering kan hiermee hoger uitvallen, maar ook tot wel vijftien procent lager. Uit het onderzoek blijkt volgens de AFM dat gepensioneerden informatie over een verlaging soms pas krijgen nadat deze is doorgevoerd. Dit geeft hen geen ruimte meer om hun bestedingspatroon aan te passen of andere acties te ondernemen.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Contactgroep Automatisering ondersteunt pleidooi AFM

Contactgroep Automatisering ondersteunt pleidooi AFM

De Stichting Contactgroep Automatisering deelt de visie die de AFM dinsdag neerlegde in het rapport ‘Aandachtspunten bij het gebruik van adviessoftware’. ...

AFM: "Financieel advies blijft specialistenwerk ondanks goede adviessoftware"

AFM: "Financieel advies blijft specialistenwerk ondanks goede adviessoftware"

Adviessoftware is een goed hulpmiddel voor financieel adviseurs. Maar voor het geven van goed financieel advies aan klanten is meer nodig. De AFM onderzocht een...

Adfiz wil alsnog nadere toelichting hogere bijdrage aan AFM-kosten

Adfiz wil alsnog nadere toelichting hogere bijdrage aan AFM-kosten

“Wij verwachten van Financiën nu wel concrete antwoorden.” Aldus Adfiz bij het handhaven – ondanks kritiek - door minister Hoekstra van de...

AFM: desnoods acceptatieplicht als personaliseren doorschiet

AFM: desnoods acceptatieplicht als personaliseren doorschiet

Wanneer de verzekerbaarheid bij andere verzekeringen sterk onder druk zou komen te staan, is een acceptatieplicht een van de middelen om dit tegen te gaan. Dat meent...

AFM duidt niet-geldelijke beloning nader

AFM duidt niet-geldelijke beloning nader

Aan de hand van een nieuw aantal vragen en antwoorden schetst de AFM wat zij kwalificeert als niet-geldelijke beloning en wanneer zo’n beloning wel en niet...

AFM: uitstel belastingverplichting niet de oplossing voor de crisis

AFM: uitstel belastingverplichting niet de oplossing voor de crisis

"Het simpelweg uitstel blijven verlenen van belastingverplichtingen is niet de oplossing om ondernemingen in de problemen weer op de been te helpen", aldus de AFM...

AFM matigt boete van twee miljoen naar 50.000 euro

AFM matigt boete van twee miljoen naar 50.000 euro

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 50.000 euro opgelegd aan Titus Wijnen. De boete is opgelegd, omdat Wijnen in Nederland aan consumenten kortlopende leningen...

Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

De AFM wil dat uitstaande studieschulden voortaan centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register. Dat schrijft de toezichthouder...

Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Na de twee incidenten met de HDN IBL-rekentool worden hypotheekadviseurs geacht opnieuw te gaan rekenen in de betreffende dossiers. Volgens HDN geldt dit alleen bij...

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

De AFM gaat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de beheerfase nader duiden. Aldus de toezichthouder in een toelichting op een passage in zijn dinsdag...