Afsluiten is aanschaf, niet beëindiging product

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0306) Partijen verschillen van mening over de inhoud van de overeenkomst. Volgens de consumenten zou de adviseur vier kapitaalverzekeringen van de consumenten afwikkelen. De adviseur heeft die werkzaamheden slechts ten dele uitgevoerd. De consumenten hebben de rest zelf gedaan en zij vorderen daarom de betaalde kosten ten dele van de adviseur terug. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de adviseur de overeengekomen werkzaamheden slechts ten dele heeft uitgevoerd. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: “In de opdracht staat dat de adviseur advies- en bemiddelingswerkzaamheden zal verrichten. Daarin staat niet dat de adviseur zal zorgen voor de afwikkeling van de kapitaalverzekeringen. Volgens de consumenten blijkt dit wel uit de toelichting bij de opdracht. Daarin staat namelijk dat tot de opdracht ook horen: werkzaamheden gericht op afsluiten. De commissie volgt deze stelling van de consumenten niet. Onder het begrip afsluiten in de toelichting moet, beoordeeld tegen de andere bepalingen uit de opdracht, worden verstaan het aanschaffen van het product en niet het beëindigen ervan. Aan de term afsluiten kunnen de consumenten dus geen argument ontlenen ter onderbouwing van hun stelling dat de adviseur zou zorgen voor de afwikkeling van de kapitaalverzekeringen. Verder is niet gebleken dat partijen mondeling hebben afgesproken dat de adviseur voor afwikkeling van de kapitaalverzekeringen zou zorgen. De commissie kan daarmee niet anders concluderen dan dat de opdracht niet de verplichting voor de adviseur bevat om de kapitaalverzekeringen van de consumenten af te wikkelen.”

De consumenten vorderden 250 euro, vermeerderd met wettelijke rente.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...

Twee keer niet genoten…

Twee keer niet genoten…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0644) De echtgenote van de consument heeft zich verstapt tijdens hun rondreis in Thailand en daardoor rugpijn gekregen. In overleg met de...

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...