Afsluiten is aanschaf, niet beëindiging product

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0306) Partijen verschillen van mening over de inhoud van de overeenkomst. Volgens de consumenten zou de adviseur vier kapitaalverzekeringen van de consumenten afwikkelen. De adviseur heeft die werkzaamheden slechts ten dele uitgevoerd. De consumenten hebben de rest zelf gedaan en zij vorderen daarom de betaalde kosten ten dele van de adviseur terug. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de adviseur de overeengekomen werkzaamheden slechts ten dele heeft uitgevoerd. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: “In de opdracht staat dat de adviseur advies- en bemiddelingswerkzaamheden zal verrichten. Daarin staat niet dat de adviseur zal zorgen voor de afwikkeling van de kapitaalverzekeringen. Volgens de consumenten blijkt dit wel uit de toelichting bij de opdracht. Daarin staat namelijk dat tot de opdracht ook horen: werkzaamheden gericht op afsluiten. De commissie volgt deze stelling van de consumenten niet. Onder het begrip afsluiten in de toelichting moet, beoordeeld tegen de andere bepalingen uit de opdracht, worden verstaan het aanschaffen van het product en niet het beëindigen ervan. Aan de term afsluiten kunnen de consumenten dus geen argument ontlenen ter onderbouwing van hun stelling dat de adviseur zou zorgen voor de afwikkeling van de kapitaalverzekeringen. Verder is niet gebleken dat partijen mondeling hebben afgesproken dat de adviseur voor afwikkeling van de kapitaalverzekeringen zou zorgen. De commissie kan daarmee niet anders concluderen dan dat de opdracht niet de verplichting voor de adviseur bevat om de kapitaalverzekeringen van de consumenten af te wikkelen.”

De consumenten vorderden 250 euro, vermeerderd met wettelijke rente.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...